Οι πέντε μεγάλες αλλαγές στο κράτος

Το παζλ των αλλαγών που θα διαμορφώσουν τη νέα δομή και λειτουργία του κράτους συμπληρώνει καθημερινώς ο πρωθυπουργός κ. Γ. Παπανδρέου. Οι πρωτοβουλίες θα εκδηλωθούν σε νομοθετικό επίπεδο με διοικητικές παρεμβάσεις και με τροποποιήσεις στον Κανονισμό της Βουλής, ενώ σε μεταγενέστερη φράση προετοιμάζεται μια συνταγματική αναθεώρηση προκειμένου να ρυθμιστούν θεμελιώδη ζητήματα, όπως ο τρόπος εκλογής της ηγεσίας της Δικαιοσύνης. Μετά τις αλλαγές στη δομή του κυβερνητικού σχήματος, ο πρώτος άξονας γύρω από τον οποίο θα κινηθούν οι πρωτοβουλίες για την αλλαγή στο κράτος αφορά το εκλογικό σύστημα.

Το παζλ των αλλαγών που θα διαμορφώσουν τη νέα δομή και λειτουργία του κράτους συμπληρώνει καθημερινώς ο πρωθυπουργός κ. Γ. Παπανδρέου. Οι πρωτοβουλίες θα εκδηλωθούν σε νομοθετικό επίπεδο με διοικητικές παρεμβάσεις και με τροποποιήσεις στον Κανονισμό της Βουλής, ενώ σε μεταγενέστερη φράση προετοιμάζεται μια συνταγματική αναθεώρηση προκειμένου να ρυθμιστούν θεμελιώδη ζητήματα, όπως ο τρόπος εκλογής της ηγεσίας της Δικαιοσύνης.

Μετά τις αλλαγές στη δομή του κυβερνητικού σχήματος, ο πρώτος άξονας γύρω από τον οποίο θα κινηθούν οι πρωτοβουλίες για την αλλαγή στο κράτος αφορά το εκλογικό σύστημα. Από τις αρχές του ερχόμενου μήνα και αφού θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία συγκρότησης των κοινοβουλευτικών επιτροπών, θα υποβληθεί στη Βουλή η πρόταση της κυβέρνησης για την αλλαγή του εκλογικού νόμου. Η σχετική πρόταση βρίσκεται στο στάδιο της τελικής επεξεργασίας και η κρίσιμη παράμετρος που θα πρέπει να καθοριστεί είναι η αναλογία βουλευτών Επικρατείας και εκείνων που θα εκλέγονται με σταυρό στις περιφέρειες. Στον πυρήνα της πρωτοβουλίας βρίσκεται η προσπάθεια για ενίσχυση της αντιπροσωπευτικότητας του Κοινοβουλίου, αλλά και η πάταξη του «μαύρου» πολιτικού χρήματος, καθώς θα περιορίζονται σημαντικά και εκ των πραγμάτων οι οικονομικές απαιτήσεις της προεκλογικής περιόδου. Το μεγάλο ερώτημα που μένει να απαντηθεί είναι κατά πόσον η κοινοβουλευτική πλειοψηφία θα εγκρίνει τις αλλαγές που θα εισηγηθεί η κυβέρνηση, καθώς οι μνήμες της απόρριψης μιας αντίστοιχης πρότασης της κυβέρνησης του κ. Κ.Σημίτη είναι ακόμη νωπές. Δεύτερος άξονας είναι η ενίσχυση της συμμετοχικότητας από την πλευρά των πολιτών στις διαδικασίες λήψεως αποφάσεων και στην ίδια τη λειτουργία του κράτους. Τις πρώτες και κρίσιμες εξετάσεις δίνει η κυβέρνηση αυτές τις ημέρες με τη νέα μέθοδο υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση των θέσεων γραμματέων στα υπουργεία και στις περιφέρειες. Οσο κι αν παραμένουν αδιευκρίνιστα τα κριτήρια με βάση τα οποία θα γίνει η αξιολόγηση, φάνηκε ότι η προκήρυξη των θέσεων προκάλεσε το έντονο ενδιαφέρον δεκάδων χιλιάδων πολιτών, ενώ θα ακολουθήσουν και άλλες αντίστοιχες προκηρύξεις για θέσεις συμβούλων και για τις ΔΕΚΟ.

