Μετά τη νέα αύξηση των έμμεσων φόρων στα καύσιμα, στα τσιγάρα και στα ποτά και τη μεγάλη άνοδο των συντελεστών ΦΠΑ από 1ης Ιουλίου 2010 το υπουργείο Οικονομικών προχώρησε ένα βήμα παραπέρα προκειμένου να εξασφαλίσει έσοδα για τη στήριξη της ελληνικής οικονομίας με την επιβολή έκτακτης εισφοράς στις επιχειρήσεις και τη φορολόγηση με 20% επί των τηλεοπτικών διαφημίσεων.

Ετσι, επιβάλλεται έκτακτη εισφορά στα κέρδη των επιχειρήσεων ανεξάρτητα από τη νομική μορφή τους, εφόσον υπερβαίνουν τις 100.000 ευρώ. Η εισφορά αυτή υπολογίζεται με βάση το συνολικό καθαρό εισόδημα της διαχειριστικής χρήσης του 2009 και επιβάλλεται στο σύνολο του καθαρού εισοδήματος. Αν το καθαρό εισόδημα είναι ίσο ή μικρότερο των 100.000

ευρώ, δεν επιβάλλεται εισφορά.

Για συνολικό καθαρό εισόδημα ή καθαρά κέρδη από 1 ως και 300.000 ευρώ η έκτακτη εισφορά είναι 4% επί των κερδών, για τη διαφορά του συνολικού καθαρού εισοδήματος ή των καθαρών κερδών από 300.001 ως και 1 εκατ. ευρώ η έκτακτη εισφορά υπολογίζεται με συντελεστή 6%, για τη διαφορά του συνολικού καθαρού εισοδήματος ή των καθαρών κερδών από 1.000.001 ευρώ ως και 5 εκατ. ευρώ με συντελεστή 8% και για πάνω από 5.000.001 ευρώ με συντελεστή 10%. Η έκτακτη εισφορά που βεβαιώνεται καταβάλλεται σε 12 ίσες μηνιαίες δόσεις, με την πρώτη να καταβάλλεται ως τα τέλη Ιανουαρίου 2011.