ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Τέλος στις χρεώσεις κινητών με SΜS χωρίς τη συγκατάθεση των χρηστών

Oριστικό τέλος στις υπερχρεώσεις λογαριασμών κινητής τηλεφωνίας από σύντομα γραπτά μηνύματα (SΜS) αυξημένης χρέωσης, τα οποία αποστέλλουν διάφορες εταιρείες παροχής υπηρεσιών πολυμεσικής πληροφόρησης, χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση των χρηστών, δίνει η κοινή απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και του Συνηγόρου του Καταναλωτή, με την ταυτόχρονη υποστήριξη της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Για την αντιμετώπιση του ιδιαίτερα οξυμμένου τους τελευταίους μήνες φαινομένου πραγματοποιήθηκε πρόσφατα συνάντηση μεταξύ του προέδρου της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) κ.

Oριστικό τέλος στις υπερχρεώσεις λογαριασμών κινητής τηλεφωνίας από σύντομα γραπτά μηνύματα (SΜS) αυξημένης χρέωσης, τα οποία αποστέλλουν διάφορες εταιρείες παροχής υπηρεσιών πολυμεσικής πληροφόρησης, χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση των χρηστών, δίνει η κοινή απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και του Συνηγόρου του Καταναλωτή, με την ταυτόχρονη υποστήριξη της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.

Για την αντιμετώπιση του ιδιαίτερα οξυμμένου τους τελευταίους μήνες φαινομένου πραγματοποιήθηκε πρόσφατα συνάντηση μεταξύ του προέδρου της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) κ. Λ. Κανέλλου, του Συνηγόρου του Καταναλωτή κ. Ε.Ζερβέα και του προϊσταμένου του Τμήματος Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Ασφαλείας Αττικής κ. Μ. Σφακιανάκη.

Στόχος της συνάντησης ήταν ο συντονισμός της συνεργασίας ανάμεσα στις δύο Ανεξάρτητες Αρχές και στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος για την αντιμετώπιση του προβλήματος και την προστασία των καταναλωτών. Ηδη για την αντιμετώπιση του προβλήματος της αυξημένης τιμολόγησης με μηνύματα SΜS η ΕΕΤΤ έλαβε μέτρα στον Κώδικα Δεοντολογίας για την παροχή Υπηρεσιών Πολυμεσικής Πληροφόρησης τα οποία ισχύουν από τις 29 Σεπτεμβρίου 2009. Οι επικεφαλής των τριών φορέων συνεννοήθηκαν να δρομολογήσουν άμεσα την επιβολή διοικητικών και ποινικών κυρώσεων σε βάρος εκείνων οι οποίοι εξαπατούν το καταναλωτικό κοινό.

Κώδικας δεοντολογίας
Οι νέες τροποποιημένες διατάξεις του Κώδικα Δεοντολογίας για την πολυμεσική πληροφόρηση, υπηρεσία η οποία περιλαμβάνει – με ή χωρίς κόστος- εγγραφή του χρήστη και τακτική χρέωσή του, εξαρτημένη ή μη από το περιεχόμενο που λαμβάνει ή αποστέλλει- καθορίζουν συγκεκριμένες υποχρεώσεις για τον πάροχο. Ετσι οι εταιρείες παροχής τέτοιων υπηρεσιών υποχρεούνται να δημιουργήσουν γραμμή βοήθειας- παραπόνων (help line), όχι πρόσθετης χρέωσης, η οποία πρέπει να αναφέρεται στις ανακοινώσεις και στις διαφημίσεις της υπηρεσίας και η οποία δεν θα απαντά μόνο με ηχογραφημένο μήνυμα. Οι καταναλωτές οι οποίοι θα κάνουν χρήση της γραμμής αυτής πρέπει να μπορούν να καλούν και να επικοινωνούν απευθείας με στέλεχος του τμήματος εξυπηρέτησης του παρόχου, τουλάχιστον κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ειδικότερα για τις υπηρεσίες με συνδρομή, κάθε προωθητικό υλικό πρέπει να δηλώνει με σαφήνεια ότι η συγκεκριμένη υπηρεσία είναι με συνδρομή, με ευκρινή και ευανάγνωστα στοιχεία. Κάθε προωθητικό υλικό πρέπει να αναφέρει σαφώς το ενδεχόμενο κόστος εγγραφής, καθώς και το συνολικό κόστος της υπηρεσίας με συνδρομή. Τα προωθητικά σύντομα μηνύματα (SΜS), επίσης, πρέπει να καθιστούν σαφές στον χρήστη ότι η απάντηση σε αυτά πρόκειται να οδηγήσει στην παροχή υπηρεσιών.

