Στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος προς τα νοικοκυριά επεκτείνεται η Verbund. Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού της Αυστρίας που δραστηριοποιείται στη χώρα μας παρουσίασε τα νέα προγράμματα Green Ηome 1 και 2, καθώς και τα Βusiness Ιndustrial 1 και 2, τα οποία απευθύνονται σε οικιακούς χρήστες και επιχειρήσεις, αντίστοιχα.