ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ενα δισεκατομμύριο ευρώ χάνουν εφέτος οι δημόσιοι υπάλληλοι

Οι περικοπές επιδομάτων δεν θα αφορούν τα οικογενειακά επιδόματα, τα επιδόματα μεταπτυχιακών σπουδών, το κίνητρο απόδοσης και βέβαια το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας για εκείνους οι οποίοι το δικαιούνται.

Περικοπές
Οι περικοπές επιδομάτων δεν θα αφορούν τα οικογενειακά επιδόματα, τα επιδόματα μεταπτυχιακών σπουδών, το κίνητρο απόδοσης και βέβαια το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας για εκείνους οι οποίοι το δικαιούνται.

Εξοικονόμηση δαπανών που μπορεί να φθάσει ακόμη και στο 1 δισ. ευρώ προσδοκά η κυβέρνηση από την εφαρμογή της εισοδηματικής πολιτικής για το 2010, η οποία προβλέπει πάγωμα όλων των μισθών, πάγωμα συντάξεων άνω των 2.000

ευρώ και περικοπές επιδομάτων 10%. Με βάση τις τελευταίες επώδυνες αποφάσεις, οι αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων μειώνονται κατά 18-55 ευρώ μηνιαίως και ειδικά του υπουργείου Οικονομικών κατά 109-217 ευρώ. Επίσης μείωση των αποδοχών τους θα έχουν και οι γιατροί (ΕΣΥ) από 57 ως 58 ευρώ, οι δικαστικοί από 189 ως 275 ευρώ και οι πανεπιστημιακοί από 65 ως 90 ευρώ.

Από το πάγωμα των μισθών η εξοικονόμηση για το Δημόσιο, η αφαίρεση για τους εργαζομένους, υπολογίζεται σε 250 εκατ. ευρώ, ενώ η μείωση κατά 10% της δαπάνης για επιδόματα μπορεί να φθάσει στα 650 εκατ. ευρώ. Το υπουργείο Οικονομικών προσδοκά ακόμη ότι θα εξοικονομηθούν και άλλοι πόροι μετά τη λειτουργία της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών, μέσω της οποίας θα διαπιστώνεται από πόσες υπηρεσίες πληρώνονται οι δημόσιοι υπάλληλοι και συνεπώς πόσα επιδόματα- και από πού- εισπράττουν.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι η κυβέρνηση αποφάσισε να ισχύσει η πολιτική λιτότητας όχι μόνο στον λεγόμενο στενό δημόσιο τομέα, αλλά και για τους εργαζομένους στους ΟΤΑ, στις ΔΕΚΟ και στα ΝΠΔΔ, όπου υπάρχουν καταγγελίες για παρατυπίες στην είσπραξη επιδομάτων.

Το μέτρο της περικοπής δαπανών κατά 10% χαρακτηρίζεται άδικο, διότι επιβαρύνει όλους (χαμηλόμισθους και υψηλόμισθους) στο ίδιο ποσοστό. Αρχικά το υπουργείο Οικονομικών ανέφερε ότι οι περικοπές επιδομάτων θα γίνονταν κλιμακωτά, δηλαδή θα κυμαίνονταν από 0% για όσους έχουν προσληφθεί τώρα τελευταία και θα αυξάνονταν σταδιακά για τους αρχαιότερους και υψηλόμισθους σε ποσοστό ως και 20%. Ωστόσο το Γενικό Λογιστήριο τους Κράτους (ΓΛΚ) ήγειρε αντιρρήσεις στην εφαρμογή της κλιμακωτής περικοπής, ισχυριζόμενο ότι υπάρχει χάος σχετικά με τα επιδόματα αλλά και ότι το 15% ή το 20% θα ήταν ασήκωτο βάρος για ορισμένες κατηγορίες υπαλλήλων. Εν τω μεταξύ όμως είχε προκύψει η ανάγκη λήψης αποφασιστικών μέτρων με επείγοντα χαρακτήρα λόγω της στάσης των διεθνών αγορών έναντι της ελληνικής οικονομίας, οπότε η κυβέρνηση κατέληξε στην περικοπή των δαπανών στο 10%.

Χαμένοι για πρώτη φορά

Με την Εισοδηματική Πολιτική του 2010 (η οποία κατά πάσα πιθανότητα θα συνεχιστεί και τα επόμενα δύο χρόνια), οι συνολικές αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων της Κεντρικής Κυβέρνησης μειώνονται κατά 1%-3%, που σημαίνει ότι η απώλεια κυμαίνεται από 18 ευρώ ως 55 ευρώ μηνιαίως ή από 211 ευρώ ως 660 ευρώ ετησίως. Είναι η πρώτη φορά, τις τελευταίες δεκαετίες, που οι δημόσιοι υπάλληλοι όχι μόνο δεν θα πάρουν αυξήσεις αλλά και θα υποστούν μειώσεις στις συνολικές αποδοχές τους.

– Οι υπάλληλοι του υπουργείου Οικονομικών (εφοριακοί, τελωνειακοί, Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους) θα υποστούν μείωση των αποδοχών τους κατά 5%-6%. Σε μηναία βάση η μείωση θα κυμαίνεται από 109 ευρώ ως 217 ευρώ και σε ετήσια βάση από 1.312 ευρώ ως και 2.606 ευρώ, δηλαδή πολύ παραπάνω από τους άλλους υπαλλήλους. Αυτό συμβαίνει διότι οι υπάλληλοι του υπουργείου Οικονομικών εκτός των άλλων επιδομάτων, επωφελούνται και του ειδικού επιδόματος που ξεπερνά ακόμη και τον βασικό τους μισθό.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών, ο πρωτοδιοριζόμενος υπάλληλος στο υπουργείο αυτό προσλαμβάνεται με βασικό μισθό 769 ευρώ συν άλλα 57 ευρώ ως κίνητρο απόδοσης. Ταυτόχρονα όμως εισπράττει και το ειδικό επίδομα των 1.093 ευρώ. Το ίδιο ισχύει και για τα μετέπειτα κλιμάκια, οπότε στο τελευταίο κλιμάκιο ο μεν βασικός μισθός είναι 1.666

ευρώ το δε ειδικό επίδομα 2.171 ευρώ, με αποτέλεσμα οι συνολικές μηνιαίες αποδοχές να φθάνουν στα 3.937 ευρώ.

Τηρουμένων των αναλογιών, παρόμοιες καταστάσεις συναντάμε και σε άλλες κατηγορίες υπαλλήλων που πληρώνονται από το Δημόσιο.

– Οι γιατροί με βασικό μισθό 1.468

ευρώ εισπράττουν το νοσοκομειακό επίδομα, το χρονοεπίδομα και το βιβλιοθήκης, οπότε οι συνολικές αποδοχές τους ξεκινούν από τα 2.042 ευρώ και καταλήγουν στα 2.923 ευρώ. Με τη νέα εισοδηματική πολιτική, θα υποστούν μείωση των αποδοχών τους κατά 2%-3%, δηλαδή σε μηνιαία βάση 57-58 ευ ρώ και σε ετήσια βάση 684-693 ευρώ.

– Οι δικαστικοί: Περισσότερο από όλους τους αμειβόμενους μέσω του κρατικού προϋπολογισμού θα θιγούν οι δικαστικοί. Η μείωση των αποδοχών τους θα κυμανθεί στο 4%7%, δηλαδή θα εισπράττουν λιγότερα 189-275 ευρώ μηνιαίως, ενώ σε ετήσια βάση η μείωση θα φθάσει από 2.272 ευρώ ως και 3.305 ευρώ. Και στην περίπτωση αυτή η μείωση οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι στους δικαστικούς τα επιδόματα είναι σχεδόν στο ύψος του βασικού μισθού. Για παράδειγμα, ο Ειρηνοδίκης Α΄ έχει βασικό μισθό 2.480 ευρώ. Σε αυτόν προστίθεται το χρονοεπίδομα 893 ευρώ, άλλο ένα, το λεγόμενο βιβλιοθήκης, ίσο με 900 ευρώ και η αποκαλούμενη πάγια αποζημίωση άλλα 950 ευρώ. Ετσι οι συνολικές αποδοχές του Ειρηνοδίκη Α΄ φθάνουν στα 5.223 ευρώ, ενώ εκείνοι με πολλά χρόνια έχουν μεν βασικό μισθό 2.894 ευρώ αλλά οι συνολικές αποδοχές τους φθάνουν στα 6.480 ευρώ.

– Οι πανεπιστημιακοί: Στους καθηγητές, αναπληρωτές, επιμελητές κτλ. των ΑΕΙ και ΤΕΙ η μείωση στις συνολικές αποδοχές θα κυμανθεί από 65 ως 90 ευρώ μηνιαίως ή 780-1.080

ετησίως. Και στην περίπτωση αυτή τα επιδόματα συμβάλλουν σημαντικά στις συνολικές αποδοχές των πανεπιστημιακών. Ο βασικός μισθός ενός λέκτορα είναι 1.132 ευρώ και σε αυτό προστίθεται επίδομα διδακτικής προετοιμασίας 411 ευρώ, το ερευνητικό επίδομα ίσιο με 351 ευρώ και το βιβλιοθήκης 176 ευρώ. Ετσι οι συνολικές αποδοχές του ξεκινούν μεν από τα 1.132 ευρώ, αλλά με τα επιδόματα των 938 ευρώ φθάνουν στα 2.070 ευρώ. Αλλο παράδειγμα. Ενας αναπληρωτής καθηγητής με 15 χρόνια υπηρεσίας έχει βασικό μισθό 1.245 ευρώ. Στο ποσόν αυτό προστίθεται το χρονοεπίδομα των 471 ευρώ, το διδακτικής προετοιμασίας 528 ευρώ, της βιβλιοθήκης 264 ευρώ και το ερευνητικό των 386 ευρώ. Ετσι το σύνολο των αποδοχών του φθάνει στα 2.894 ευρώ. Από αυτά ο μεν βασικός μισθός είναι 1.245 ευρώ, τα δε επιδόματα τα 1.649 ευρώ.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Οικονομία
ΒΗΜΑτοδότης
  • Πάσχα στο χωριό; Κατά την τακτική ενημέρωση για την πανδημία, η κυρία Κοτανίδου εξέφρασε την ελπίδα ότι φέτος το Πάσχα ίσως να... ΒΗΜΑτοδότης |
Σίβυλλα
  • Ταπεινά τσιπς αντί για χαβιάρι… Οι προμήθειες στη βίλα καταστράφηκαν από τις διακοπές ρεύματος και η snob, κακομαθημένη οικοδέσποινα αναγκάστηκε, για να χορτάσει την...
Helios Kiosk