Για τις υπηρεσίες με συνδρομή των οποίων η προώθηση γίνεται μέσω Διαδικτύου θα πρέπει όλες οι πληροφορίες που απαιτούνται από τις ανωτέρω παραγράφους, καθώς και η πληροφορία σχετικά με τον τρόπο διαγραφής από την υπηρεσία, να εμφανίζονται σε ευδιάκριτο για τον καταναλωτή σημείο της ιστοσελίδας. Σε κάθε περίπτωση, δεν πρέπει να απαιτείται να μετακινήσει ο ίδιος ο χρήστης το παράθυρο προς τα κάτω (scroll down) ή να επεκτείνει το παράθυρο προκειμένου να δει τις πληροφορίες αυτές. Σε ό,τι αφορά του ειδικούς όρους παροχής υπηρεσιών σύντομων μηνυμάτων (Short Μessage Services- SΜS), προστιθέμενης αξίας (ΡSΜS) και πολυμεσικών μηνυμάτων προστιθέμενης αξίας (ΡΜΜS), ο πάροχος υπηρεσιών ΡSΜS και ΡΜΜS υποχρεούται να ενημερώνει κάθε χρήστη άμεσα μετά την αποστολή του πρώτου μηνύματος για την τιμολόγηση ανά μήνυμα, τον συνολικό αριθμό μηνυμάτων που απαιτούνται για την παροχή της υπηρεσίας, το συνολικό μέγιστο κόστος της υπηρεσίας για τον χρήστη, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ), και την επωνυμία του παρόχου υπηρεσίας. Η ενημέρωση για τα ανωτέρω παρέχεται ατελώς.

Εφόσον ο χρήστης επιλέξει μια υπηρεσία με συνδρομή στέλνοντας ένα σύντομο μήνυμα (SΜS) ή πολυμεσικό μήνυμα (ΜΜS), θα πρέπει να λάβει άμεσα ένα σύντομο μήνυμα το οποίο θα του γνωστοποιεί ότι αφορά υπηρεσία με συνδρομή, θα τον ενημερώνει για το όνομα και το κόστος της υπηρεσίας ανά μονάδα χρέωσης, την επωνυμία του παρόχου και θα του ζητεί ταυτόχρονα τη συγκατάθεσή του για την εγγραφή του στη συνδρομητική υπηρεσία. Η εγγραφή θα ολοκληρωθεί όταν ο χρήστης αποστείλει το μήνυμα επιβεβαίωσης στον σχετικό σύντομο κωδικό. Ως την ολοκλήρωση της εγγραφής του στην υπηρεσία ο χρήστης δεν θα χρεώνεται με πρόσθετα τέλη.

Υπηρεσίες συνδρομής
Στην περίπτωση που ο χρήστης επιλέξει υπηρεσία με συνδρομή μέσω Διαδικτύου εισάγοντας τον αριθμό του κινητού του τηλεφώνου σε διαδικτυακή σελίδα, είτε πρέπει να λάβει άμεσα ένα σύντομο μήνυμα με κωδικό τον οποίον και θα πρέπει να εισαγάγει στην ιστοσελίδα, είτε ένα σύντομο μήνυμα στο οποίο θα πρέπει να απαντήσει στην περίπτωση που αποδέχεται την εγγραφή στην υπηρεσία. Και στις δύο περιπτώσεις το σύντομο μήνυμα θα πρέπει να του γνωστοποιεί ότι αφορά υπηρεσία με συνδρομή και να τον ενημερώνει για το όνομα και το κόστος της υπηρεσίας ανά μονάδα χρέωσης και για την επωνυμία του παρόχου υπηρεσίας. Η εγγραφή στην υπηρεσία με συνδρομή θα ολοκληρωθεί μόνο εφόσον ο χρήστης είτε εισαγάγει τον κωδικό στη σχετική ιστοσελίδα είτε αποστείλει μήνυμα επιβεβαίωσης στον σχετικό σύντομο κωδικό για να παράσχει τη συγκατάθεσή του για την ολοκλήρωση της εγγραφής του στην υπηρεσία.

Πώς λειτουργούν οι… επιτήδειοι
Ο ανυποψίαστος χρήστης του Facebook, άλλου σάιτ κοινωνικής δικτύωσης ή ακόμη και ο επισκέπτης αρκετών διαδικτυακών σελίδων διαβάζει ένα μήνυμα σε παράθυρο pop-up του τύπου «Πόσο είναι το ΙQ σου;», «Πόσα χρόνια θα ζήσεις;», «Πόσο σε αγαπάει ο σύντροφός σου;», «Βρες τώρα πού είναι ο σύντροφός σου!». Αφού απαντήσει σε ένα ερωτηματολόγιο, στη συνέχεια του ζητείται να γράψει τον αριθμό του κινητού του τηλεφώνου, προκειμένου να του σταλεί η απάντηση με σύντομο γραπτό μήνυμα (SΜS). Με τον τρόπο αυτόν, χωρίς να πληροφορηθεί για χρεώσεις ή άλλους όρους συνδρομής, βρίσκεται, χωρίς να το καταλάβει, εγγεγραμμένος σε μια υπηρεσία αποστολής μηνυμάτων αυξημένων χρεώσεων.

Από τη στιγμή που μέσω του λογαριασμού κινητής τηλεφωνίας ο χρήστης διαπιστώσει ότι είναι συνδρομητής της υπηρεσίας, λόγω των χρεώσεων, ωσότου ακυρώσει τη συνδρομή ενδέχεται να χρεωθεί περισσότερο, καθώς η διαδικασία τού να έλθει σε επαφή με κάποιον εκπρόσωπο της υπηρεσίας και να ζητήσει εγγράφως, συνήθως μέσω e-mail, ακύρωση μπορεί να διαρκέσει ακόμη και μία εβδομάδα.

Αυτός είναι άλλωστε και ο απώτερος σκοπός των υπηρεσιών αυτών, σύμφωνα με τους εκπροσώπους της ΕΕΤΤ και του Συνηγόρου του Καταναλωτή, να προσελκύσουν δηλαδή ανυποψίαστους καταναλωτές και να τους υπερχρεώσουν με αθρόα αποστολή μηνυμάτων SΜS αυξημένης χρέωσης.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Οικονομία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk