Τι προβλέπει το νομοσχέδιο για ρύθμιση ή διαγραφή χρεών

Η διαδικασία ρύθμισης και απαλλαγής από τα χρέη ξεκινά από την ημερομηνία της αίτησης, ημερομηνία από την οποία παύουν να εκτοκίζονται τα χρέη του οφειλέτη. Το δικαστήριο ελέγχει αυτεπαγγέλτως αν πληρούνται οι προϋποθέσεις για ρύθμιση και απαλλαγή χρεών. Αν τα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη και τα προσδοκώμενα εισοδήματα είναι επαρκή σε σχέση με τον αριθμό των πιστωτών και το ύψος των απαιτήσεών τους, μπορεί το δικαστήριο να περιοριστεί σε ρύθμιση των οφειλών που …

Τι προβλέπει το νομοσχέδιο για ρύθμιση ή διαγραφή χρεών | tovima.gr

Η διαδικασία ρύθμισης και απαλλαγής από τα χρέη ξεκινά από την ημερομηνία της αίτησης, ημερομηνία από την οποία παύουν να εκτοκίζονται τα χρέη του οφειλέτη. Το δικαστήριο ελέγχει αυτεπαγγέλτως αν πληρούνται οι προϋποθέσεις για ρύθμιση και απαλλαγή χρεών.

Αν τα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη και τα προσδοκώμενα εισοδήματα είναι επαρκή σε σχέση με τον αριθμό των πιστωτών και το ύψος των απαιτήσεών τους, μπορεί το δικαστήριο να περιοριστεί σε ρύθμιση των οφειλών που υπήρχαν κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, προβλέποντας περίοδο χάριτος που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία έτη, με επιτόκιο ενήμερης οφειλής, και να διατάξει την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Το δικαστήριο μπορεί να ανακαλέσει ή να τροποποιήσει την απόφαση αυτή οποτεδήποτε, έπειτα από αίτηση του οφειλέτη ή και του πιστωτή, εφόσον δεν εξυπηρετείται η ρύθμιση.

Αν όμως τα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη δεν είναι επαρκή, το δικαστήριο, λαμβάνοντας υπόψη τα εισοδήματα του οφειλέτη από την εργασία του και σταθμίζοντας αυτά με τις βιοτικές ανάγκες του ιδίου και των προστατευόμενων μελών της οικογένειάς του, τον υποχρεώνει να καταβάλλει κάθε μήνα για χρονικό διάστημα από τρία ως πέντε έτη ορισμένο ποσό για την ικανοποίηση των απαιτήσεων των πιστωτών του. Η καταβολή του ποσού αυτού γίνεται απευθείας στους πιστωτές του οφειλέτη.

Σε κάθε περίπτωση, ως τη λήξη αυτής της περιόδου, πρέπει να έχει εξοφληθεί ποσοστό τουλάχιστον 10% επί των συνολικών οφειλών του, στο ύψος που αυτές ανέρχονταν κατά την ημερομηνία της υποβολής της αίτησης. Με την πάροδο του ανωτέρω χρονικού διαστήματος και εφόσον ο οφειλέτης ανταποκριθεί στους όρους τους οποίους έχει θέσει το δικαστήριο, αυτό, με αίτηση του οφειλέτη που κοινοποιείται και στους πιστωτές, κηρύσσει την απαλλαγή του από τα χρέη του.

Με αίτηση του οφειλέτη ή πιστωτή μπορεί να τροποποιείται η παραπάνω απόφαση ως προς το ύψος των μηνιαίων καταβολών, εφόσον τούτο δικαιολογείται από μεταγενέστερα γεγονότα ή μεταβολές της περιουσιακής κατάστασης και των εισοδημάτων του οφειλέτη.

Στις περιπτώσεις που υπάρχει ρευστοποιήσιμη περιουσία, τότε γίνεται εκποίηση για την ικανοποίηση των πιστωτών. Οι πιστωτές των οποίων η απαίτηση διασφαλίζεται με εμπράγματη ασφάλεια ικανοποιούνται προνομιακά από την πώληση του πράγματος.

Ωστόσο ο οφειλέτης μπορεί με το σχέδιο εκκαθάρισης να ζητήσει την εξαίρεση της ρευστοποίησης ή εκπλειστηριασμού ακινήτου που χρησιμεύει ως κύρια κατοικία του εφόσον δεν υπερβαίνει σε έκταση το προβλεπόμενο από τις ισχύουσες διατάξεις όριο αφορολόγητης απόκτησης πρώτης κατοικίας, προσαυξανόμενο κατά 20%, δηλαδή είναι ως 240 τ.μ.

Στην περίπτωση αυτή το δικαστήριο ρυθμίζει την ικανοποίηση απαιτήσεων των πιστωτών ως συνολικό ποσόν το οποίο ανέρχεται στο 85% της εμπορικής αξίας του ακίνητου (την οποία έχει αποτιμήσει το δικαστήριο). Δηλαδή ο οφειλέτης θα πληρώσει ποσό που αντιστοιχεί στο 85% της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Η ρύθμιση μπορεί να προβλέπει περίοδο χάριτος για όσο διαρκεί η αποπληρωμή του υπολοίπου των οφειλών.

Η εξυπηρέτηση της οφειλής γίνεται με επιτόκιο που δεν υπερβαίνει αυτό της ενήμερης οφειλής ή το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο που ίσχυε σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος κατά τον τελευταίο μήνα για τον οποίο υφίσταται μέτρηση, αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Δηλαδή με τον μέσο όρο των κυμαινόμενων επιτοκίων των στεγαστικών δανείων. Η εξόφληση γίνεται σε διάστημα μέχρι 20 ετών. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο οφειλέτης που αιτείται την υπαγωγή του στις διατάξεις του νόμου οφείλει να προβαίνει σε ειλικρινή δήλωση των περιουσιακών στοιχείων και εισοδημάτων. Παράβαση από δόλο ή από βαριά αμέλεια της υποχρέωσης αυτής έχει ως συνέπεια ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον τη μη έγκριση του σχεδίου εκκαθάρισης και την έκπτωση από τη ρύθμιση και απαλλαγή των χρεών.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ιδίως σε περιπτώσεις χρόνιας ανεργίας, σημαντικών προβλημάτων υγείας, εισοδήματος που δεν επαρκεί για την κάλυψη στοιχειωδών βιοτικών αναγκών, είναι δυνατός ο προσδιορισμός χαμηλότερων ή και μηδενικών καταβολών, ακόμη κι αν δεν προκύπτει κατ΄ αυτόν τον τρόπο η εξόφληση του ποσοστού, δηλαδή του 10% της οφειλής. Το δικαστήριο μπορεί να επανεξετάζει κάθε οκτώ μήνες ή και νωρίτερα αυτεπαγγέλτως ή έπειτα από αίτηση του οφειλέτη ή πιστωτή την εξακολούθηση της συνδρομής των παραπάνω προϋποθέσεων.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Οικονομία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk