Οι συνταξιούχοι και οι δημόσιοι υπάλληλοι είναι τα πρώτα «θύματα» του πακέτου μέτρων της κυβέρνησης. Οι απώλειες των εσόδων τους συγκροτούν τη μεγαλύτερη και πλέον απότομη αφαίρεση εισοδήματος στη σύγχρονη ιστορία.