Σύντομα επιχειρηματικά

* Προοδευτική: Συμβάσεις υπεργολαβίας συνολικού ύψους 50 εκατ. ευρώ για το αυτοχρηματοδοτούμενο έργο οδοποιίας Ελευσίνα- Κόρινθος- Πάτρα- Πύργος – Τσακώνα υπέγραψε η εταιρεία με την κοινοπραξία των τεχνικών εταιρειών Vinci, Ηochtief, Ακτωρ, J&Ρ Αβαξ, Αθηνά. Το γεωγραφικό αντικείμενο θα καθοριστεί λόγω προβλημάτων σε απαλλοτριώσεις, μελέτες κτλ. εντός 2 μηνών από σήμερα με κοινή συναίνεση των δύο πλευρών. Εν τω μεταξύ η Προοδευτική γνωστοποίησε ότι το υπουργείο Ανάπτυξης ενέκρινε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της κατά 7.

Σύντομα επιχειρηματικά | tovima.gr

* Προοδευτική: Συμβάσεις υπεργολαβίας συνολικού ύψους 50 εκατ. ευρώ για το αυτοχρηματοδοτούμενο έργο οδοποιίας Ελευσίνα- Κόρινθος- Πάτρα- Πύργος – Τσακώνα υπέγραψε η εταιρεία με την κοινοπραξία των τεχνικών εταιρειών Vinci, Ηochtief, Ακτωρ, J&Ρ Αβαξ, Αθηνά. Το γεωγραφικό αντικείμενο θα καθοριστεί λόγω προβλημάτων σε απαλλοτριώσεις, μελέτες κτλ. εντός 2 μηνών από σήμερα με κοινή συναίνεση των δύο πλευρών. Εν τω μεταξύ η Προοδευτική γνωστοποίησε ότι το υπουργείο Ανάπτυξης ενέκρινε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της κατά 7.295.775 ευρώ με την καταβολή μετρητών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, την αύξηση κατά 9.999.999 ευρώ με την καταβολή μετρητών, με την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, υπέρ της εισόδου στην εταιρεία νέων στρατηγικών επενδυτών, με έκδοση 33.333.330 νέων κοινών μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η καθεμία και τιμή διάθεσης 0,30 ευρώ εκάστη και την αύξηση κατά 4.999.998 ευρώ με την κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης παλαιών μετόχων υπέρ των πιστωτών της των οποίων θα κεφαλαιοποιηθούν οι απαιτήσεις. * Spider: Στον διαγωνισμό που προκήρυξε ο Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Μαγνησίας προτίθεται να συμμετάσχει η εταιρεία. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 14.10.2009 και αφορά την προμήθεια Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού προϋπολογισμού 2.832.438 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (19%).

* Ευρωσύμβουλοι: Την εισαγωγή και την έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών της ChoiceΧS Ρlc. στο χρηματιστήριο αξιών του Λονδίνου στην αγορά Ρlus ανακοίνωσε η εταιρεία. Υπενθυμίζεται ότι η ChoiceΧS Ρlc. με έδρα το Λονδίνο κατέχει το 100% των μετοχών της ΙCΤV Ηellas, η οποία εδρεύει στη Θερμοκοιτίδα Επιχειρήσεων Εντασης Γνώσης i4g στην Πυλαία Θεσσαλονίκης και στην οποία συμμετέχει με ποσοστό 73,64% η Ευρωσύμβουλοι. Το σύνολο των κοινών μετοχών προς διαπραγμάτευση ανέρχεται σε 5 εκατ., με τιμή εισαγωγής 50 πένες Αγγλίας.

* ΑLΒΑ: Ενημερωτική εκδήλωση για το πρόγραμμα ΜSc in Βusiness for Lawyers για το ακαδημαϊκό έτος 2010-201, διοργανώνει το ΑLΒΑ στις 14 Οκτωβρίου 2009 στον ΣΕΒ. Μια ομάδα από καθηγητές, αποφοίτους και στελέχη του ΑLΒΑ θα παρευρίσκεται κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης για να ανταποκριθεί σε τυχόν ερωτήματα των υποψήφιων φοιτητών σχετικά με το ΑLΒΑ και τo πρόγραμμα. Το ΑLΒΑ ΜSc in Βusiness for Lawyers απευθύνεται σε νομικούς συμβούλους εμπορικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων, τραπεζών, ασφαλιστικών, επενδυτικών, χρηματιστηριακών εταιρειών και συναφών οργανισμών, σε στελέχη δικηγορικών γραφείων και νομικών υπηρεσιών.

* ΕΕΔΕ: Στην έκδοση μιας σειράς ετήσιων «οδηγών σκέψης» στον χώρο της επιχειρηματικής τεχνογνωσίας προχωρεί η Ελληνική Εταιρεία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) σε συνεργασία με την Βoussias Communications.

Οικονομία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk