ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Πώς θα ενισχύσετε την επιχείρησή σας

Κοινοτικά και εθνικά κεφάλαια συνολικού ύψους άνω των 2 δισ. ευρώ θα κατευθυνθούν στην ελληνική αγορά τους επόμενους μήνες μέσω των δράσεων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) και του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητας (ΕΠΑΝ) που έχουν καταρτίσει τα υπουργεία Οικονομίας- Οικονομικών και Ανάπτυξης αντίστοιχα. Οι δράσεις που έχουν προκηρυχθεί απευθύνονται σχεδόν σε όλο το φάσμα της επιχειρηματικής δραστηριότητας και στοχεύουν κυρίως στην ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των ελευθέρων επαγγελματιών με τη χρηματοδότηση ως και του 80% του προτεινόμενου προϋπολογισμού.

Κοινοτικά και εθνικά κεφάλαια συνολικού ύψους άνω των 2 δισ. ευρώ θα κατευθυνθούν στην ελληνική αγορά τους επόμενους μήνες μέσω των δράσεων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) και του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητας (ΕΠΑΝ) που έχουν καταρτίσει τα υπουργεία Οικονομίας- Οικονομικών και Ανάπτυξης αντίστοιχα. Οι δράσεις που έχουν προκηρυχθεί απευθύνονται σχεδόν σε όλο το φάσμα της επιχειρηματικής δραστηριότητας και στοχεύουν κυρίως στην ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των ελευθέρων επαγγελματιών με τη χρηματοδότηση ως και του 80% του προτεινόμενου προϋπολογισμού.

Από τα προγράμματα δεν αποκλείονται οι νέοι που θέλουν να ανοίξουν τη δική τους επιχείρηση, οι οποίοι μπορούν να κάνουν τις ιδέες τους πράξη αρκεί να εξασφαλίσουν μικρή ιδία συμμετοχή. Σε κάθε περίπτωση έμφαση δίνεται στην προώθηση επενδύσεων φιλικών προς το περιβάλλον, καθώς και καινοτόμων ιδεών που αυξάνουν την παραγωγικότητα. Με βάση τις προκηρύξεις που έχουν ήδη δημοσιευθεί, τα επενδυτικά σχέδια που προάγουν τα προαναφερθέντα έχουν προβάδισμα στη λήψη των επιδοτήσεων, αφού λαμβάνουν υψηλότερη βαθμολογία.

Οπως επισημαίνει ο κ. Αθ. Μπούρας , υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών και αρμόδιος για θέματα επενδύσεων και συντονισμού των κοινοτικών προγραμμάτων, «μέσω της επιτάχυνσης δράσεων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013, στοχεύουμε στην τόνωση της ρευστότητας, στην κινητοποίηση των επενδύσεων, στη σταθεροποίηση της αγοράς και στην προστασία της απασχόλησης». Στις αρχές. Σεπτεμβρίου το υπουργείο προκήρυξε δύο μεγάλες δράσεις του ΕΣΠΑ, για την «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων» ύψους δημόσιας δαπάνης 1,05 δισ. ευρώ (άθροισμα εθνικών και κοινοτικών πόρων) και για την «Ενίσχυση επιστημόνων- ελευθέρων επαγγελματιών», ύψους δημόσιας δαπάνης 250 εκατ. ευρώ.

«Ως προς το πρώτο πρόγραμμα, στόχος μας είναι η ουσιαστική στήριξη των επιχειρήσεων εκείνων που, μολονότι χαρακτηρίζονται “μικρές και πολύ μικρές”, καλύπτουν το μεγαλύτερο τμήμα της επιχειρηματικής δραστηριότητας στη χώρα μας στους βασικότερους τομείς, όπως η μεταποίηση, ο τουρισμός, το εμπόριο και η παροχή υπηρεσιών, με συμμετοχή για πρώτη φορά του franchising» τονίζει ο κ. Μπούρας, προσθέτοντας ότι «ήταν στρατηγική η επιλογή μας στο υπουργείο η δημόσια δαπάνη να υπερβαίνει κατά πολύ οποιαδήποτε άλλη δράση έχει βγει ως σήμερα από κοινοτικούς και εθνικούς πόρους.

Ηταν επιλογή μας να ξεπεράσουμε το 1 δισ. ευρώ, ώστε όχι μόνο να στηρίξουμε τις επιχειρήσεις, αλλά να τους δώσουμε κίνητρα ανάπτυξης και αναβάθμισης, βελτιώνοντας ουσιαστικά την ποιότητα των παρεχομένων προϊόντων και υπηρεσιών».

Σχετικά με το σύστημα υποβολής των αιτήσεων, ο υφυπουργός υποστηρίζει ότι με βάση την εμπειρία από παλαιότερους κύκλους προγραμμάτων, «φροντίσαμε ώστε το σύστημα υποβολής της επενδυτικής πρότασης και συμπλήρωσης των σχετικών εντύπων να είναι άμεσο και φιλικό προς τον χρήστη, απαλλαγμένο από γραφειοκρατικούς όρους». Από την άλλη, ως προς τη διαδικασία αξιολόγησης των επενδυτικών προτάσεων, έχει σχεδιαστεί μηχανογραφημένο σύστημα κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η αντικειμενική και διαφανής συγκριτική αξιολόγηση. «Κριτήρια όπως η δημιουργία θέσεων εργασίας, η καινοτομία και οι πράσινες επενδύσεις αποκτούν πλέον μεγαλύτερη βαρύτητα από τα οικονομικά μεγέθη της επιχείρησης και τη συνεχή κερδοφορία, σε μια προσπάθεια η δημόσια επιχορήγηση, που είναι της τάξεως του 55% και 65% επί του προϋπολογισμού της πρότασης, να αποτελέσει για τον κάθε επιχειρηματία μια ουσιαστική ευκαιρία ανάπτυξης» εξηγεί ο κ. Μπούρας.

Τα προγράμματα που τρέχουν
1 Πρόγραμμα ενίσχυσης μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, ύψους 1,05 δισ. ευρώ, που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης- Τουρισμού- Εμπορίου – Υπηρεσιών στο πλαίσιο των ΠΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013. Ενισχύονται επιχειρήσεις που ήδη δραστηριοποιούνται στους παραπάνω τομείς για την υλοποίηση επενδύσεων που αφορούν την αύξηση της ανταγωνιστικότητας. Το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται σε 55% ή 65% (περιφέρεια), ανάλογα με τη γεωγραφική ζώνη, με μέγιστο επιχορηγούμενο προϋπολογισμό που κυμαίνεται από 200.000 ως 300.000 ευρώ, ανάλογα με τη θεματική ενότητα. Οι επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους ως τις 9 Νοεμβρίου μέσω των τραπεζών που λειτουργούν ως Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης.

2 Ενίσχυση επιστημόνων- ελευθέρων επαγγελματιών (ιατροί, οδοντίατροι, μηχανικοί, δικηγόροι, γεωτεχνικοί, οικονομολόγοι, συμβολαιογράφοι και λογιστές), ύψους 250 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο των ΠΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013. Στόχο αποτελεί η ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών τους με την προμήθεια σύγχρονου και εξειδικευμένου τεχνολογικού εξοπλισμού. Το ποσοστό ενίσχυσης (επιχορήγησης) ανέρχεται σε 50% ή 80%, ανάλογα με την ημερομηνία πρώτης έναρξης δραστηριότητας, με μέγιστο επιχορηγούμενο προϋπολογισμό που κυμαίνεται από 6.250 ευρώ ως 40.000 ευρώ. Οι αιτήσεις μπορούν να κατατίθενται ως τις 9 Οκτωβρίου.

3 Νεανική και Γυναικεία Επιχειρηματικότητα. Τα προγράμματα αυτά, συνολικού προϋπολογισμού 80 εκατ. ευρώ εκ των οποίων 40 εκατ. ευρώ δημόσια δαπάνη, ενισχύουν την ίδρυση νέων επιχειρήσεων από γυναίκες (Επιχειρηματικότητα Γυναικών) και από νέους (Επιχειρηματικότητα Νέων), σχεδόν σε όλους τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας. Ο προϋπολογισμός των προτάσεων κυμαίνεται από 30.000 ως 200.000 ευρώ και οι επιδοτήσεις φτάνουν το 50%. Οι προτάσεις μπορούν να υποβάλλονται στον ΕΟΜΜΕΧ (Ελληνικός Οργανισμός Μικρών- Μεσαίων Επιχειρήσεων & Χειροτεχνίας) ως τις 15 Οκτωβρίου.

4 Πρωτοτυπώ 2009. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού 12 εκατ. ευρώ, έχει στόχο την ενίσχυση υφισταμένων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων οι οποίες επιδιώκουν την εμπορική αξιοποίηση καινοτόμων/ πρωτότυπων ιδεών υπό τη μορφή της διάθεσης νέων προϊόντων ή υπηρεσιών ή την επέκταση / διαφοροποίηση των προϊόντων/ υπηρεσιών τους ή τη βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας ή της διαδικασίας παροχής υπηρεσιών που χρησιμοποιούν. Απευθύνεται σε υφιστάμενες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς του εμπορίου, της ενέργειας, της μεταποίησης, της πληροφορικής, του περιβάλλοντος και αειφόρου ανάπτυξης, της τεχνολογίας, της έρευνας, της καινοτομίας, του τουρισμού και των υπηρεσιών. Η υποβολή των αιτήσεων θα ξεκινήσει στις 9 Νοεμβρίου και θα γίνεται στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του υπουργείου Ανάπτυξης.

5 Πράσινες Υποδομές 2009. Το πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού 60 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 30 εκατ. ευρώ δημόσια δαπάνη, έχει στόχο την ενίσχυση ή τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε τομείς οι οποίοι σχετίζονται με την προστασία του περιβάλλοντος, όπως η διαχείριση και η αξιοποίηση αποβλήτων, η ανάκτηση υλικών, η ανακύκλωση και η απορρύπανση. Οι αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλλονται από τις 6 Νοεμβρίου στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του υπουργείου Ανάπτυξης.

6 Μετοικώ 2009. Στόχος του προγράμματος, ύψους 20 εκατ. ευρώ, είναι η αύξηση της κινητικότητας του ανθρωπίνου δυναμικού, η ενίσχυση της ανάπτυξης των περιφερειακών/ τοπικών οικονομιών μέσω της ίδρυσης νέων επιχειρήσεων, η αποκέντρωση επιχειρηματικών και βιομηχανικών δραστηριοτήτων και η βελτίωση του περιβάλλοντος μέσω της μετεγκατάστασης υφισταμένων επιχειρήσεων από τα μεγάλα αστικά κέντρα Αθηνών και Θεσσαλονίκης στην περιφέρεια. Απευθύνεται σε υφιστάμενες μεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις παροχής υποστηρικτικών προς τη μεταποίηση υπηρεσιών (logistics και ανάπτυξης λογισμικού). Η υποβολή των αιτήσεων θα ξεκινήσει στις 9 Νοεμβρίου.

7 Στηρίζω 2009. Με 40 εκατ. ευρώ το πρόγραμμα αποσκοπεί στη διευκόλυνση, μέσω χρηματοδοτικών ενισχύσεων, των άμεσων και σχετικά μικρών αλλά στρατηγικής σημασίας αναγκών των πολύ μικρών υφισταμένων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς της μεταποίησης. Η υποβολή των αιτήσεων θα ξεκινήσει στις 5 Οκτωβρίου.

8 Εξελίσσομαι 2009. Στο πλαίσιο της δράσης, ύψους 50 εκατ. ευρώ, ενισχύονται υφιστάμενες μεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις παροχής υποστηρικτικών προς την μεταποίηση υπηρεσιών (logistics και ανάπτυξης λογισμικού). Η δράση αποσκοπεί στην ενίσχυση ολοκληρωμένων επιχειρηματικών σχεδίων για υποστήριξη παραγωγικών επενδύσεων που συμβάλλουν στην ενίσχυση της παρουσίας των ελληνικών επιχειρήσεων στην εγχώρια αγορά και στις διεθνείς αγορές, στην τεχνολογική ή οργανωτική καινοτομία, στην τυποποίηση και πιστοποίηση προϊόντων και υπηρεσιών. Η υποβολή των αιτήσεων θα ξεκινήσει στις 9 Νοεμβρίου.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Οικονομία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk