Σημαντικό όφελος μπορούν να επιτύχουν τα νοικοκυριά από την καλύτερη διαχείριση των καρτών και των καταναλωτικών δανείων. Οι παράγοντες της αγοράς προτείνουν τρεις τρόπους για μείωση των δόσεων.