Με συμφωνία-πλαίσιο επιχειρεί η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας να εισαγάγει την ελληνική οικονομία στη φάση του αποπληθωρισμού.