ΖΑΚΥΝΘΟΣ

Τα σκουπίδια πνίγουν την Caretta caretta

ΣΕ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗ χωματερή που ρυπαίνει με τοξικά το καταφύγιο της θαλάσσιας χελώνας Caretta caretta έχει μετατραπεί ο Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) της Ζακύνθου. Ο ΧΥΤΑ, ο οποίος βρίσκεται εντός του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου, έχει σχεδόν κορεστεί με συνέπεια να «ξερνά» λύματα στον Κόλπο του Λαγανά. Δεν είναι τυχαίο ότι τα μέλη του Κλιμακίου Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος της Νομαρχίας Ζακύνθου στην τελευταία τους έκθεση αναφέρουν ακόμη και ενδείξεις ευτροφισμού στη θάλασσα της περιοχής- φύκη πολλαπλασιάζονται γρήγορα εξαιτίας της ρύπανσης και δημιουργούν συνθήκες ασφυξίας για τα ψάρια και τους υπόλοιπους θαλάσσιους οργανισμούς. Το νησί παραμένει έως σήμερα «όμηρος» του ΧΥΤΑ, παρ΄ ότι από τον Ιούλιο του 2006 ο Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης Αποβλήτων Ιονίων Νήσων προέβλεπε τη δημιουργία ενός νέου σε άλλη περιοχή η οποία δεν θα είναι περιβαλλοντικά ευαίσθητη. Ωστόσοτόσο ο αρμόδιος Σύνδεσμος Καθαριότητας και δήμαρχοι του νησιού όσο και άλλοι πολιτικοί παράγοντες του τόπου καθυστερούν τη δημιουργία νέου ΧΥΤΑ. Και όλα αυτά τη στιγμή που η χώρα μας οδεύει προς το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων καθώς ακόμη παραμένουν ανοιχτές εκατοντάδες ανεξέλεγκτες χωματερές (περίπου 400) και δεν έχουν ολοκληρωθεί οι απαιτούμενοι ΧΥΤΑ.

ΣΕ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗ χωματερή που ρυπαίνει με τοξικά το καταφύγιο της θαλάσσιας χελώνας Caretta caretta έχει μετατραπεί ο Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) της Ζακύνθου. Ο ΧΥΤΑ, ο οποίος βρίσκεται εντός του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου, έχει σχεδόν κορεστεί
με συνέπεια να «ξερνά» λύματα στον Κόλπο του Λαγανά. Δεν είναι τυχαίο ότι τα μέλη του Κλιμακίου Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος της Νομαρχίας Ζακύνθου στην τελευταία τους έκθεση αναφέρουν ακόμη και ενδείξεις ευτροφισμού στη θάλασσα της περιοχής- φύκη πολλαπλασιάζονται γρήγορα εξαιτίας της ρύπανσης και δημιουργούν συνθήκες ασφυξίας για τα ψάρια
και τους υπόλοιπους θαλάσσιους οργανισμούς. Το νησί παραμένει έως σήμερα «όμηρος» του ΧΥΤΑ, παρ΄ ότι από τον Ιούλιο του 2006 ο Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης Αποβλήτων Ιονίων Νήσων προέβλεπε τη δημιουργία ενός νέου σε άλλη περιοχή η οποία δεν θα είναι περιβαλλοντικά ευαίσθητη. Ωστόσοτόσο ο αρμόδιος Σύνδεσμος Καθαριότητας και δήμαρχοι
του νησιού όσο και άλλοι πολιτικοί παράγοντες του τόπου καθυστερούν τη δημιουργία νέου ΧΥΤΑ. Και όλα αυτά τη στιγμή που η χώρα μας οδεύει προς το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων καθώς ακόμη παραμένουν ανοιχτές εκατοντάδες ανεξέλεγκτες χωματερές (περίπου 400) και δεν έχουν ολοκληρωθεί οι απαιτούμενοι ΧΥΤΑ.

Σοβαρή εστία ρύπανσης στην ευαίσθητη περιοχή του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου (ΕΘΠΖ) αποτελεί η λειτουργία του… σκουπιδότοπου στο όρος Σκοπός. Το «έγκλημα» διαπράττεται κατ΄ εξακολούθηση, αφού ρύπανση έχει καταγραφεί στην περιοχή το 1996 (τότε είχε επιβαρυνθεί ο παρακείμενος χείμαρρος Βροντόνερο), το 1999 (διαρροή λυμάτων στον Κόλπο του Λαγανά), το 2000 (διαρροή λυμάτων στη θάλασσα και ρύπανση του εδάφους), το 2005 (ρύπανση χειμάρρου), το 2006 και το 2009 (διαρροή λυμάτων στη θάλασσα). Το 2007 οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ είχαν επιβάλει πρόστιμο 16.650 ευρώ στον Σύνδεσμο Καθαριότητας Δήμων Ζακύνθου για την ανεξέλεγκτη λειτουργία του ΧΥΤΑ.

Στιςεγκαταστάσεις του περιλαμβάνεται δεξαμενή συγκέντρωσης υγρών λυμάτων, η οποία συχνά βρίσκεται σε κατάσταση κορεσμού με συνέπεια τοξικά στραγγίδια να καταλήγουν στη θάλασσα, δίπλα στην περιοχή των Σεκανίων, τη σημαντικότερη παραλία ωοτοκίας για την προστατευόμενη Caretta caretta στη Μεσόγειο. «Τα στραγγίδια από τη χωματερή, εκτός από το υψηλό οργανικό και μικροβιακό φορτίο, περιέχουν και τοξικά βαρέα μέταλλα τα οποία επιβαρύνουν την ευαίσθητη περιοχή, με κίνδυνο να περάσουν στην τροφική αλυσίδα» λέει η υπεύθυνη του προγράμματος των Σεκανίων του WWF Ελλάς κυρία Χαρίκλεια Μινώτου.

? Παράνομη μονάδα
Μάλιστα, όπως αναφέρει η ίδια, «η λειτουργία της συγκεκριμένης μονάδας υγειονομικής ταφής δεν είναι νόμιμη,αφού θα έπρεπε να υπάρχει τόσο η θετική γνωμοδότηση του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου όσο και των αρμόδιων υπηρεσιών του ΥΠΕΧΩΔΕ». Πρόσφατα εξάλλου, όπως σημειώνει η κυρία Μινώτου, η ηγεσία του Συνδέσμου Καθαριότητας του Νομού Ζακύνθου ανακοίνωσε την πρόθεσή της να αναβαθμίσει την υπάρχουσα μονάδα, τη στιγμή που είναι ορατός πλέον ο κίνδυνος να καταρρεύσει τοιχίο του ΧΥΤΑ και να καταλήξουν τα απορρίμματα στον Κόλπο του Λαγανά.

Οπως τονίζει ο προϊστάμενος του Τμήματος Περιβάλλοντος της Νομαρχίας Ζακύνθου κ. Σπ. Πλέσσας, σχετικά νωρίς διαπιστώθηκε ότι η θέση του ΧΥΤΑ δεν ήταν η καταλληλότερη λόγω της γεωμορφολογίας της περιοχής- σχετικά μεγάλη κλίση, κατάντη ρέμα, γειτνίαση με θάλασσα και με αυστηρά προστατευόμενες περιοχές, μικρή απόσταση από τις πηγές των Βρυσακίων- και ότι η πλήρωσή του θα γινόταν πιο γρήγορα απ΄ ό,τι είχε προβλεφθεί.

Για αυτούς τους λόγους είχε ξεκινήσει διαδικασία εξεύρεσης νέας θέσης. Κατά τη διαδικασία προκαταρκτικής περιβαλλοντικής εκτίμησης και αξιολόγησης των προτεινόμενων για νέο ΧΥΤΑ περιοχών, η οποία ξεκίνησε το 2005 και ολοκληρώθηκε το 2008, χορηγήθηκε θετική γνωμοδότηση για δύο χώρους στην ορεινή Ζάκυνθο. Εκτοτε, όμως, σύμφωνα με τον κ. Πλέσσα, «ο Σύνδεσμος Καθαριότητας Ζακύνθουδεν έχει προβεί σε καμία απολύτως σχετική ενέργεια· αντίθετα επιμένει, συνεπικουρούμενος από τους δημάρχους και την πολιτική ηγεσία της Ζακύνθου, να θέλει τη δημιουργία του νέου ΧΥΤΑ δίπλα στον σημερινό, παρά τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί, παρ΄ ότι κάτι τέτοιο δεν επιτρέπεται από τις κείμενες διατάξεις και παρ΄ ότι ο υπολειπόμενος χρόνος ζωής του ΧΥΤΑ είναι ελάχιστος- απομένει να πληρωθεί και η τελευταία βαθμίδα πλήρωσης».

? Εκθεση αυτοψίας
Στην τελευταία έκθεση αυτοψίας του Κλιμακίου Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (ΚΕΠΠΕ) της Νομαρχίας Ζακύνθου που έγινε τον περασμένο Μάιο επισημαίνεται ότι τα νερά στην κοίτη του ρέματος Βροντόνερο είχαν σκουρόχρωμο χρώμα. Προφανώς, όπως αναφέρεται, είναι αποτέλεσμα της διαρροής σταγγιδίων από τους χώρους του ΧΥΤΑ στο άνω τμήμα του ρέματος. Σε ορισμένα σημεία μάλιστα τα νερά ήταν επικαλυμμένα με αφρώδη κρούστα. Στην περιοχή εκβολής στη θάλασσα του Λαγανά υπήρχαν ενδείξεις ευτροφισμού και το θαλασσινό νερό είχε διαφορετική απόχρωση από την κανονική.

