Τι αλλάζει με τα νομοσχέδια που θα προωθηθούν με σκοπό την καταπολέμηση της διαφθοράς και την επαναφορά της αξιοκρατίας

Ανατροπές διά νόμων στο κράτος

ΠΕΝΤΕ ανατροπές στο κράτος, που θα αποτυπωθούν σε ισάριθμα νομοσχέδια τα οποία έλθουν στη Βουλή αμέσως μετά τις προγραμματικές δηλώσεις, θα επιχειρήσει το κυβερνών κόμμα. Τα νομοσχέδια θα αφορούν την «ηλεκτρονική διακυβέρνηση» με πρώτο βήμα τη μετατροπή των ΚΕΠ σε «υπηρεσίες μιας στάσης», την επαναπροκήρυξη μετά και την ολοκλήρωση της διαδικασίας στελέχωσης των υπουργικών γραφείων όλων ανεξαιρέτως των θέσεων των γενικών διευθυντών και την επανασύσταση των Πειθαρχικών Συμβουλίων, την καθιέρωση νέου συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα με την κατάργηση της περιβόητης συνέντευξης, τη διοικητική αναδιάρθρωση της χώρας με την καθιέρωση σε πρώτη φάση αιρετής περιφερειακής διοίκησης και τον νέο εκλογικό νόμο. Κοινός παρονομαστής των ρυθμίσεων που καταρτίζει ο υπουργός Εσωτερικών κ. Ι. Ραγκούσης με βάση τα προσχέδια τα οποία είχε ετοιμάσει το στέλεχος του ΠαΣοΚ κ. Μ. Παπαϊωάννου πριν από τις εκλογές είναι η καταπολέμηση της διαφθοράς, η επαναφορά της αξιοκρατίας στη στελέχωση νευραλγικών τομέων του Δημοσίου και η εξυγίανση του πολιτικού συστήματος.

ΠΕΝΤΕ ανατροπές στο κράτος, που θα αποτυπωθούν σε ισάριθμα νομοσχέδια τα οποία έλθουν στη Βουλή αμέσως μετά τις προγραμματικές δηλώσεις, θα επιχειρήσει το κυβερνών κόμμα. Τα νομοσχέδια θα αφορούν την «ηλεκτρονική διακυβέρνηση» με πρώτο βήμα τη μετατροπή των ΚΕΠ σε «υπηρεσίες μιας στάσης», την επαναπροκήρυξη μετά και την ολοκλήρωση της διαδικασίας στελέχωσης των υπουργικών γραφείων όλων ανεξαιρέτως των θέσεων των γενικών διευθυντών και την επανασύσταση των Πειθαρχικών Συμβουλίων, την καθιέρωση νέου συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα με την κατάργηση της περιβόητης συνέντευξης, τη διοικητική αναδιάρθρωση της χώρας με την καθιέρωση σε πρώτη φάση αιρετής περιφερειακής διοίκησης και τον νέο εκλογικό νόμο. Κοινός παρονομαστής των ρυθμίσεων που καταρτίζει ο υπουργός Εσωτερικών κ.
Ι. Ραγκούσης με βάση τα προσχέδια τα οποία είχε ετοιμάσει το στέλεχος του ΠαΣοΚ κ. Μ. Παπαϊωάννου πριν από τις εκλογές είναι η καταπολέμηση της διαφθοράς, η επαναφορά της αξιοκρατίας στη στελέχωση νευραλγικών τομέων του Δημοσίου και η εξυγίανση του πολιτικού συστήματος.