Τρίτος άξονας είναι η ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Στόχος είναι η παγίωση της χρήσης νέων πληροφορικών συστημάτων και της ηλεκτρονικής διασύνδεσης όλων των συναφών υπηρεσιών, με στόχο τον έλεγχο και την εξοικονόμηση πόρων. Χαρακτηριστικό πεδίο εφαρμογής είναι ο τομέας της Υγείας, όπου η ανεξέλεγκτη συνταγογράφηση εξακολουθεί να προκαλεί αιμορραγία στα Ταμεία. Μείζον έργο σε αυτήν την κατεύθυνση θα είναι και η μηχανοργάνωση των υπηρεσιών του Δημοσίου και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προκειμένου να επιτευχθεί όχι μόνο καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών αλλά και μεγαλύτερη δυνατότητα ελέγχου. Επιπλέον θα προωθηθεί η δημοσιοποίηση των νομοσχεδίων στο Διαδίκτυο.

Ε πόμενο κρίσιμο πεδίο είναι η διαφάνεια, η οποία περνά από νέες κοινοβουλευτικές διαδικασίες. Σε αυτή την κατεύθυνση η νέα κυβέρνηση θα εγκαθιδρύσει μεθόδους δημόσιας διαβούλευσης επί των νομοσχεδίων, κατάργηση της δυνατότητας υποβολής τροπολογιών μετά το πέρας της διαδικασίας στις αρμόδιες επιτροπές (εν όψει αυτής της αλλαγής ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε χθες και την τροποποίηση του Κανονισμού της Βουλής). Ολες οι μεγάλες συμβάσεις, συμπεριλαμβανομένων των εξοπλιστικών προγραμμάτων, θα ελέγχονται από το Κοινοβούλιο, όπως και οι κρατικές δαπάνες για διαφήμιση στα ΜΜΕ.

Επιπλέον θα αναβαθμιστούν θεσμικά οι έξι διαρκείς επιτροπές της Βουλής (Θεσμών και Διαφάνειας, Εξωτερικών και Αμυνας, Οικονομικών Υποθέσεων, Κοινωνικών Υποθέσεων, Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης και Παραγωγής και Εμπορίου), αν και θα πρέπει να εξεταστεί προσεκτικά η αντιστοίχησή τους με τη νέα κυβερνητική δομή, καθώς η αλλαγή τους προϋποθέτει αλλαγή στον Κανονισμό της Βουλής.

Το πέμπτο σημείο αλλαγών αφορά τον νέο τρόπο εκλογής της ηγεσίας της Δικαιοσύνης, η οποία όμως προϋποθέτει συνταγματική αναθεώρηση. Η κυβέρνηση του ΠαΣοΚ θα δρομολογήσει τις διαδικασίες ώστε να ολοκληρωθούν από την επόμενη αναθεωρητική Βουλή και να καταστεί δυνατή η επιλογή της ηγεσίας της Δικαιοσύνης από τη Βουλή και όχι από την εκτελεστική εξουσία. Σε πρώτη φάση πάντως θα καθιερωθεί η συμμετοχή της Βουλής στις ακροάσεις για την επιλογή των ανωτάτων δικαστικών λειτουργών και συμβουλίων.

«Η νέα φάση μετά τη Μεταπολίτευση»
Το πλέγμα των αλλαγών που σχεδιάζονται και τον ουσιαστικό διαχωρισμό εκτελεστικής και νομοθετικής εξουσίας περιέγραψε χθες ο Πρωθυπουργός κατά την πρώτη ομιλία του ενώπιον της ΚΟ του ΠαΣοΚ. Κάλεσε, μεταξύ των άλλων, τους βουλευτές του κόμματός του να αντισταθούν στις πιέσεις που θα υποστούν για ρουσφέτια και μικρές ή μεγάλες εξυπηρετήσεις, τους ζήτησε να ασκούν ουσιαστικό έλεγχο στην κυβέρνηση, να δώσουν «τον καλύτερό τους εαυτό» και τόνισε ότι «αν η Μεταπολίτευση ήταν το πρώτο μεγάλο στάδιο για την κατάκτηση της δημοκρατίας,σήμερα έχουμε μπει σε δεύτερη αλλά και ελπιδοφόρα φάση». Οι αλλαγές που εξήγγειλε ήταν κατά προτεραιότητα οι εξής:

* Αλλαγή του εκλογικού συστήματος.

* Δημόσια διαβούλευση για τα νομοσχέδια και υποβολή έκθεσης ποιότητας για την αξιολόγησή τους.

* Κατάργηση των τροπολογιών αφότου έχει ολοκληρωθεί η συζήτηση των νομοσχεδίων στις επιτροπές.

* Ελεγχος δημοσιονομικής διαχείρισης από τη Βουλή και έλεγχος των συμβάσεων και των εξοπλιστικών προγραμμάτων.

* Ελεγχος της κρατικής διαφήμισης από την Επιτροπή Θεσμών. * Επιλογή της ηγεσίας της Δικαιοσύνης με συμμετοχή της Βουλής.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Πολιτική
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk