Μια διαφορετική συνέντευξη του διεθνούς βιολονίστα μας