1. «Ηλεκτρονική διακυβέρνηση»
Απόφαση της κυβέρνησης είναι να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην «ηλεκτρονική διακυβέρνηση» με την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών που θα τεθούν στην υπηρεσία του πολίτη και των επιχειρήσεων, έτσι ώστε να περιοριστεί η γραφειοκρατία και να κτυπηθεί η διαφθορά. Με το υπό κατάθεση στη Βουλή νομοσχέδιο κατ΄ αρχάς θα υποχρεούνται όλοι οι υπουργοί να δημοσιεύουν στο Διαδίκτυο τις αποφάσεις τους, κάτι που διευκολύνεται μετά το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο για την «ηλεκτρονική υπογραφή». Στο Διαδίκτυο θα ανεβάζουν οι αρμόδιοι και όλες τις προκηρύξεις για την εκτέλεση των έργων και για τις προμήθειες όλων των δημόσιων οργανισμών, όπως συμβαίνει και σήμερα σε μεμονωμένες όμως περιπτώσεις. Παράλληλα θα αξιοποιηθεί το σύστημα «Σύζευξις» για την ηλεκτρονική διασύνδεση των υπηρεσιών, έτσι ώστε να αναβαθμιστούν τα ΚΕΠ και να μετατραπούν σε «υπηρεσίες μιας στάσης». Αυτό σημαίνει ότι τα ΚΕΠ θα αναλαμβάνουν εξ ολοκλήρου τη διεκπεραίωση των συναλλαγών των πολιτών και των επιχειρήσεων με το κράτος. Στόχος είναι να μην υπάρχει άμεση επαφή των πολιτών με τις δημόσιες υπηρεσίες, αλλά οι τελευταίοι θα απευθύνονται στα ΚΕΠ, τα οποία, εκτός από την έκδοση των πιστοποιητικών, αναλαμβάνουν πλέον να εκτελούν και σύνθετες διοικητικές πράξεις, όπως είναι για παράδειγμα η αδειοδότηση των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος ή ακόμη και η αδειοδότηση των επιχειρήσεων. Για αυτόν τον λόγο τα ΚΕΠ θα μετατραπούν σε αυτόνομες διοικητικές μονάδες και θα στελεχωθούν με έμπειρο προσωπικό που θα έχει εξοικειωθεί με τις νέες τεχνολογίες.

2. Επαναξιολόγηση των στελεχών του Δημοσίου
Η κυβέρνηση έχει αποφασίσει να προχωρήσει στον απογαλακτισμό των δημοσίων υπηρεσιών από το κράτος της Δεξιάς. Ετσι θα επανακριθούν όλα τα στελέχη της ΝΔ τα οποία μετά την εκλογική αναμέτρηση του 2004 τοποθετήθηκαν σε θέσεις ευθύνης. Με νομοθετική ρύθμιση που θα έλθει στη Βουλή θα επαναπροκηρυχθούν όλες ανεξαρτήτως οι θέσεις των γενικών διευθυντών με βάση ένα νέο σύστημα αξιολόγησης, το οποίο θα βασίζεται σε αντικειμενικά κριτήρια χωρίς να λαμβάνει υπόψη του την περιβόητη συνέντευξη. Η επαναπροκήρυξη των θέσεων θα πραγματοποιηθεί ανεξαρτήτως του χρόνου κατά τον οποίον η εν λόγω θέση έχει καταληφθεί, γεγονός που σημαίνει ότι επαναπροκηρύσσονται και οι θέσεις για τις οποίες δεν έχει λήξει ακόμη η θητεία των υπηρετούντων σε αυτές. Η καινοτομία αυτής της ρύθμισης βρίσκεται και στο γεγονός ότι για τις θέσεις των γενικών διευθυντών που επαναπροκηρύσσονται θα μπορούν να εκδηλώνουν ενδιαφέρον όχι μόνο στελέχη του δημόσιου τομέα που δεν υπηρετούν στην εν λόγω υπηρεσία, όπως συμβαίνει σήμερα, αλλά και στελέχη του ιδιωτικού τομέα. Με αυτόν τον τρόπο ανοίγει η πόρτα για την τοποθέτηση μάνατζερ σε νευραλγικούς τομείς ακόμη και του στενού δημόσιου τομέα.

3. Πειθαρχικά Συμβούλια και «νόμος Πεπονή»
Στα χέρια του υπουργού Εσωτερικών κ. Ι. Ραγκούση βρίσκεται και το υπό διαμόρφωση νομοσχέδιο για την αποκατάσταση της αξιοκρατίας στις προσλήψεις προσωπικού. Με τη ρύθμιση αυτή καταργείται η περιβόητη προσωπική συνέντευξη που εκρίθη ότι νοθεύει τον «νόμο Πεπονή» και επιχειρείται να ενισχυθεί το ΑΣΕΠ, το οποίο θα εποπτεύει και θα ελέγχει όλες τις προσλήψεις στο Δημόσιο. Στόχος είναι να κλείσουν τα «παράθυρα» του ρουσφετιού που παραμένουν ορθάνοικτα στις προσλήψεις προσωπικού κυρίως με συμβάσεις έργου. Παράλληλα θεσπίζεται διάταξη με την οποία αλλάζει η σύνθεση των Πειθαρχικών Συμβουλίων, τα οποία μετατρέπονται «σε ανεξάρτητα όργανα απονομής δικαιοσύνης». Η φιλοσοφία είναι ότι δεν μπορούν οι κρινόμενοι να κρίνουν, δεν μπορεί δηλαδή οι δημόσιοι υπάλληλοι να κρίνουν τους συναδέλφους τους για υποθέσεις διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Ετσι θα μειωθεί δραστικά ο αριθμός των δημοσίων υπαλλήλων που μετέχουν στα Πειθαρχικά Συμβούλια, αν και θα διατηρηθεί η εκπροσώπησή τους, και θα στελεχώνονται από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους ή και παρέδρους του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

