Δίχτυ ασφαλείας για νοικοκυριά σε απόγνωση

Το πρώτο νομοσχέδιο με το οποίο ρυθμίζει τα χρέη των υπερχρεωμένων καταναλωτών- που κινδυνεύουν να χάσουν τα σπίτια τους- έδωσε χθες σε δημόσια συζήτηση η υπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κυρία Λούκα Κατσέλη. Επί της ουσίας εισάγεται και στην Ελλάδα ο θεσμός της πτώχευσης ιδιωτών που ισχύει σε όλες τις ευρωπαϊκές και αναπτυγμένες χώρες του κόσμου. Η δημόσια διαβούλευση ορίστηκε ως την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου. Το νομοσχέδιο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα www.

Το πρώτο νομοσχέδιο με το οποίο ρυθμίζει τα χρέη των υπερχρεωμένων καταναλωτών- που κινδυνεύουν να χάσουν τα σπίτια τους- έδωσε χθες σε δημόσια συζήτηση η υπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κυρία Λούκα Κατσέλη. Επί της ουσίας εισάγεται και στην Ελλάδα ο θεσμός της πτώχευσης ιδιωτών που ισχύει σε όλες τις ευρωπαϊκές και αναπτυγμένες χώρες του κόσμου.

Η δημόσια διαβούλευση ορίστηκε ως την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου. Το νομοσχέδιο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα www.opengov.gr/ypoan και σύμφωνα με τον κυβερνητικό σχεδιασμό αναμένεται να ψηφιστεί από τη Βουλή ως τις 20 Νοεμβρίου. Στην επιστολή προς κάθε ενδιαφερόμενο, που συνοδεύει το νομοσχέδιο, η κυρία Κατσέλη ζητεί τη συμβολή οποιουδήποτε φορέα, παράγοντα ή πολίτη « για την προαγωγή της δημόσιας πολιτικής στον τόπο μας ». Ολοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις προτάσεις και τα σχόλιά τους.

Το νομοσχέδιο αφορά φυσικά πρόσωπα, δηλαδή υπερχρεωμένους καταναλωτές, και ρυθμίζει χρέη τα οποία δεν προέρχονται από την άσκηση επαγγελματικήςδραστηριότητας και « χρέη που προέρχονται από περιορισμένη σε έκταση επαγγελματική δραστηριότητα που δεν προσδίδει στον οφειλέτη την εμπορική ιδιότητα ». Για να ενταχθεί ένας υπερχρεωμένος καταναλωτής στις διατάξεις αυτού του νόμου «είναι η οριστική ή επαπειλούμενη μη δόλια μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών του». Και η απαλλαγή του οφειλέτη από τα χρέη του- σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού του νόμου- μπορεί να γίνει μόνο μία φορά.

Μία από τις βασικές προϋποθέσεις για να υπαχθεί ένας οφειλέτης στις ρυθμίσεις του νόμου είναι η αποτυχία εξωδικαστικού συμβιβασμού. Συγκεκριμένα το άρθρο 2 αναφέρει ότι «προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου ρύθμισης και απαλλαγής από τα χρέη αποτελεί η πραγματοποίηση εκ μέρους του οφειλέτη κατά το τελευταίο εξάμηνο πριν από την υποβολή της αίτησης προσπάθειας για την επίτευξη εξωδικαστικού συμβιβασμού με τους πιστωτές, η οποία να αποδεικνύεται εγγράφως» και φυσικά να έχει αποβεί άκαρπη. Αρμόδιο δικαστήριο για τη διαδικασία ρύθμισης είναι το Ειρηνοδικείο στην περιφέρεια του οποίου ο οφειλέτης έχει την κύρια κατοικία του.

Στο άρθρο 4 αναφέρεται λεπτομερώς το σχέδιο διευθέτησης των οφειλών. Ειδικότερα για την έναρξη της διαδικασίας απαλλαγής από τα χρέη ο οφειλέτης καταθέτει αίτηση στον γραμματέα του κατά τόπον αρμόδιου Ειρηνοδικείου. Και με την κατάθεση της αίτησης ή εντός 15 ημερών από την υποβολή της ο οφειλέτης πρέπει να προσκομίσει:

* Βεβαίωση Συνηγόρου του Καταναλωτή, Ενωσης Καταναλωτών, δικηγόρου ή άλλου δημόσιου ή ιδιωτι κού φορέα που συντρέχει τους καταναλωτές σε ζητήματα υπερχρέωσης, από την οποία να προκύπτει ότι επιχειρήθηκε εξωδικαστικός συμβιβασμός και για ποιους λόγους απέτυχε.

* Κατάσταση της υπάρχουσας περιουσίας και των εισοδημάτων του οφειλέτη από την εργασία του, κατάσταση των πιστωτών, με τα πλήρη στοιχεία και τις διευθύνσεις τους και των απαιτήσεών τους, ποιο είναι το κεφάλαιο και οι τόκοι του, καθώς και υπεύθυνη δήλωση του οφειλέτη για την ακρίβεια των παραπάνω στοιχείων. Οι τράπεζες είναι υποχρεωμένες σε διάστημα οκτώ εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση σε αυτές της αίτησης του οφειλέτη να παραδώσουν αναλυτική κατάσταση των οφειλών του.

* Σχέδιο διευθέτησης οφειλών, σύμφωνο με τα συμφέροντα των πιστωτών, την περιουσία, τα έσοδα και την οικογενειακή κατάσταση του οφειλέτη.

Επίσης η διαδικασία εξέτασης της αίτησης ρύθμισης ή απαλλαγής από τα χρέη αναστέλλεται ώσπου να εκδοθεί η απόφαση του δικαστηρίου που να επιβεβαιώνει το σχέδιο διευθέτησης των οφειλών. Η απόφαση αυτή εκδίδεται το αργότερο μέσα σε τέσσερις μήνες από την υποβολή της αίτησης.

Από την πλευρά του ο οφειλέτης κοινοποιεί αντίγραφα της αίτησης, της κατάστασης της υπάρχουσας περιουσίας και των εισοδημάτων του οφειλέτη και του σχεδίου διευθέτησης των οφειλών στους πιστωτές, με την πρόσκληση του δικαστηρίου να λάβουν θέση εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός μηνός για το προτεινόμενο σχέδιο διευθέτησης των οφειλών. Μόλις κοινοποιηθεί η αίτηση στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή του υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας αναστέλλονται αυτοδικαίως όλα τα ατομικά καταδιωκτικά μέτρα των πιστωτών κατά του οφειλέτη προς ικανοποίηση ή εκπλήρωση των απαιτήσεών τους.

Αν στο σχέδιο συγκατατίθενται περισσότεροι από τους μισούς πιστωτές, με απαιτήσεις που υπερβαίνουν το ήμισυ του συνολικού ποσού των απαιτήσεων, το πτωχευτικό δικαστήριο, ύστερα από αίτηση του οφειλέτη ή κάποιου από τους πιστωτές, υποκαθιστά τη συγκατάθεση πιστωτή που αντιτίθεται στον συμβιβασμό, αφού προηγηθεί ακρόαση αυτού, στην οποία εκθέτει τους λόγους για τους οποίους αρνείται να συγκατατεθεί.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Οικονομία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk