Σχέδια πρόσθετων περικοπών στις ζημιογόνες ΔΕΚΟ καταρτίζει το υπουργείο Οικονομικών, υλοποιώντας σχετική συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.