4. Διοικητική αναδιάρθρωση της χώρας
Στις δημοτικές και νομαρχιακές εκλογές που θα διεξαχθούν περίπου σε έναν χρόνο οι πολίτες της χώρας θα κληθούν να εκλέξουν και περιφερειάρχες. Στόχος της κυβέρνησης είναι να καθιερωθεί άμεσα η αιρετή περιφερειακή διοίκηση, σε αντίθεση με τον «Καποδίστρια 2» για τη συνένωση των δήμων, που, όπως όλα δείχνουν, θα μετατεθεί για μετά τις δημοτικές εκλογές, παρ΄ ότι το σχετικό σχέδιο θα τεθεί άμεσα σε «δημόσια διαβούλευση». Και αυτό για δύο λόγους: Ο πρώτος είναι ότι θα δημιουργηθεί αναστάτωση στις τοπικές κοινωνίες πριν από τις εκλογές, κάτι που δεν επιθυμεί το κυβερνών κόμμα, το οποίο επιδιώκει να κερδίσει τους μεγάλους κυρίως δήμους χώρας και, ο δεύτερος, διότι ο χρόνος που απομένει ως τις εκλογές δεν επαρκεί για την εκπόνηση των αναγκαίων επιχειρησιακών προγραμμάτων για τη στήριξη του νέου θεσμού. Προς το παρόν λοιπόν θα προχωρήσει μόνο η περιφερειακή αναδιάρθρωση της χώρας χωρίς καν να αλλάξει ο αριθμός των περιφερειών. Οι περιφέρειες δηλαδή θα παραμείνουν 13, όσες είναι και σήμερα, καθώς αλλαγή του αριθμού τους θα είχε δυσμενείς επιπτώσεις στην απορρόφηση των κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ενωσης μέσω των 13 Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. Οι διοικήσεις τους ωστόσο θα είναι αιρετές και θα εκλέγονται άμεσα από τους κατοίκους των περιφερειών.

5. Εκλογικός νόμος με «γερμανικό σύστημα»

Μπορεί οι διοικητικές περιφέρειες να παραμείνουν οι ίδιες αλλά με τον νέο εκλογικό νόμο που έχει επεξεργαστεί η κυβέρνηση αλλάζουν όλες ανεξαιρέτως οι εκλογικές περιφέρειες της χώρας. Η κυβέρνηση έχει υιοθετήσει το «γερμανικό σύστημα», που σημαίνει μεικτό σύστημα ανάδειξης των βουλευτών με λίστα και σταυρό προτίμησης. Δηλαδή 180 βουλευτές θα εκλέγονται με σταυρό σε ισάριθμες μονοεδρικές εκλογικές περιφέρειες και οι 120 με λίστα σε έξι μείζονες εκλογικές περιφέρειες της χώρας. Οι μονοεδρικές ταυτίζονται σε ορισμένες περιπτώσεις και με τα δημοτικά διαμερίσματα. Οι μείζονες εκλογικές περιφέρειες θα προκύψουν από τη συνένωση των υφιστάμενων διοικητικών περιφερειών με βάση κυρίως γεωγραφικά κριτήρια, με ορισμένες εξαιρέσεις που αφορούν κυρίως τον νησιωτικό χώρο. Παράλληλα θα ισχύσει περίπου το ίδιο εκλογικό σύστημα που ισχύει και σήμερα στην ανάδειξη των βουλευτών. Το πρώτο κόμμα δηλαδή πριμοδοτείται με 40 βουλευτές, όπως ισχύει και με τον « νόμο Σκανδαλίδη », ενώ για την ανάδειξη των 260 από τους 300 βουλευτές θα ισχύει και πάλι η απλή αναλογική. Καταργείται, μ΄ άλλα λόγια, το εκλογικό σύστημα που ψήφισε η ΝΔ, ο «νόμος Παυλόπουλου», που πριμοδοτεί το πρώτο κόμμα με 50 έδρες, γεγονός που σημαίνει ότι δεν θα εφαρμοστεί ποτέ στην πράξη, στην περίπτωση βεβαίως που, όπως επιδιώκει το κυβερνών κόμμα, ο νέος εκλογικός νόμος υπερψηφιστεί στη Βουλή συγκεντρώνοντας πάνω από 200 ψήφους.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Κοινωνία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk