Την εκτίμησή του σχετικά με τις παρούσες συνθήκες της αγοράς στο ευρύτερο οικονομικό περιβάλλον διατυπώνει ο καθηγητής Χρηματοοικονομικών του Πανεπιστημίου Πατρών κ. Κώστας Συριόπουλος, η επιστημονική ομάδα του οποίου θέσπισε και παρακολουθεί την τάση του Χρηματιστηρίου Αθηνών μέσα από τον ελληνικό δείκτη μεταβλητότητας GRΙV (Greek Volatility Ιndex).

Στη σχετική ανάλυση ο κ. Συριόπουλος αναφέρει: «Η νευρικότητα των τελευταίων συνεδριάσεων φαίνεται να μειώνεται. Αυτό είναι φανερό από τις ημερήσιες διακυμάνσεις των μετοχών της τελευταίας κυρίως συνεδρίασης αλλά και από το γεγονός ότι κλείνουν πολλές θέσεις στην αγορά παραγώγων, όπως προκύπτει από τον αριθμό συμβολαίων που συναλλάσσονται και που είναι αρκετά υψηλός σχετικά με τον πρόσφατο μέσο όρο τους. Ωστόσο ο δείκτης μεταβλητότητας GRΙV έχει πολύ υψηλές τιμές τελευταία, στοιχείο που επιβεβαιώνει τις ενδείξεις πανικού των επενδυτών.

Στην ελληνική αγορά η αποστροφή κινδύνου είναι δικαιολογημένα μεγάλη. Αυτό είναι αποτέλεσμα δύο ασυσχέτιστων μεταξύ τους φαινομένων: α) της αδυναμίας της δημοσιονομικής κρίσης και β) της μη ανταγωνιστικής οικονομίας, όπως προκύπτει από το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Η διαχείριση της πρώτης απαιτεί αυστηροποίηση ελέγχων και χρηματοδότηση, ενώ η διαχείριση της δεύτερης απαιτεί συστηματική παρακολούθηση σε ό,τι αφορά τις αυξήσεις τιμών και μισθών συγκριτικά με τις αντίστοιχες των συναλλασσομένων χωρών».