Παρ΄ ότι οι μισθοί στην Ελλάδα παραμένουν σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα από αυτά της Βόρειας Ευρώπης, οι τιμές είναι υψηλότερες για μια σειρά προϊόντα ευρείας κατανάλωσης. Η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων αντιστοιχεί στο 94% της αγοραστικής δύναμης του μέσου Ευρωπαίου (Εurostat, 2009), όταν η αγοραστική δύναμη των Γερμανών, των Αυστριακών, των Δανών και των Βέλγων αναλογεί μεταξύ 110% και 130%. Οι πλέον εύποροι είναι οι Λουξεμβούργιοι, με αγοραστική δύναμη που αναλογεί στο 276% του ευρωπαϊκού μέσου όρου.

Τα επίσημα στοιχεία της ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας (Εurostat) δείχνουν ότι o κατώτατος μισθός στον ιδιωτικό τομέα φτάνει τα 863 ευρώ, καθώς υπολογίζει σε δωδεκάμηνη βάση τους 14 μισθούς των 740 ευρώ. Με βάση τον πίνακα, ο βασικός μισθός στη χώρα μας είναι υψηλότερος από τον βασικό μισθό στην Ισπανία (739 ευρώ) και στην Πορτογαλία (554 ευρώ).

Ωστόσο ο μέσος μισθός στην Ισπανία (1.757 ευρώ) είναι υψηλότερος από τον μέσο μισθό στην Ελλάδα (1.447 ευρώ), όπως σημειώνει το περιοδικό «Forbes» με στοιχεία της Εurostat και της Ενωσης Ευρωπαίων Εργοδοτών (FedΕΕ). Επίσης ο μέσος μισθός των εργαζομένων στην οικοδομή φτάνει τα 1.162 ευρώ στην Ισπανία, ενώ στην Ελλάδα είναι σημαντικά χαμηλότερος (911 ευρώ).

Σύμφωνα με τα στοιχεία που συλλέγει το ΙΚΑ, ο μέσος μισθός στην Ελλάδα στον ιδιωτικό τομέα είναι 1.090 ευρώ.

Ο δείκτης παραγωγικότητας ανά εργαζόμενο που καταρτίζει η Εurostat δείχνει ότι η Ελλάδα (με αξιολόγηση 101,5) βρίσκεται πάνω από τον μέσον όρο της Ευρώπης των «27» στον οποίο αντιστοιχεί η ένδειξη 100. Η Γερμανία αξιολογείται με 104,6, η Ισπανία με 110,6, ενώ η Πορτογαλία με μόλις 72,7. Πρωταθλητές βάσει του συγκεκριμένου δείκτη (στηρίζεται στο ΑΕΠ και στον αριθμό των εργαζομένων) είναι πάλι οι Λουξεμβούργιοι με 173,6, οι οποίοι λαμβάνουν κατά τη Εurostat τον υψηλότερο βασικό μισθό στην Ευρώπη, 1.683 ευρώ.

Στην Ελλάδα ο εβδομαδιαίος μέσος όρος ωρών εργασίας είναι 42,5 ώρες. Πρόκειται για τον υψηλότερο της ευρωζώνης και σαφώς βρίσκεται πάνω από τον μέσον όρο (37,4 ώρες). Ενδεικτικά, στη Γερμανία ο εβδομαδιαίος μέσος όρος είναι 35,6 ώρες, στο Βέλγιο 37,1 ώρες και στην Ισπανία 39,3. Τα στοιχεία περιλαμβάνονται σε έκθεση της ΕΚΤ για την «Προσφορά Εργασίας και Απασχόληση στις χώρες της ευρωζώνης» (Ιούνιος 2008), την οποία υπογράφει ο κ. Κλάους Μαζούχ, ο οποίος μετείχε στην αποστολή της τρόικας ΕΕ- ΔΝΤ- ΕΚΤ που διαπραγματεύθηκε με την ελληνική κυβέρνηση τους όρους του μηχανισμού στήριξης.