ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Στις υγιείς μικρομεσαίες στρέφεται η προσοχή των τραπεζών

Σε αναζήτηση των υγιών μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οι χρηματοδοτήσεις των οποίων αναμένεται να στηρίξουν τα έσοδά τους τα επόμενα χρόνια καθώς οι δανειοδοτήσεις των νοικοκυριών έχουν φτάσει σε επίπεδα ωρίμανσης, βρίσκονται οι τράπεζες. Οπως επισημαίνουν σε εκθέσεις τους διεθνείς οίκοι, προβάδισμα στην εγχώρια αγορά θα έχουν τα επόμενα χρόνια τα ιδρύματα που θα εξασφαλίσουν τα υψηλότερα μερίδια στην επιχειρηματική τραπεζική, η οποία παρουσιάζει σημαντικά περιθώρια περαιτέρω ανάπτυξης.

Σε αναζήτηση των υγιών μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οι χρηματοδοτήσεις των οποίων αναμένεται να στηρίξουν τα έσοδά τους τα επόμενα χρόνια καθώς οι δανειοδοτήσεις των νοικοκυριών έχουν φτάσει σε επίπεδα ωρίμανσης, βρίσκονται οι τράπεζες. Οπως επισημαίνουν σε εκθέσεις τους διεθνείς οίκοι, προβάδισμα στην εγχώρια αγορά θα έχουν τα επόμενα χρόνια τα ιδρύματα που θα εξασφαλίσουν τα υψηλότερα μερίδια στην επιχειρηματική τραπεζική, η οποία παρουσιάζει σημαντικά περιθώρια περαιτέρω ανάπτυξης. Οι τράπεζες, μετά την αξιοποίηση των προγραμμάτων του Ταμείου Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (ΤΕΜΠΜΕ), μέσω των οποίων χορήγησαν περί τα 4,8 δισ. ευρώ σε 50.000 μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, ετοιμάζονται για την επόμενη μάχη που θα ξεκινήσει τους επόμενους μήνες, με «λάφυρο» τους εταιρικούς πελάτες, ανεξαρτήτως μεγέθους.

Δυσμενείς συνθήκες
Δεν είναι τυχαίο ότι ακόμη και σήμερα, υπό τις δυσμενείς συνθήκες που επικρατούν στην ελληνική αγορά πίστης, τα υπόλοιπα χρηματοδότησης των επιχειρήσεων τρέχουν με ρυθμό της τάξεως του 7,3% έναντι ετήσιας αύξησης 4,7% που εμφανίζουν τα δάνεια προς τα νοικοκυριά. Στηριζόμενες στις προβλέψεις των αναλυτών, οι οποίοι εκτιμούν ότι η οικονομία από τον επόμενο χρόνο θα αρχίσει να ανακάμπτει, οι τράπεζες βρίσκονται ήδη σε φάση αναπροσαρμογής των δανειακών τους προϊόντων στις νέες ανάγκες των επιχειρήσεων, θέλοντας να εκμεταλλευτούν τη δυναμική που αναμένεται να δημιουργηθεί. Τα πιστωτικά ιδρύματα με μεγάλο μερίδιο στη συγκεκριμένη αγορά έχουν ήδη λάβει τα μηνύματα από τους επιχειρηματίες-πελάτες τους και έχουν προσαρμόσει τα προγράμματά τους στις ανάγκες των τελευταίων.

Κατά το προηγούμενο δωδεκάμηνο, βασικός στόχος των τραπεζών αποτέλεσε η εξασφάλιση της απαραίτητης για τη λειτουργία των επιχειρήσεων ρευστότητας μέσω κυρίως της αλλαγής ορισμένων όρων αποπληρωμής των οφειλών τους. Συγκεκριμένα, σε περιπτώσεις εταιρειών με χαμηλές ή ακόμη και αρνητικές ταμειακές ροές, οι τράπεζες προχώρησαν στην επιμήκυνση της διάρκειας των δανείων τους, μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο τις περιοδικές καταβολές τους ή έδωσαν περίοδο χάριτος για την εξόφληση μέρους ή του συνόλου των δόσεων, με τη μετακύλισή τους στο μέλλον. Οι ασφυκτικές συνθήκες που επικράτησαν σε αρκετούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας επέβαλαν ουσιαστικά στους τραπεζίτες να στηρίξουν τους δανειοδοτούμενους που αντιμετώπιζαν προβλήματα, καθώς δεν ήταν λίγοι εκείνοι που ήλθαν αντιμέτωποι με την προοπτική ακόμη και του «λουκέτου».

Δυναμικές επιχειρήσεις
Μετά την τακτοποίηση μεγάλου μέρους των παλαιών πελατών, τα αρμόδια τμήματα των τραπεζών επικεντρώνουν την προσοχή τους σε δυναμικές επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους, που επιζητούν χρηματοδότηση για την πραγματοποίηση των επενδυτικών τους σχεδίων. Οπως τονίζει στο «Βήμα» επικεφαλής εταιρικών δανειοδοτήσεων ιδιωτικής τράπεζας, «σήμερα καλούμαστε να στηρίξουμε τις επιχειρήσεις που θέλουν να αρπάξουν τις ευκαιρίες που έχουν δημιουργηθεί, με στόχο τη μακροχρόνια ανάπτυξη των δραστηριοτήτων τους». Σύμφωνα με τον ίδιο, ο μεγάλος αριθμός των μικρομεσαίων επιχειρήσεων αποτελεί πρόκληση για τις εμπορικές τράπεζες, οι οποίες στοχεύουν στην προσέλκυση υγιών εταιρειών που θα χρησιμοποιήσουν την τραπεζική χρηματοδότηση ως εργαλείο μεγέθυνσής τους, τόσο στην εγχώρια όσο και στις διεθνείς αγορές.

Οι διοικήσεις των τραπεζών θεωρούνότι η ανάπτυξη της συγκεκριμένης αγοράς αποτελεί σημαντικό στοίχημα, καθώς τα επόμενα χρόνια μπορεί να συμβάλει σε σημαντικό βαθμό στην αύξηση των ρυθμών ανάπτυξης της κερδοφορίας τους από την ελληνική αγορά, με δεδομένο ότι η λιανική τραπεζική έχει πλέον ωριμάσει και δύσκολα θα επανεμφανίσει τις τάσεις επέκτασης του παρελθόντος. Εξάλλου, μέσω της επιχειρηματικής πίστης, οι τράπεζες στοχεύουν και στη βελτίωση του επιτοκιακού τους περιθωρίου, καθώς πρόκειται για έναν τομέα χρηματοδοτήσεων περισσότερο κερδοφόρο σε σχέση με τη στεγαστική πίστη λόγω των υψηλότερων spreads. Τα νέα δεδομένα
Τα νέα προγράμματα που λανσάρονται είναι προσαρμοσμένα στις νέες συνθήκες που δημιούργησε η κρίση. Επιπλέον, οι τράπεζες προχωρούν σε τυποποίηση προϊόντων που ως σήμερα απευθύνονταν σε μεγαλύτερα σχήματα, ώστε να μπορούν να προωθηθούν και σε μικρότερες επιχειρήσεις, κυρίως από τον κλάδο του χονδρικού εμπορίου. Οπως επισημαίνουν τραπεζικοί, τα χαρακτηριστικά που θα κυριαρχήσουν το επόμενο διάστημα στις εταιρικές δανειοδοτήσεις είναι τα εξής:

* Χαμηλά επιτόκια για τα πρώτα χρόνια αποπληρωμής ή μεγάλη περίοδος χάριτος για τα δάνεια που χορηγούνται σε επιχειρήσεις που προχωρούν σε νέες επενδύσεις ώστε το σχέδιό τους να μπορεί να είναι βιώσιμο κατά τα πρώτα χρόνια εφαρμογής του, κατά τη διάρκεια των οποίων τα έξοδα είναι υψηλότερα των εσόδων.

* Προεξόφληση των μελλοντικών απαιτήσεων των επιχειρήσεων με αξιόπιστους πελάτες ώστε να εξασφαλιστεί η απαραίτητη για την εκτέλεση των εργασιών τους ρευστότητα, σε μια περίοδο κατά την οποία ο χρόνος των πιστώσεων βαίνει αυξανόμενος.

* Χρηματοδότηση ως και το 100%, είτε με τραπεζική χρηματοδότηση είτε με leasing, επενδύσεων που πραγματοποιούνται για κτιριακές εγκαταστάσεις και μηχανολογικό εξοπλισμό.

* Διάδοση της έννοιας της ασφάλισης έναντι όλων των κινδύνων, με τους οποίους μπορεί να έλθει αντιμέτωπη μια επιχείρηση (π.χ. συναλλαγματικός, πιστωτικός, εμπορικός). Δημιουργούνται τυποποιημένα πακέτα που εξασφαλίζουν ακόμη και την πλήρη κάλυψη της επιχείρησης.

Οι χρηματοδοτήσεις μέσω του ΕΣΠΑ
Παράταση ως και τις 18 Δεκεμβρίου δόθηκε στην προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα ενίσχυσης συνολικού ύψους 1 δισ. ευρώ μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, που δραστηριοποιούνται στους τομείς του εμπορίου, των υπηρεσιών, του τουρισμού και της μεταποίησης. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα υλοποιηθεί αποκλειστικά μέσω των τραπεζών, γεγονός που δίνει τη δυνατότητα στις τελευταίες να διευρύνουν το πελατολόγιό τους. Το ποσοστό επιδότησης μπορεί να φτάσει ως και το 65% του ύψους του επενδυτικού σχεδίου ανάλογα με την περιοχή δραστηριοποίησης του αιτούντος, ενώ οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν στην επένδυση μετά την έγκριση της ενίσχυσης.

Το πλεονέκτημα με τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ) στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, είναι ότι οι τράπεζες με τα δικαιολογητικά που παίρνουν στα χέρια τους από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορούν να αξιολογήσουν ποιες από αυτές θα λάβουν τελικά επιδότηση. Ετσι, μπορούν είτε να προεξοφλήσουν το ποσό, χορηγώντας δάνειο στην επιχείρηση χωρίς ουσιαστικά να έχουν ρίσκο, είτε και να δανειοδοτήσουν ένα μέρος του προϋπολογισμού, κάτι που είναι και το πλέον σύνηθες σε τέτοιες περιπτώσεις.

Οπως επισημαίνουν τραπεζικοί, είναι πολύ σημαντική η έναρξη συνεργασίας μέσω των προγραμμάτων αυτών, καθώς πάντοτε σε τέτοιες περιπτώσεις υπάρχει η ανάγκη για επιπλέον ρευστότητα, η οποία καλύπτεται με τραπεζική χρηματοδότηση. «Εναν πελάτη που τον έχεις βοηθήσει να λάβει την επιδότηση δύσκολα τον χάνεις» σημείωσε σχετικά στέλεχος που ειδικεύεται στις χορηγήσεις μικρών επιχειρήσεων. Με δεδομένο ότι η τραπεζική χρηματοδότηση μπορεί να φτάσει ως και το 25% του ύψους του συγκεκριμένου προγράμματος, υπολογίζεται ότι οι τράπεζες έχουν τη δυνατότητα να χορηγήσουν τους επόμενους μήνες δάνεια συνολικού ύψους 500 εκατ. ευρώ περίπου, ενώ αν συμπεριληφθεί η προεξόφληση της επιδότησης, δυνητικά οι χορηγήσεις μπορεί να ανέλθουν ως και το 1,5 δισ. ευρώ.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Οικονομία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk