ΛΟΝΔΙΝΟ Μια νέα μέθοδος η οποία βασίζεται σε χρήση βλαστικών κυττάρων του ίδιου του ασθενούς υπόσχεται αποτελεσματικότερη θεραπεία σε άτομα με σκλήρυνση κατά πλάκας. Επί μακρόν, οι επιστήμονες πίστευαν ότι βλαστικά κύτταρα τα οποία προέρχονται από τον μυελό των οστών του ίδιου του ασθενούς θα μπορούσαν να σταματήσουν ή ακόμη και να αναστρέψουν την εξέλιξη της πολλαπλής σκλήρυνσης, «επουλώνοντας» τις βλάβες που έχουν προκληθεί στον εγκέφαλο και στον νωτιαίο μυελό των ασθενών. Τώρα βρετανοί επιστήμονες απέδειξαν την αποτελεσματικότητα της θεραπείας.

Οι ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του Μπρίστολ εφάρμοσαν τη μέθοδο σε έξι ασθενείς. Εξήγαγαν ένα μικρό τμήμα μυελού των οστών από την πυελική χώρα των ασθενών και «καθάρισαν» το υλικό ώστε να λάβουν μόνο βλαστικά κύτταρα. Μέσα στην ίδια ημέρα από τη λήψη του μυελού τα κύτταρα επανεγχύθηκαν στους πάσχοντες.

Οπως αναφέρουν οι ερευνητές στο επιστημονικό έντυπο «Clinical Ρharmacology and Τherapeutics», οι ασθενείς δεν εμφάνισαν σοβαρές παρενέργειες ενώ η νόσος τους σταθεροποιήθηκε. Μάλιστα εμφανίστηκε βελτίωση στη λειτουργικότητα των νευρικών κυττάρων που είχαν υποστεί βλάβη. Οι ερευνητές επιθυμούν τώρα να διεξαγάγουν μεγαλύτερου εύρους δοκιμή της θεραπείας.