Λιγότερες χορηγήσεις δανείων σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις

Περαιτέρω επιβράδυνση παρουσίασε τον Αύγουστο η τραπεζική χρηματοδότηση προς επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Ο ρυθμός ανόδου της συνολικής χρηματοδότησης διαμορφώθηκε σε 6%, από 6,6% τον Ιούλιο του 2009 και 15,9% τον Δεκέμβριο του 2008. Αναλυτικότερα η χρηματοδότηση προς τις εγχώριες επιχειρήσεις παρουσίασε τον Αύγουστο του 2009 καθαρή ροή 804 εκατ. ευρώ και ο ετήσιος ρυθμός της πιστωτικής επέκτασης επιβραδύνθηκε σε 7,3% από 7,9% τον προηγούμενο μήνα (Δεκέμβριος 2008: 18,7%). Από …

Περαιτέρω επιβράδυνση παρουσίασε τον Αύγουστο η τραπεζική χρηματοδότηση προς επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Ο ρυθμός ανόδου της συνολικής χρηματοδότησης διαμορφώθηκε σε 6%, από 6,6% τον Ιούλιο του 2009 και 15,9% τον Δεκέμβριο του 2008. Αναλυτικότερα η χρηματοδότηση προς τις εγχώριες επιχειρήσεις παρουσίασε τον Αύγουστο του 2009 καθαρή ροή 804 εκατ. ευρώ και ο ετήσιος ρυθμός της πιστωτικής επέκτασης επιβραδύνθηκε σε 7,3% από 7,9% τον προηγούμενο μήνα (Δεκέμβριος 2008: 18,7%). Από την ανάλυση της χρηματοδότησης των επιχειρήσεων κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας προκύπτει ότι τον Αύγουστο επιβραδύνθηκε ο ετήσιος ρυθμός ανόδου της χρηματοδότησης προς όλους τους κλάδους με εξαίρεση τον κλάδο των Λοιπών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων όπου επιταχύνθηκε, τους κλάδους Ηλεκτρισμός- ΦωταέριοΥδρευση και Επικοινωνίες- Μεταφορές πλην ναυτιλίας όπου παρέμεινε περίπου σταθερός. Ειδικότερα, για τους τρεις σημαντικότερους κλάδους από πλευράς τραπεζικής χρηματοδότησης προκύπτει ότι σε πολύ χαμηλό επίπεδο διαμορφώθηκε ο ρυθμός της πιστωτικής επέκτασης προς τη βιομηχανία αλλά και τις κατασκευές, ενώ ο ρυθμός της πιστωτικής επέκτασης προς το εμπόριο, παρά την επιβράδυνσή του, συνέχισε να κινείται σε υψηλότερο επίπεδο απ΄ ό,τι προς το σύνολο των επιχειρήσεων (Αύγουστος 2009: 7,8%, Ιούλιος 2009: 10%, Δεκέμβριος 2008: 19,5%).

Η καθαρή ροή χρηματοδότησης προς τα νοικοκυριά ανήλθε τον Αύγουστο του 2009 σε 108 εκατ. ευρώ και ο ετήσιος ρυθμός της πιστωτικής επέκτασης επιβραδύνθηκε σε 4,7% έναντι 5,2% τον Ιούλιο του 2009 (Δεκέμβριος 2008: 12,8%). Η καθαρή ροή των στεγαστικών δανείων ανήλθε σε 42 εκατ. ευρώ τον Αύγουστο του 2009 και o δωδεκάμηνος ρυθμός ανόδου τους παρουσίασε περαιτέρω επιβράδυνση (Αύγουστος 2009: 4,8%, Ιούλιος 2009: 5,2%, Δεκέμβριος 2008:

11,5%).

Τα καταναλωτικά δάνεια σημείωσαν καθαρή αύξηση κατά 91 εκατ. ευρώ, ενώ ο δωδεκάμηνος ρυθμός ανόδου τους επιβραδύνθηκε σε 4,8% έναντι 5,8% τον Ιούλιο του 2009 (Δεκέμβριος 2008: 16,0%).

Τέλος το υπόλοιπο των «λοιπών» δανείων προς τα νοικοκυριά σημείωσε καθαρή μείωση 25 εκατ. ευρώ τον Αύγουστο του 2009 και ο δωδεκάμηνος ρυθμός μεταβολής του επιβραδύνθηκε σε-1,3% έναντι-1,2% τον Ιούλιο 2009 (Δεκέμβριος 2008: 9,5%).

Οικονομία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk