«Σοκ και δέος» προκαλεί σε όλους τους έλληνες πολίτες η εφαρμογή του πενταετούς προγράμματος λιτότητας ύψους 30 δισ. ευρώ (!) στο οποίο συμφώνησε η κυβέρνηση με το ΔΝΤ και την ΕΕ προκειμένου να εξασφαλίσει δάνεια ύψους 110 δισ. ευρώ και να αποφύγει η χώρα την πτώχευση. Η κυβέρνηση, υπό την ασφυκτική πίεση όχι πλέον των αγορών αλλά των πιστωτών της, έφερε χθες με τη διαδικασία του κατεπείγοντος στη Βουλή το νομοσχέδιο στο οποίο περιλαμβάνονται:

Το πακέτο των σκληρών μέτρων (αυξήσεις φόρων, περικοπές μισθών – συντάξεων, διαρθρωτικές αλλαγές σε εργασιακές σχέσεις, συνταξιοδοτικό, λειτουργία δημόσιου τομέα). Το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής τους.

Οι ακριβείς όροι και τα χρονοδιαγράμματα της επιτήρησης από τους πιστωτές.

Στα μέτρα υπάρχουν οδυνηρές εκπλήξεις, όπως η πλήρης κατάργηση της 13ης και 14ης σύνταξης σε όλους τους συνταξιούχους ηλικίας κάτω των 60 ετών, αλλά και η κατάργηση του κατώτατου μισθού των 735 ευρώ. Πλέον, για τους νέους εργαζόμενους κάτω των 25 ετών καθορίζονται ως ελάχιστη αμοιβή τα 595 ευρώ τον μήνα.

Τα βασικότερα σημεία του πακέτου των μέτρων- πέραν των δραματικών περικοπών στον 13ο και 14ο μισθό και στις συντάξεις- είναι τα εξής:

«Επιταγή επανένταξης» για ανέργους. Κάθε επιδοτούμενος άνεργος δικαιούται «επιταγή επανένταξης» στην αγορά εργασίας, η χρηματική αξία της οποίας ισοδυναμεί με το συνολικό ποσό που δικαιούται να εισπράξει ως επίδομα ανεργίας. Οσο μεγαλύτερο διάστημα θα απομένει μέχρι τη λήξη της επιδότησης τόσο μεγαλύτερη θα είναι η αξία της «επιταγής». Η επιχείρηση θα προσλαμβάνει τον επιδοτούμενο άνεργο λαμβάνοντας από τον ΟΑΕΔ ως μηνιαία επιχορήγηση τη χρηματική αξία της «επιταγής» για όσους μήνες απομένουν μέχρι τη λήξη της επιδότησης. Η γενιά των 595 ευρώ: Καθορίζεται η σύμβαση απόκτησης εργασιακής εμπειρίας με στόχο τη διευκόλυνση της ένταξης των νέων ηλικίας ως 24 ετών στην αγορά εργασίας. Η διάρκεια της σύμβασης αυτής θα μπορεί να φτάσει τους 12 μήνες και οι αποδοχές θα αντιστοιχούν στο 80% του κατώτατου βασικού μισθού που ορίζεται κάθε φορά από την ΕΓΣΣΕ. Προβλέπεται η ασφάλιση για σύνταξη, ασθένεια και επαγγελματικό κίνδυνο και οι ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων θα επιβαρύνουν τον ΟΑΕΔ.

Ασφαλιστική κάλυψη ελευθέρων επαγγελματιών. Επεκτείνεται το μέτρο ασφαλιστικής κάλυψης ανέργων για παροχές ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και στους ελεύθερους επαγγελματίες οι οποίοι για διάφορους λόγους διακόπτουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα και δεν έχουν απασχόληση για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Αναστολή- ρύθμιση δανείων προς τον ΟΕΚ. Δίδεται εξουσιοδότηση στους υπουργούς Οικονομικών και Εργασίας με απόφασή τους να αναστέλλουν την αποπληρωμή δανείων προς τον ΟΕΚ και να επαναρρυθμίζουν τους όρους πληρωμής των δανείων αυτών.

Συνταξιούχοι: Αναστέλλεται η καταβολή της δεύτερης δόσης του εκτάκτου επιδόματος κοινωνικής αλληλεγγύης.

Ειδικά για τους συνταξιούχους προβλέπεται το επίδομα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και το επίδομα αδείας, που καταβάλλονται από το Δημόσιο ή από τα ασφαλιστικά ταμεία κύριας ασφάλισης. Καθορίζεται στο ύψος των 400 ευρώ το επίδομα Χριστουγέννων και στα 200 ευρώ το επίδομα Πάσχα και το επίδομα αδείας, αντιστοίχως. Στο πεδίο εφαρμογής της διάταξης δεν εμπίπτουν οι ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ.

Για τη χορήγηση των επιδομάτων αυτών τίθενται δύο περιορισμοί:

α) Ο δικαιούχος να μην έχει υπερβεί το 60ό έτος της ηλικίας του. Από τον περιορισμό αυτόν εξαιρούνται όσοι λαμβάνουν πολεμική σύνταξη ή σύνταξη λόγω ανικανότητας ή αναπηρίας, ή έχουν συνταξιοδοτηθεί αναγκαστικά δυνάμει ειδικών διατάξεων, καθώς και οι δικαιούχοι εκ μεταβιβάσεως εφόσον είτε δεν έχουν υπερβεί το 18ο έτος της ηλικίας τους, και εάν σπουδάζουν το 24ο της ηλικίας τους, είτε είναι ανίκανοι για την άσκηση οποιουδήποτε βιοποριστικού επαγγέλματος σε ποσοστό μεγαλύτερο του 67%.

β) Να μην υπερβαίνει η σύνταξή τους το ποσό των 2.500 ευρώ κατά μήνα. Αν υπερβαίνει το ύψος αυτό περικόπτονται αναλόγως και τα επιδόματα Χριστουγέννων και Πάσχα, όπως και το επίδομα αδείας.