Την απελευθέρωση της λιανικής αγοράς υγρών καυσίμων και του επαγγέλματος των δικηγόρων ζητεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με επιστολη της προς την κυβέρνηση, με την οποία απειλεί την Ελλάδα με παραπομπή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Τα Νέα», η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε επίσημο αίτημα στην ελληνική κυβέρνηση να προχωρήσει σε αλλαγές της νομοθεσίας που καθορίζει περιορισμούς στην άσκηση του επαγγέλματος του δικηγόρου και ορίζει ελάχιστες τιμές τις οποίες πρέπει να χρεώνουν οι δικηγόροι για τις υπηρεσίες που παρέχουν.