Σημαντική επιδείνωση σημείωσαν τα οικονομικά αποτελέσματα του ομίλου της Εμπορικής Τράπεζας το α’ τρίμηνο του 2010 με τις καθαρές ζημίες να ανέρχονται στα 209,3 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 168,7 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο 2009, ως αποτέλεσμα κυρίως των υψηλών προβλέψεων.

Τα Καθαρά της Έσοδα ανέρχονται στα 188,7 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας 26,2% αύξηση, σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2009. Τα Μεικτά Λειτουργικά Κέρδη ανήλθαν στα 44,5 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση σε σύγκριση με το 1 εκατ. ευρώ ζημίες στο Α’ Τρίμηνο του 2009 και σημαντική βελτίωση κατά 57% σε σχέση με το Δ’ Τρίμηνο του 2009, λόγω της αξιόλογης μείωσης των λειτουργικών δαπανών.

Οι προβλέψεις για το Α’ Τρίμηνο του 2010 ανήλθαν σε 249,4 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 44% σε σύγκριση με το α’ τρίμηνο του 2009 και κατά 111 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το Δ’ τρίμηνο του 2009.

Η Εμπορική Τράπεζα επέλεξε να αυξήσει τις προβλέψεις που αφορούν στο παλαιό δανειακό της χαρτοφυλάκιο, λαμβάνοντας υπ’ όψιν στο πρώτο τρίμηνο του 2010 τις δυσμενείς οικονομικές εκτιμήσεις για το σύνολο του τρέχοντος έτους.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, παρά τις δύσκολες συνθήκες, η Εμπορική Τράπεζα διατήρησε τα δάνειά της, σε επίπεδο τράπεζας, στα επίπεδα του Δ’ τριμήνου του 2009, στα 22,8 δισ. ευρώ, έναντι 22,7 δισ. ευρω, ως αποτέλεσμα της αυξημένης ρευστότητας που απολαμβάνει λόγω της σταθερής στήριξης του μετόχου πλειοψηφίας, της Credit Agricole, του μεγαλύτερου τραπεζικού ομίλου στη Γαλλία.

Η εμπορική πολιτική της Τράπεζας, σε συνδυασμό με τις επιτυχημένες διαφημιστικές εκστρατείες που υλοποιούνται, οδήγησαν σε αύξηση κατά 70% περίπου του αριθμού των νέων εκταμιεύσεων ιδιωτών μέσα στον Μάρτιο σε σχέση με το Φεβρουάριο, το οποίο είναι ενδεικτικό της ανοδικής τάσης. Υπενθυμίζεται ότι όλα τα νέα δάνεια χαρακτηρίζονται από χαμηλό κόστος κινδύνου.

Σε ό,τι αφορά στις καταθέσεις, συνεχίστηκε η τάση για βελτίωση της σύνθεσης του χαρτοφυλακίου καταθέσεων με μετατόπιση από τις προθεσμιακές καταθέσεις προς τις βασικές καταθέσεις, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 57% περίπου του χαρτοφυλακίου, από το 55% το Δ’ Τρίμηνο του 2009.

Συνολικά, οι καταθέσεις μειώθηκαν κατά 9% σε σχέση με το Δ’ Τρίμηνο του 2009 και διαμορφώθηκαν στα 13,5 δισ. ευρώ, μετά και την απόφαση της τράπεζας να απέχει από τον έντονο ανταγωνισμό στις προθεσμιακές καταθέσεις.