• Αναζήτηση
 • Στα πράγματα

  Ανησυχία για καθυστερήσεις στην απορρόφηση του ΕΣΠΑ

  Καθυστερήσεις στον ρυθμό απορρόφησης κονδυλίων του ΕΣΠΑ αναμένονται στα έργα υποδομής λόγω έλλειψης των αναγκαίων μελετών, τονίζει ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Εταιρειών- Γραφείων Μελετών (ΣΕΓΜ) κ. Π. Πετρακόπουλος, ο οποίος αναφέρει ότι ο νόμος για την εκπόνηση των μελετών πρέπει να βελτιωθεί.

  Καθυστερήσεις στον ρυθμό απορρόφησης κονδυλίων του ΕΣΠΑ αναμένονται στα έργα υποδομής λόγω έλλειψης των αναγκαίων μελετών, τονίζει ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Εταιρειών- Γραφείων Μελετών (ΣΕΓΜ) κ. Π. Πετρακόπουλος, ο οποίος αναφέρει ότι ο νόμος για την εκπόνηση των μελετών πρέπει να βελτιωθεί.

  – Πρέπει να αλλάξει ο νόμος για την ανάθεση εκπόνησης μελετών έργων;

  «Ο Ν. 3316/2005 δοκιμάστηκε στη λειτουργία του και από την εμπειρία αυτή αποκομίστηκαν χρήσιμα συμπεράσματα για τη βελτίωσή του, ώστε να λειτουργήσει ορθολογικότερα και αποτελεσματικότερα το όλο σύστημα παραγωγής των μελετητικών και συναφών υπηρεσιών. Οι αλλαγές που πιστεύουμε ότι πρέπει να γίνουν σχετίζονται με τη διαφάνεια στις διαδικασίες, τη διασφάλιση της ποιότητας, την εύλογη επιτάχυνση των διαδικασιών και τον εξορθολογισμό του κόστους παραγωγής των έργων». – Καθυστερεί το πρόγραμμα μελετών; Ποιες θα είναι οι επιπτώσεις στην εκτέλεση των έργων υποδομής;

  «Εκείνο που κατέδειξε η εμπειρία μας είναι ότι οι όποιες καθυστερήσεις οφείλονται κυρίως στην αναποτελεσματική λειτουργία της δημόσιας διοίκησης. Δεν αρκεί να υπάρχει ένας νόμος καλός, κακός ή μέτριος, αν δεν εφαρμόζεται σωστά. Η κακή εφαρμογή ενός καλού νόμου είναι χειρότερη από την καλή εφαρμογή ενός κακού νόμου. Και η εφαρμογή του Ν. 3316 από πολλές υπηρεσίες, κυρίως περιφερειακές, δημοτικές και νομαρχιακές, ήταν κακή, με πολλές παραβιάσεις και παρατυπίες στην εφαρμογή του. Αντιμετωπίζοντας τις μελέτες ως αναγκαίο κακό και ως χαμένο χρόνο και όχι ως βασικό κρίκο στη διαδικασία παραγωγής των έργων υποβαθμίζουν τον ρόλο τους.

  Οσο για τις επιπτώσεις, θα παρατηρηθούν καθυστερήσεις στους ρυθμούς απορρόφησης του ΕΣΠΑ, με αποτέλεσμα να αργήσουν να εισρεύσουν χρήματα στον δημόσιο τομέα».

  – Ποιες είναι οι προτάσεις σας για ένα καλύτερο σύστημα ανάθεσης και εκπόνησης μελετών;

  «Για την αποτελεσματική λειτουργία του ανταγωνισμού και τη διασφάλιση της ποιότητας των μελετών και γενικότερα των παρεχόμενων υπηρεσιών, καθώς και για την αντιμετώπιση της διαφθοράς ο ΣΕΓΜ προτείνει:

  ▅ Καθιέρωση δελτίου ταυτότητας έργου.

  ▅ Σύσταση παρατηρητηρίου για τις μελέτες.

  ▅ Διαφάνεια στη σύνθεση των επιτροπών διαγωνισμών. ▅ Ουσιαστική εφαρμογή των διατάξεων περί φακέλου του έργου.

  ▅ Υποχρεωτική και πλήρης εφαρμογή της χρήσης μελετητικών πτυχίων για την ανάθεση και εκπόνηση μελετών.

  ▅ Απαγόρευση της ανάθεσης μελετών με βάση κανονισμούς επί μέρους κλαδικών υπουργείων.

  ▅ Αντιμετώπιση του αθέμιτου ανταγωνισμού από ΑΕΙ, ερευνητικά κέντρα και ΜΚΟ. ▅ Εφαρμογή της κλειστής διαδικασίας. ▅ Υποχρεωτικός έλεγχος των προεκτιμώμενων αμοιβών από ειδικό φορέα.

  ▅ Δημιουργία Αρχής για την επίλυση των διαφορών επί τεχνικών θεμάτων.

  ▅ Υποχρεωτική συμμετοχή των μελετητών στην επίβλεψη των έργων».

  Οικονομία