Την ικανοποίηση της για το πρόγραμμα λιτότητας που ανακοίνωσε η κυβέρνηση εξέφρασε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα εκτιμώντας ότι θα συμβάλει στην αποκατάστασης της εμπιστοσύνης στην Ευρωζώνη. Ωστόσο, η ΕΚΤ καλεί την Αθήνα να είναι έτοιμη για τη λήψη πρόσθετων μέτρων εφόσον κριθεί απαραίτητο.

«Το διοικητικό συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας χαιρετίζει το πρόγραμμα λιτότητας που εγκρίθηκε σήμερα από την ελληνική κυβέρνηση» αναφέρει η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας προς τα 16 κράτη-μέλη της ζώνης του ευρώ.

«Η φιλόδοξη δημοσιονομική προσαρμογή και οι εκτεταμένες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που προβλέπονται στο πρόγραμμα είναι κατάλληλες για την επίτευξη των στόχων» προσθέτει η ΕΚΤ.

Ωστόσο, συμπληρώνει ότι «το διοικητικό συμβούλιο θεωρεί επίσης κρίσιμο οι ελληνικές αρχές να είναι έτοιμες να λάβουν κάθε πρόσθετο μέτρο που θα μπορούσε να αποδειχθεί κατάλληλο για την επίτευξη των στόχων του προγράμματος».