Σύμφωνα με τα όσα είδαν τα μέλη του ΚΕΠΠΕ, δεν γίνεται σε καθημερινή βάση κάλυψη των απορριμμάτων με χώμα, με συνέπεια να υπάρχει δυσοσμία στην περιοχή και τα απορρίμματα να διασπείρονται. Ακόμη, όπως διαπίστωσαν, γίνεται διήθηση των στραγγιδίων από τα ανεπαρκώς καλυμμένα πρανή. Ετσι, σε μια έντονη βροχόπτωση μαζί με τα νερά απόπλυσης των απορριμμάτων στη θάλασσα θα καταλήξουν μέσω του ρέματος ακόμη και σκουπίδια. Εν τούτοις, όπως σημειώνουν οι ειδικοί του ΚΕΠΠΕ, ακόμη και οι έντονες βροχοπτώσεις δεν μπορούν να δικαιολογήσουν αυτές τις διαρροές καθώς η τήρηση των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων δεν εξαρτάται από την εποχή και τα καιρικά φαινόμενα. Αν και η συγκεκριμένη εγκατάσταση χαρακτηρίζεται Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων, σύμφωνα με τον συντονιστή της νομικής ομάδας του WWF κ. Γ. Χασιώτη, δεν πληροί καμία από τις προϋποθέσεις για να χαρακτηρισθεί έτσι. «Δεν γίνεται “ταφή”- τα σκουπίδια δεν καλύπτονται επαρκώς. Δεν υπάρχει τίποτε το “υγειονομικό” στη δραστηριότητα αυτή- δεν συλλέγονται τα όμβρια, τα στραγγίδια διαρρέουν προς τη θάλασσα ρυπαίνοντας ταυτόχρονα και το έδαφος, ενώ η πρόσφατη κατολίσθηση στο εσωτερικό του θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των εργαζομένων» υποστηρίζει ο κ. Χασιώτης, προσθέτοντας ότι ούτε διαχείριση απορριμμάτων γίνεται, ούτε συστηματική παρακολούθηση, ούτε έλεγχος του ΧΥΤΑ σύμφωνα με τις προδιαγραφές. ? Παραβίαση συμβάσεων
Τοκεφάλαιο με τον ΧΥΤΑ στο θαλάσσιο πάρκο, όπως λέει χαρακτηριστικά ο κ. Πλέσσας μιλώντας στο «Βήμα», πρέπει επιτέλους να κλείσει. «Ο υπάρχων ΧΥΤΑ, κατά τον ελάχιστο εναπομείναντα χρόνο ζωής του,πρέπει να λειτουργήσει σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές» τονίζει ο ίδιος. Με αυτόν τον τρόπο όχι μόνο θα προστατεύεται το ευαίσθητο περιβάλλον της περιοχής αλλά, σύμφωνα με τον κ. Πλέσσα, θα βοηθηθεί η διαδικασία δημιουργίας ΧΥΤΑ σε άλλη περιοχή, ενταγμένου σε ένα σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης των στερεών αποβλήτων της Ζακύνθου.

Ο κ. Χασιώτης ενδεικτικά αναφέρει τις διατάξεις που παραβιάζονται από τη λειτουργία του ΧΥΤΑ: διεθνείς συμβάσεις (όπως η Σύμβαση της Βέρνης για την προστασία της άγριας ζωής και η Σύμβαση της Βαρκελώνης για την προστασία της Μεσογείου), κοινοτικές οδηγίες (για τη διαχείριση απορριμμάτων, για τις περιοχές Φύση 2000 και τα προστατευόμενα είδη), και φυσικά το εθνικό δίκαιο που προστατεύει τη βιοποικιλότητα της χώρας. Το Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων είχε καταδικάσει το 2002 τη χώρα επειδή δεν ελήφθησαν «τα απαραίτητα μέτρα για τη θέσπιση και εφαρμογή ενός αποτελεσματικού συστήματος αυστηρής προστασίας της θαλάσσιας χελώνας Caretta caretta στη Ζάκυνθο, προκειμένου να αποφευχθείοποιαδήποτε δραστηριότητα που ενδέχεται να επιφέρει βλάβη ή καταστροφή των περιοχών αναπαραγωγής της ».

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Κοινωνία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk