Πώς θα καταρτίζονται οι οικονομικές καταστάσεις στη μετά την κρίση εποχή

Καθώς η πολυπλοκότητα και η επικινδυνότητα των ίδιων των χρηματοοικονομικών μέσων, και όχι ο τρόπος της λογιστικής αντιμετώπισης, συγκαταλέγονται στις βασικές αιτίες της χρηματοοικονομικής κρίσης, η Εrnst & Υoung στο πλαίσιο της βελτίωσης του ρυθμιστικού συστήματος συστήνει ένα «σχέδιο» το οποίο πιστεύει ότι θέτει τις πιθανές βάσεις για τη σύγκλιση των προτύπων στο μέλλον (ειδικά του προτύπου ΙΑS39). Υποστηρίζει δε τις εκκλήσεις από την ομάδα G20 για βελτίωση του ρυθμιστικού …

Πώς θα καταρτίζονται οι οικονομικές  καταστάσεις στη μετά την κρίση εποχή | tovima.gr

Καθώς η πολυπλοκότητα και η επικινδυνότητα των ίδιων των χρηματοοικονομικών μέσων, και όχι ο τρόπος της λογιστικής αντιμετώπισης, συγκαταλέγονται στις βασικές αιτίες της χρηματοοικονομικής κρίσης, η Εrnst & Υoung στο πλαίσιο της βελτίωσης του ρυθμιστικού συστήματος συστήνει ένα «σχέδιο» το οποίο πιστεύει ότι θέτει τις πιθανές βάσεις για τη σύγκλιση των προτύπων στο μέλλον (ειδικά του προτύπου ΙΑS39).

Υποστηρίζει δε τις εκκλήσεις από την ομάδα G20 για βελτίωση του ρυθμιστικού συστήματος για τα πολύπλοκα χρηματοοικονομικά μέσα, ενώ σημειώνει τις ανόμοιες προτάσεις που διατυπώνονται εν μέρει λόγω των συγκρουόμενων απαιτήσεων από τα ενδιαφερόμενα μέρη, όπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι αναλυτές, οι τράπεζες και άλλοι φορείς που είναι υπεύθυνοι για την κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων.

Ανάμεσα στις βασικές προτάσεις της Εrnst & Υoung περιλαμβάνονται και τα εξής: Σε ό,τι αφορά τις θεμελιώδεις αρχές, τα χρηματοοικονομικά μέσα θα υπολογίζονται στη δίκαιη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων (ΟCΙ) ή μέσω των αποτελεσμάτων ή του αποσβεσθέντος κόστους.

Ολα τα στοιχεία ενεργητικού και οι υποχρεώσεις που κατέχονται προς εμπορία και όλα τα παράγωγα (εκτός από εκείνα που χρησιμοποιούνται για τη λογιστική αντιστάθμισης έναντι των ταμειακών ροών) θα πρέπει να υπολογίζονται στη δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων.

Σε ό,τι αφορά τα χρεωστικά μέσα, συμπεριλαμβανομένων των δανείων και των εισπρακτέων ποσών, θα πρέπει να υπολογίζονται στο αποσβεσθέν κόστος, αν πληρούν ορισμένα κριτήρια.

Τα χρεωστικά μέσα επίσης που δεν κατέχονται προς εμπορία, αλλά τίθενται υπό διαπραγμάτευση σε ενεργή αγορά, θα υπολογίζονται στη δίκαιη αξία. Τυχόν απομείωση των εν λόγω μέσων θα υπολογίζεται στην ίδια βάση με τα στοιχεία αποσβεσθέντος κόστους, δηλαδή μόνον οι πιστωτικές ζημιές θα αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα.

Σε ό,τι αφορά το τιτλοποιημένο χρέος, για επενδύσεις σε γραμμάτια που εκδίδονται από οργανισμούς τιτλοποίησης, συστήνει μια εναλλακτική προσέγγιση, όπως η απαίτηση διεξοδικού ελέγχου των υποκείμενων στοιχείων ενεργητικού του οργανισμού, ενώ για τα μετοχικά μέσα προτείνει σε γενικές γραμμές να επιμετρούνται στη δίκαιη αξία.

Στους κανόνες μετάβασης συστήνει να υπάρχει η δυνατότητα εφαρμογής των νέων κριτηρίων ταξινόμησης με τη μορφή αναπροσαρμογής των αρχικών κρατηθέντων κερδών στις αρχές του έτους αρχικής εφαρμογής. Ασφαλιστικές εταιρείες
Η Εrnst & Υoung εκτιμά ότι θα είναι δύσκολο για τις ασφαλιστικές να λάβουν αποφάσεις στο πλαίσιο του νέου προτύπου χωρίς να γνωρίζουν ποιες θα είναι οι τελικές απαιτήσεις επιμέτρησης για τις σχετικές υποχρεώσεις. Το Συμβούλιο θα πρέπει να παρέχει οδηγίες ή αρωγή για τη μετάβαση, ώστε να εξακολουθήσουν να εφαρμόζουν τις υφιστάμενες λογιστικές πολιτικές και να μην προβούν σε πολλές αλλαγές εντός μικρού διαστήματος.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Οικονομία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk