Παρεμβάσεις για αξιόπιστα δημοσιονομικά στοιχεία

Δραστικές παρεμβάσεις, σε πολλαπλά επίπεδα (Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, ΟΤΑ, νοσοκομεία) θα απαιτηθούν για την ενίσχυση της αξιοπιστίας του συστήματος δημοσιονομικών στοιχείων, όπως αναφέρεται στην έκθεση της επιτροπής την οποία συνέστησε ο υπουργός Οικονομικών κ. Γ. Παπακωνσταντίνου «Για την αξιοπιστία των δημοσιονομικών στοιχείων». Η έκθεση, η οποία επιδόθηκε χθες στον Πρόεδρο της Βουλής, αναφέρεται στα μέτρα τα οποία πρέπει να ληφθούν για την αναβάθμιση της λειτουργίας της Κεντρικής Κυβέρνησης, τους ΟΤΑ, τις δημοτικές επιχειρήσεις και οργανισμούς, τα ΝΠΔΔ, τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης και τα νοσοκομεία.

Παρεμβάσεις για αξιόπιστα δημοσιονομικά στοιχεία | tovima.gr

Δραστικές παρεμβάσεις, σε πολλαπλά επίπεδα (Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, ΟΤΑ, νοσοκομεία) θα απαιτηθούν για την ενίσχυση της αξιοπιστίας του συστήματος δημοσιονομικών στοιχείων, όπως αναφέρεται στην έκθεση της επιτροπής την οποία συνέστησε ο υπουργός Οικονομικών κ. Γ. Παπακωνσταντίνου «Για την αξιοπιστία των δημοσιονομικών στοιχείων». Η έκθεση, η οποία επιδόθηκε χθες στον Πρόεδρο της Βουλής, αναφέρεται στα μέτρα τα οποία πρέπει να ληφθούν για την αναβάθμιση της λειτουργίας της Κεντρικής Κυβέρνησης, τους ΟΤΑ, τις δημοτικές επιχειρήσεις και οργανισμούς, τα ΝΠΔΔ, τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης και τα νοσοκομεία. Επίσης προτείνονται μέτρα και για την αύξηση της αποτελεσματικότητας της δημοσιονομικής διαχείρισης. Ειδικότερα, προτείνεται η εφαρμογή των εξής μέτρων:

– Στην Κεντρική Κυβέρνηση: Υποχρέωση των υπουργείων να έχουν, ανά πάσα στιγμή, πλήρη και άμεση γνώση των δαπανών τους σε σχέση με τις πιστώσεις τους στον προϋπολογισμό και να είναι σε θέση να πληροφορούν το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Επίσης προτείνεται η άμεση βελτίωση του τρόπου συλλογής των μηνιαίων στοιχείων που αφορούν τις δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού στη βάση γενικευμένης μηχανογράφησης και διακίνησης των πληροφοριών online. Ειδική αναφορά γίνεται για τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν σε ό,τι αφορά την αξιοπιστία των στοιχείων που αφορούν το δημόσιο χρέος. Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους δηλώνει, σύμφωνα με την έκθεση, αναρμόδιο για τη συλλογή και την επεξεργασία στοιχείων του χρέους των φορέων της Κεντρικής Κυβέρνησης και το ύψος ενδοκυβερνητικού χρέους και συνεπώς θα πρέπει να καθοριστεί η υπηρεσία η οποία θα είναι αρμόδια για τον σκοπό αυτόν. Ομοίως πρέπει να καθιερωθεί η δημοσίευση από το υπουργείο Οικονομικών ή τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) ειδικής έκθεσης όπου θα περιγράφεται με κάθε λεπτομέρεια το ύψος, η διάρθρωση και όλα τα χαρακτηριστικά του χρέους.

– Στους ΟΤΑ και τις δημοτικές επιχειρήσεις και οργανισμούς: Επανεξέταση της σκοπιμότητας δύο ετήσιων ερωτηματολογίων, της απογραφής και της έρευνας και η επανεξέταση της μεθόδου αναγωγής στον πληθυσμό για τους ΟΤΑ. Επίσης προτείνεται η κατάρτιση και η λειτουργία, από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, ενός μητρώου για το σύνολο των δημοτικών επιχειρήσεων και οργανισμών και την κατάταξή τους σε κατηγορίες ανάλογα με την κύρια δραστηριότητά τους.

– Στους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΚΑ) και στα νοσοκομεία: Προτείνεται η ανάπτυξη λογισμικής εφαρμογής από τη Στατιστική και η προώθησή της στους ανωτέρω οργανισμούς για τη συλλογή στοιχείων και τη συμμόρφωση όλων των ΟΚΑ στην αποστολή στοιχείων μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες. – Στη δημοσιονομική διαχείριση: Αυτονόητα αλλά απαραίτητα είναι και τα μέτρα που προτείνονται για την αύξηση της αποτελεσματικότητας της δημοσιονομικής διαχείρισης. Για παράδειγμα, προτείνεται η κατάργηση της δυνατότητας να αναλαμβάνονται νέες υποχρεώσεις από υπουργεία «χωρίς την προηγούμενη γνώση του υπουργείου Οικονομικών». Επισημαίνεται ότι στο σημείο αυτό θα έπρεπε να αναφέρεται «χωρίς την προηγούμενη έγκριση του υπουργείου Οικονομικών». Επίσης πρέπει να περιοριστεί ή να εξαλειφθεί η δυνατότητα μεταφοράς δαπανών ή εσόδων του προϋπολογισμού από έτος σε έτος. Αυτονόητη είναι επίσης η αναγκαιότητα δανεισμού του Δημοσίου «κεντρικά», για όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, ώστε να μειωθούν οι δαπάνες για τόκους και να αποφεύγονται οι αιφνίδιες αναθεωρήσεις του χρέους. Προτείνεται επίσης η αναβάθμιση του Κέντρου Προγραμματισμού Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) ώστε να συμπεριλάβει τις δημοσιονομικές προβλέψεις και τον έλεγχο του προϋπολογισμού στο ετήσιο πρόγραμμά του ή να ιδρυθεί Ανεξάρτητη Δημοσιονομική Αρχή «με αποκλειστικό σκοπό την παροχή προβλέψεων για τα δημοσιονομικά μεγέθη με τον έλεγχο του προσχεδίου του Προϋπολογισμού και του Απολογισμού».

Προτείνεται, τέλος, η εφαρμογή δημοσιονομικών κανόνων, δεδομένου ότι η Ελλάδα συμπεριλαμβάνεται μεταξύ των τριών χωρών-μελών που δεν τους εφαρμόζουν.

Μονάδα Ερευνών και σύστημα ελέγχου
Ενα εσωτερικό σύστημα ελέγχου των παρεχομένων στατιστικών υπηρεσιών από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος (ΕΣΥΕ) και η δημιουργία Μονάδας Ερευνών που θα πραγματοποιεί μελέτες για τη βελτιστοποίηση των στατιστικών μεθόδων προτείνει μεταξύ άλλων η επιτροπή που κατήρτισε έκθεση για την αξιοπιστία των δημοσιονομικών στοιχείων. Η Μονάδα Ερευνών θα στελεχωθεί από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό ενώ θα ενισχυθεί και το δυναμικό του τμήματος δημοσιονομικών στοιχείων. Επίσης προτείνεται η δημοσιοποίηση σειράς πληροφοριών οι οποίες σχετίζονται με τη διεξαγωγή στατιστικών ερευνών, τις αρχές μεθοδολογίας που ακολουθεί η ΕΣΥΕ, κτλ.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Οικονομία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk