Πλασματικές υπερωρίες στους «εκλεκτούς»

Με «μπόνους» 90 ώρες υπερωριακής απασχόλησης κάθε μήνα και 425 ευρώ οδοιπορικά η προηγούμενη κυβέρνηση «βόλεψε» προεκλογικά τους εκλεκτούς της εξουσίας. Οπως αποκαλύφθηκε κατά τον έλεγχο των κονδυλίων για τη μισθοδοσία στον δημόσιο τομέα εν όψει της κατάρτισης του νέου προϋπολογισμού, περισσότεροι από 3.000 υπάλληλοι και αστυνομικοί αποσπασμένοι στα γραφεία των βουλευτών και των κομμάτων παίρνουν εφέτος έναν δεύτερο μισθό κάθε μήνα! Αυτό έγινε με δύο αποφάσεις της Νέας Δημοκρατίας, …

Με «μπόνους» 90 ώρες υπερωριακής απασχόλησης κάθε μήνα και 425 ευρώ οδοιπορικά η προηγούμενη κυβέρνηση «βόλεψε» προεκλογικά τους εκλεκτούς της εξουσίας.

Οπως αποκαλύφθηκε κατά τον έλεγχο των κονδυλίων για τη μισθοδοσία στον δημόσιο τομέα εν όψει της κατάρτισης του νέου προϋπολογισμού, περισσότεροι από 3.000 υπάλληλοι και αστυνομικοί αποσπασμένοι στα γραφεία των βουλευτών και των κομμάτων παίρνουν εφέτος έναν δεύτερο μισθό κάθε μήνα!

Αυτό έγινε με δύο αποφάσεις της Νέας Δημοκρατίας, η οποία αφού εξασφάλισε την ανοχή των άλλων κομμάτων έδωσε πλασματικές υπερωρίες και οδοιπορικά για όλους τους αποσπασμένους δημοσίους υπαλλήλους στα γραφεία των ευρωβουλευτών, των βουλευτών και των κομμάτων.

Σήμερα η κυβέρνηση του ΠαΣοΚ, η οποία προχώρησε στη λύση των συμβάσεων των εργαζομένων με σταζ, επανεξετάζει τις σκανδαλώδεις αυτές αποφάσεις για λόγους εξοικονόμησης πόρων αλλά και για λόγους ηθικής τάξεως.

Στις 18 Σεπτεμβρίου, δηλαδή λίγες ημέρες πριν από τις εκλογές, ο τότε υφυπουργός Οικονομικών κ. Ν. Λέγκας με απόφασή του αύξησε τα οδοιπορικά για τους εκλεκτούς της εξουσίας σε 425,09 ευρώ τον μήνα, ποσό που αναλογεί στο 50% του βασικού μισθού στον ιδιωτικό τομέα.

Την ίδια ώρα η Νέα Δημοκρατία προέβαλλε στο πρόγραμμά της την απόφαση για «πάγωμα μισθών» σε όλον τον δημόσιο τομέα και η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών ενημέρωνε τις Βρυξέλλες ότι προτίθεται να προχωρήσει σε περικοπές δαπανών με πρώτες τις υπερωρίες και τα οδοιπορικά, αλλά και τους μισθούς των «golden boys» που υπερβαίνουν τις 6.500 ευρώ τον μήνα. Οπως αναφέρεται στην απόφαση:

«Οι κατώτερες μηνιαίες αποδοχές του προσωπικού γραφείου των ιδιωτικών επιχειρήσεων της χώρας, με απολυτήριο μέσης εκπαίδευσης, χωρίς προϋπηρεσία, διαμορφώνονται από 1.1.2009 έως 31.8.2009 σε 817,48 ευρώ και από 1.9.2009 έως 31.12.2009 σε 850,18 ευρώ.

Συνεπώς, η μηνιαία αποζημίωση για οδοιπορικά έξοδα,την οποία δικαιούνται οι υπάλληλοι που διατίθενται για τη γραμματειακή εξυπηρέτηση των βουλευτών και των ελλήνων βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και οι υπάλληλοι και αστυνομικοί που διατίθενται στα γραφεία των κομμάτων που εκπροσωπούνται στη Βουλή και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαμορφώνεται από 1.1.2009 έως 31.8.2009 σε 408,74 ευρώ (δηλαδή το μισό των 817,48 ευρώ) και από 1.9.2009 έως 31.12.2009 σε 425,09 ευρώ (δηλαδή το μισό των 850,18 ευρώ)».

Οι υπερωρίες όμως είχαν δοθεί νωρίτερα. Στις αρχές Φεβρουαρίου, όταν η ΝΔ συζητούσε ακόμη και το ενδεχόμενο των δίδυμων εκλογών τον Μάρτιο, είχε εγκριθεί και πάλι για τα ίδια πρόσωπα η καταβολή υπερωριών 90 ωρών τον μήνα, και μάλιστα αναδρομικά από 1ης Ιανουαρίου 2009.

Η σχετική απόφαση όριζε τα εξής: «Εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής, νυχτερινής, Κυριακών και εξαιρεσίμων ημερών εργασίαςγια το προσωπικό που αποσπάται ή διατίθεται ή διορίζεται στα κατωτέρω γραφεία και καλύπτει οργανικές θέσεις, σύμφωνα με τις ισχύουσες περί αυτών διατάξεις, για το χρονικό διάστημα από 1.1.2009 μέχρι 31.12.2009, ως εξής:

Α1) Για τους υπαλλήλους καθώς και την προσωπική ασφάλεια και τους οδηγούςπου είναι αποσπασμένοι ή διατίθενται ή διορίζονται στα γραφεία του Προέδρου της Δημοκρατίας, του Προέδρου της Κυβέρνησης, των Υπουργών, των Αναπληρωτών Υπουργών, των Υφυπουργών, της Γενικής Γραμματείας του Υπουργικού Συμβουλίου, μέχρι 90 ώρες συνολικά τον μήνα για κάθε υπάλληλο, ως ακολούθως:

α. Υπερωριακή εργασία (μέχρι 22ης ώρας) 40 ώρες.

β. Νυχτερινή υπερωριακή εργασία (από 22ης ώρας μέχρι 6ης πρωινής) 20 ώρες.

γ. Εργασία τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες (από 6ης πρωινής μέχρι 22ης ώρας) 30 ώρες.

Α2) Για τους υπαλλήλους καθώς και την προσωπική ασφάλεια και τους οδηγούςπου είναι αποσπασμένοι ή διατίθενται ή διορίζονται στα Γραφεία των Γενικών Γραμματέων Υπουργείων, των Ειδικών Γραμματέων και των Διοικητών και Υποδιοικητών των Ασφαλιστικών Οργανισμών, μέχρι 70 ώρες συνολικά τον μήνα για κάθε υπάλληλο, ως ακολούθως:

α. Υπερωριακή εργασία (μέχρι 22ης ώρας) 35 ώρες.

β. Νυχτερινή υπερωριακή εργασία (από 22ης ώρας μέχρι 6ης πρωινής) 15 ώρες.

γ. Εργασία τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες (από 6ης πρωινής μέχρι 22ης ώρας) 20 ώρες.

Η δαπάνη που προκαλείται από την παραπάνω εργασία θα βαρύνει τις πιστώσεις των προϋπολογισμών των φορέων στους οποίους οι ανωτέρω παρέχουν τις υπηρεσίες τους.

Β) Για τους υπαλλήλους που είναι αποσπασμένοι ή διατίθενται για την εξυπηρέτηση των Γραφείων των Βουλευτών, των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των Πολιτικών Κομμάτων, καθώς και του Γραφείου του Επιτρόπου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέχρι 90 ώρες συνολικά τον μήνα για κάθε υπάλληλο, ως ακολούθως:

α. Υπερωριακή εργασία (μέχρι 22ης ώρας) 40 ώρες.

β. Νυχτερινή υπερωριακή εργασία (από 22ης ώρας μέχρι 6ης πρωινής) 20 ώρες.

γ. Εργασία τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες (από 6ης πρωινής μέχρι 22ης ώρας) 30 ώρες.

Οι πιστώσεις για την υπερωριακή, νυκτερινή απασχόληση ή απασχόληση τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες των παραπάνω υπαλλήλων, των οποίων η μισθοδοσία βαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισμό (Περιφέρειες, Υπουργεία και Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις), καθώς επίσης των υπαλλήλων των ΟΤΑα΄ βαθμού (δήμοι- κοινότητες), εγγράφονται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών και μεταφέρονται στους αρμόδιους, για την πληρωμή των αποζημιώσεων, φορείς. Για τους υπαλλήλους που διατίθενται ή αποσπώνται στα παραπάνω γραφεία από νομικά πρόσωπα, των οποίων οι πιστώσεις δεν βαρύνουν τον Κρατικό Προϋπολογισμό, η αποζημίωση θα καταβάλλεται από τις υπηρεσίες όπου ανήκουν οργανικά οι παραπάνω υπάλληλοι».

Η ειρωνεία είναι ότι η Βουλή έκλεισε τον Μάιο και ακόμη οι εργασίες, επί της ουσίας, της νέας κοινοβουλευτικής περιόδου δεν έχουν ξεκινήσει. Οι αποσπασμένοι στα γραφεία των βουλευτών εξακολουθούν να εισπράττουν κάθε μήνα τον δεύτερο μισθό.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Πολιτική
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk