Σε πολύ χαμηλά επίπεδα θα παραμείνει η ζήτηση για δανεικά από τα νοικοκυριά τουλάχιστον ως και το 2012, όταν θα ολοκληρωθεί ο μηχανισμός στήριξης, σύμφωνα με τον κ. Κ. Αθανασιάδη, διευθυντή Ιδιωτών και Ανάπτυξης Εργασιών της FΒΒank.
– Πώς εξελίσσεται η ζήτηση για στεγαστικά δάνεια τους τελευταίους μήνες;

«Η ζήτηση τους πρώτους μήνες του 2010 είναι ιδιαίτερα υποτονική, με τον ρυθμό ανάπτυξης να διαμορφώνεται περίπου στο 3,6% σε ετήσια βάση. Οι υποψήφιοι αγοραστές ακινήτων εμφανίζονται πολύ διστακτικοί, καθώς αφενός υπάρχει υψηλή αβεβαιότητα για το εργασιακό μέλλον και ανησυχία για πιθανή μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος και αφετέρου η προσδοκία για μελλοντική πτώση στις τιμές των ακινήτων λόγω της επερχόμενης ύφεσης καθιστά την παρούσα χρονική στιγμή μη ελκυστική από επενδυτικής άποψης. Οι παραπάνω λόγοι, σε συνδυασμό με τα πολύ αυστηρά κριτήρια χορήγησης στεγαστικών δανείων που υιοθετούν πλέον οι τράπεζες, δρουν αποτρεπτικά στη ζήτηση για στεγαστικά δάνεια».

– Τι επιτόκιο προτιμούν οι δανειολήπτες για το δάνειό τους;

«Οι δανειολήπτες οι οποίοι τελικά προχωρούν τη διαδικασία για την αγορά ακινήτου προτιμούν κυμαινόμενο επιτόκιο, συνδεδεμένο με το Εuribor. Αυτό εξηγείται από το γεγονός ότι το Εuribor τριών μηνών παραμένει ακόμη στα πολύ χαμηλά επίπεδα του 0,6%, με αποτέλεσμα, ακόμη και με ένα περιθώριο 3%, ο δανειολήπτης έχει τελικό κόστος μόλις 3,6%, που είναι σημαντικά χαμηλότερο από τα σταθερά επιτόκια που προσφέρουν οι περισσότερες τράπεζες».

– Σε τι βαθμό έχει επηρεάσει η τρέχουσα κρίση το ποσοστό χρηματοδότησης των δανείων της κατηγορίας;

«Η κρίση έχει οδηγήσει τις τράπεζες να εφαρμόσουν πιο αυστηρά κριτήρια στην αξιολόγηση των δανειοληπτών. Ενδεικτικό κριτήριο είναι το ποσοστό χρηματοδότησης, το οποίο από 85%-100% όπου έφθανε πριν από δύο- τρία χρόνια, έχει πλέον μειωθεί στα επίπεδα του 65%, και μερικές φορές ακόμη και στο 50% της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Αυτό σημαίνει ότι οι υποψήφιοι αγοραστές πρέπει να καταβάλουν μεγάλο μέρος του τιμήματος από ίδια κεφάλαια».

– Υπό ποιες προϋποθέσεις εκτιμάτε ότι θα υπάρξει ανάκαμψη στην αγορά της στεγαστικής πίστης;

«Η ενεργοποίηση του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας από την ΕΕ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο σηματοδοτεί την έναρξη μιας περιόδου ύφεσης και αποπληθωρισμού. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον είναι πολύ δύσκολο να δούμε σημάδια ανάκαμψης της στεγαστικής πίστης πριν από την ολοκλήρωση του Προγράμματος Σταθερότητας και Ανάπτυξης, η οποία αναμένεται το 2012. Ωστόσο αν οι στόχοι του προγράμματος επιτευχθούν και οι δημοσιονομικές ανισορροπίες αποκατασταθούν, θα δούμε πάλι μια υγιή ανάκαμψη στην αγορά στεγαστικής πίστης, αν και σε πιο ήπιους ρυθμούς από αυτούς που παρατηρήθηκαν την περίοδο ως το 2008».