Φορολογικές απορίες

Εκπτωση τόκων στεγαστικού δανείου * Ο κ. Βασίλης Πυρομάλης ερωτά: «Θα ήθελα να μάθω αν έχει εν τέλει ψηφιστεί η εξαγγελία για φοροαπαλλαγή του 40% των τόκων στεγαστικού δανείου για δάνεια εντός των ετών 2009-2010». Απάντηση: Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 43 του Ν. 3763/2009, ο φόρος της κατά περίπτωση κλίμακας μειώνεται κατά ποσοστό 40% του συνολικού ποσού των δεδουλευμένων τόκων που καταβάλλονται από το φορολογούμενο ειδικά για συμβάσεις στεγαστικών δανείων που συνάπτονται από 1 Ιανουαρίου 2009 ως 31 Δεκεμβρίου 2010 για απόκτηση κατά πλήρη κυριότητα οποιασδήποτε κατοικίας ως 200 τ.

Εκπτωση τόκων στεγαστικού δανείου * Ο κ. Βασίλης Πυρομάλης ερωτά: «Θα ήθελα να μάθω αν έχει εν τέλει ψηφιστεί η εξαγγελία για φοροαπαλλαγή του 40% των τόκων στεγαστικού δανείου για δάνεια εντός των ετών 2009-2010».

Απάντηση: Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 43 του Ν. 3763/2009, ο φόρος της κατά περίπτωση κλίμακας μειώνεται κατά ποσοστό 40% του συνολικού ποσού των δεδουλευμένων τόκων που καταβάλλονται από το φορολογούμενο ειδικά για συμβάσεις στεγαστικών δανείων που συνάπτονται από 1 Ιανουαρίου 2009 ως 31 Δεκεμβρίου 2010 για απόκτηση κατά πλήρη κυριότητα οποιασδήποτε κατοικίας ως 200 τ.μ. και για ύψος δανείου ως 350.000 ευρώ.

Φορολογία εισοδημάτων αποβιώσαντος * Η κυρία Α.Κ. ερωτά: «Μετά από δικαστική απόφαση εισέπραξα χρήματα (εγώ και τα ενήλικα παιδιά μου) ποσόν δεδουλευμένων μισθών συν τους τόκους που χρωστούσαν στον σύζυγό μου από το 2000-2001. Ο σύζυγός μου πέθανε το 2006 και εμείς ως κληρονόμοι του εισπράξαμε το 2009 το ποσό που εκδικάστηκε μείον παρακράτηση φόρου 20%. Πώς πρέπει να το δηλώσουμε στη φορολογική μας δήλωση; Ολο μαζί ή κατά χρόνο οφειλής με συμπληρωματικές δηλώσεις δικές μας ή του συζύγου μου;».

Απάντηση: Οι κληρονόμοι από κοινού ή καθένας χωριστά θα υποβάλουν συμπληρωματικές δηλώσεις για το εισόδημα που επιδικάστηκε στον αποβιώσαντα.

Μεταβίβαση επιβατικού αυτοκινήτου που κληρονομήθηκε * Ο κ. Εμμανουήλ Λεμονάκης ερωτά:

«Ο πατέρας μου έχει πεθάνει και άφησε ως κληρονομιά ένα επιβατηγό ΙΧ αυτοκίνητο το οποίο σύμφωνα με τη διαθήκη θα πρέπει να περάσει στη μητέρα μου. Η μητέρα μου έκανε πρόσφατα αποδοχή κληρονομιάς και επειδή δεν έχει δίπλωμα οδήγησης θα ήθελε να κάνει μεταβίβαση και να το περάσει σε εμένα. Γίνεται αυτό κατευθείαν ή τι ακριβώς πρέπει να γίνει, και πού μπορώ να βρω τι έγραφα απαιτούνται για να γίνει η μεταβίβαση; Το αυτοκίνητο τα δύο τελευταία χρόνια είναι ακινητοποιημένο, αν και είχε αγοραστεί πριν από τρία χρόνια».

Απάντηση: Η μεταβίβαση μπορεί να γίνει σε ένα οποιοδήποτε ΚΕΠ. Θα προσκομίσετε την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου καθώς και το κληρονομητήριο ή οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό σας ζητηθεί.

Αγορά επιβατικού αυτοκινήτου- Υποβολή δήλωσης * Ο κ. Γιάννης Κωστούλας ερωτά: «Είμαι 23 ετών και δεν έχω υποβάλει ποτέ φορολογική δήλωση. Το 2007 εργάστηκα για 3 μήνες με αποδοχές 1.800 ευρώ περίπου. Στο τέλος του ιδίου χρόνου αγόρασα ΙΧ μεταχειρισμένο αξίας 1.000 ευρώ. 1984 μοντέλο, 900 κυβ. εκ. Επρεπε να κάνω φορολογική δήλωση; Φέτος εξακολουθώ να είμαι άνεργος. Θα πρέπει να υποβάλω δήλωση;».

Απάντηση: Η αγορά αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης αποτελεί τεκμήριο κτήσης περιουσιακών στοιχείων. Σύμφωνα με τη διάταξη της περίπτωσης α΄ της παρ. 3 του άρθρου 61 του ΚΦΕ οι κάτοχοι επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης υποχρεούνται να υποβάλλουν φορολογική δήλωση.

Πώληση ακινήτου- Συμπλήρωση του εντύπου Ε9 * Ο κ. Αριστείδης Μελέτης ερωτά: «Τον Ιούλιο του 2009 πούλησα (με όλες τις νόμιμες διαδικασίες που προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία) το διαμέρισμα που είχα αγοράσει το 2003. Τι ακριβώς θα δηλώσω στην Εφορία και πότε; (Η συμβολαιογράφος μου είπε μόνο το έντυπο Ε9, κενό)».

Απάντηση: Με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος που θα υποβάλετε το 2010, θα συνυποβάλετε και το έντυπο Ε9. Στο έντυπο αυτό θα συμπληρώσετε τη σχετική ένδειξη με την οποία διαγράφεται το ακίνητο που στο παρελθόν είχατε δηλώσει την κυριότητά του.

Δήλωση εισοδημάτων που αποκτώνται στην αλλοδαπή
* Ο κ. Πέτρος Ιακώβου ερωτά: «Θα ήθελα να μάθω κατά πόσον είναι υποχρεωτική η δήλωση εισοδημάτων που ήδη φορολογούνται στο εξωτερικό (Ηνωμένο Βασίλειο- Αγγλία) και στην Ελλάδα. Για την ακρίβεια κάνω φορολογική δήλωση στην Ελλάδα από πολλών ετών, για ελληνικά εισοδήματα και πλέον σκέφτομαι να εργαστώ στην Αγγλία όπου και θα φορολογούμαι για τα εκεί εισοδήματα. Στην Ελλάδα θα συνεχίζω να φορολογούμαι για εισοδήματα σύνταξης Δημοσίου που θα έχω από εδώ. Ως διεύθυνση διαμονής θα συνεχίζω να δηλώνω την ήδη υπάρχουσα ελληνική διεύθυνσή μου (όπου βέβαια δηλώνομαι ως φιλοξενούμενος διότι το σπίτι είναι στο όνομα του πατέρα μου).

Είναι υποχρεωτικό να δηλώνω φορολογημένα εισοδήματα εξωτερικού και τι μπορεί να προκύψει αν δεν τα δηλώσω στην Ελλάδα; Σημειωτέον ότι τα χρήματα αυτά θα παραμένουν στην Αγγλία, ενδεχομένως όμως στο μέλλον να μεταφέρω χρήματα και στην Ελλάδα (που όπως δήλωσα θα είναι νομίμως αποκτηθέντα και φορολογηθέντα εκεί). Επίσης, υπάρχει κανένα θέμα παρανομίας σχετικά με την εργασία μου πλέον στην Αγγλία και την παράλληλη συνταξιοδότησή μου στην Ελλάδα από το Δημόσιο, για εργασία φυσικά που έχει προηγηθεί στην Ελλάδα;».

Απάντηση:

1. Σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 1

του άρθρου 2 του ΚΦΕ, σε φόρο υπόκειται κάθε φυσικό πρόσωπο το οποίο αποκτά εισόδημα που προκύπτει στην Ελλάδα ανεξάρτητα από την ιθαγένεια και τον τόπο κατοικίας ή διαμονής του. Επίσης ανεξάρτητα από την ιθαγένειά του, σε φόρο υπόκειται κάθε φυσικό πρόσωπο για τα εισοδήματα που προκύπτουν στην αλλοδαπή εφόσον έχει την κατοικία του στην Ελλάδα.

2. Οι πιο πάνω διατάξεις έχουν ισχύ με παράλληλη εφαρμογή των διατάξεων των συμβάσεων αποφυγής της διπλής φορολογίας. Η Ελλάδα έχει υπογράψει τέτοια σύμβαση με το Ηνωμένο Βασίλειο.

3. Η συνταξιοδότησή σας στην Ελλάδα δεν σας εμποδίζει να εργαστείτε οπουδήποτε και ειδικότερα στην αλλοδαπή.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Οικονομία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk