Με κύρια χαρακτηριστικά τις διαπιστώσεις καθυστερήσεων στο έργο των υπουργείων Υγείας, Οικονομίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και την επισήμανση των κωλυμάτων που προκύπτουν σε όσες δράσεις απαιτούν διυπουργική συνεργασία δόθηκε χθες στη δημοσιότητα η νέα αναφορά της προόδου του Προγράμματος Σταθερότητας από το γραφείο του αντιπροέδρου της κυβέρνησης κ. Θ. Πάγκαλου.

Σε πολλές από τις δράσεις του προγράμματος, το οποίο ωστόσο έχει πλέον επισκιαστεί από τα σκληρά περιοριστικά μέτρα στο πεδίο μισθών και συντάξεων, έχει παρατηρηθεί πρόοδος εντός χρονοδιαγραμμάτων για τα περισσότερα ζητήματα που αφορούν τα υπουργεία Οικονομικών, Εσωτερικών και Εργασίας.

Αντιθέτως, με αργούς ρυθμούς προχωρούν πολλές από τις απαιτούμενες παρεμβάσεις του υπουργείου Υγείας, όπως η μηχανογράφηση των νοσοκομείων, ενώ αλλαγές χρονοδιαγραμμάτων έχουν γίνει σε πολλά από τα προγράμματα των υπουργείων Οικονομίας και Αγροτικής Ανάπτυξης.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι για το δεύτερο τετράμηνο του έτους έχουν μετατεθεί οι προθεσμίες για την ολοκλήρωση προγραμμάτων, όπως οι συγχωνεύσεις και καταργήσεις οργανισμών του Δημοσίου (αφορά όλα τα υπουργεία), οι πρωτοβουλίες για την απλούστευση της διαδικασίας ίδρυσης επιχειρήσεων (το υπουργείο Οικονομίας έχει λάβει νέα προθεσμία για ολοκλήρωση εντός του Μαΐου), η αναμόρφωση πολιτικών και προγραμμάτων του ΕΣΠΑ (θα τραβήξει ως το τέλος του έτους), καθώς και η ασφάλιση της αγροτικής παραγωγής και η αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου του ΕΛΓΑ, η δημιουργία νέου πλαισίου για τον αγροτικό συνδικαλισμό, οι αλλαγές στην πολιτική διαχείρισης της αγροτικής γης και οι αλλαγές στο πλαίσιο συγκρότησης αγροτικών συνεταιρισμών.

Προγράμματα στα οποία απαιτούνται συμπληρώσεις και επί μέρους βελτιώσεις είναι η θέσπιση του μητρώου αγροτών, η ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων, η επιβολή φόρου κεφαλαίου στις βραχυπρόθεσμες και χρηματιστηριακές συναλλαγές, η εξίσωση των ορίων ηλικίας ανδρών και γυναικών, η κατάρτιση τριετών προϋπολογισμών με την ενσωμάτωση των περικοπών, καθώς και η εισαγωγή αποτελεσματικών ελέγχων κατά την παραγωγή και παρουσίαση στατιστικών στοιχείων.