Αυξημένο φόρο καλούνται να πληρώσουν οι πρώτοι 51.749

φορολογούμενοι που θα λάβουν το εκκαθαριστικό σημείωμα της Εφορίας και για τους οποίους προέκυψε χρεωστικό υπόλοιπο. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της πρώτης εκκαθάρισης των εφετινών φορολογικών δηλώσεων (εισοδήματα 2009), συνολικά η ΓΓΠΣ επεξεργάστηκε 255.828 φορολογικές δηλώσεις. Από αυτές οι 124.175 είναι με μηδενικό υπόλοιπο. Αντίθετα οι 51.749 φορολογούμενοι θα πληρώσουν πρόσθετο φόρο κατά μέσο όρο 2.102 ευρώ, ενώ 79.904 φορολογούμενοι θα έχουν επιστροφή φόρου κατά μέσο όρο 1.247 ευρώ.