Επειδή πολύς λόγος γίνεται για τιμωρία των λωποδυτών που άρπαξαν το δημόσιο χρήμα, ας σημειωθούν τα εξής:

Οσοι εισέπραξαν καθήμενοι σε υπουργικές καρέκλες μένουν στο απυρόβλητο λόγω παραγραφής. Αρα το περί δικαίου αίσθημα του λαού δεν μπορεί να ικανοποιηθεί.

Συνεπώς, όπως έλεγε ο Καραϊσκάκης, καλός ο αγιασμός για τα ποντίκια, αλλά πάρτε και μια γάτα!

Καλές οι ερευνητικές επιτροπές της Βουλής, αλλά ας δοθεί προτεραιότητα στην αλλαγή του νόμου περί ευθύνης υπουργών κ.λπ. κ.λπ.