Σύστημα εποπτείας για πρόληψη κρίσης σε χρηματοπιστωτικά συστήματα στην ΕΕ

Τη δημιουργία ενός καθεστώτος έγκαιρης παρέμβασης των ευρωπαϊκών αρχών όταν εντοπίζουν στα χρηματοπιστωτικά συστήματα των κρατών-μελών της ΕΕ την ύπαρξη κινδύνων ικανών να τα οδηγήσουν σε μείζονος σημασίας κρίσεις εισηγήθηκε χθες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επί της ουσίας πρόκειται για τις πρώτες νομοθετικές προτάσεις που υποβάλλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης, αποβλέποντας πρωτίστως στη δημιουργία των θεσμικών οργάνων που κρίνονται απαραίτητα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ούτως ώστε να μην ξεσπάσει στο μέλλον κρίση παρόμοια με αυτή που ξέσπασε προ ενός έτους στις ΗΠΑ και η οποία ως γνωστόν εξακολουθεί να ταλανίζει την παγκόσμια οικονομία.

Τη δημιουργία ενός καθεστώτος έγκαιρης παρέμβασης των ευρωπαϊκών αρχών όταν εντοπίζουν στα χρηματοπιστωτικά συστήματα των κρατών-μελών της ΕΕ την ύπαρξη κινδύνων ικανών να τα οδηγήσουν σε μείζονος σημασίας κρίσεις εισηγήθηκε χθες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επί της ουσίας πρόκειται για τις πρώτες νομοθετικές προτάσεις που υποβάλλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης, αποβλέποντας πρωτίστως στη δημιουργία των θεσμικών οργάνων που κρίνονται απαραίτητα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ούτως ώστε να μην ξεσπάσει στο μέλλον κρίση παρόμοια με αυτή που ξέσπασε προ ενός έτους στις ΗΠΑ και η οποία ως γνωστόν εξακολουθεί να ταλανίζει την παγκόσμια οικονομία.

Κεντρική ιδέα των χθεσινών προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι η δημιουργία, υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), ενός «ευρωπαϊκού συμβουλίου συστημικού κινδύνου» (ΕΣΣΚ). Το εν λόγω συμβούλιο σε πρώτη φάση θα προειδοποιεί τις αρμόδιες εθνικές αρχές για το ενδεχόμενο ξεσπάσματος κρίσης σε ένα χρηματοοικονομικό ίδρυμα της επικράτειάς τους, ασκώντας τη λεγόμενη «μακροπροληπτική εποπτεία». Σε δεύτερη φάση ωστόσο (όταν δηλαδή διαπιστώνει ότι οι αρμόδιες εθνικές αρχές δεν αντιδρούν με τον ενδεδειγμένο τρόπο) θα παρεμβαίνει για να επιβάλλει τις- κατά τη γνώμη του αναγκαίεςλύσεις. Αναλυτικότερα, το ΕΣΣΚ θα έχει την εξουσία να εκδίδει συστάσεις και προειδοποιήσεις, απευθυνόμενες στα κράτη-μέλη (συμπεριλαμβανομένων των εθνικών εποπτικών αρχών) και στις ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές, που θα οφείλουν να συμμορφώνονται, ειδάλλως θα πρέπει να εξηγούν γιατί παρέμειναν αδρανείς. Στο ΕΣΣΚ θα συμμετέχουν οι επικεφαλής της ΕΚΤ, ο πρόεδρος κ. Ζαν-Κλοντ Τρισέ και ο αντιπρόεδρος κ. Λ. Παπαδήμος , ο οποίος άλλωστε έχει επιφορτιστεί με αυτό τον ρόλο στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της τράπεζας, των εθνικών κεντρικών τραπεζών, των ευρωπαϊκών εποπτικών αρχών και των εθνικών εποπτικών αρχών.

Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε χθες και τη δημιουργία ενός «ευρωπαϊκού συστήματος χρηματοπιστωτικής εποπτείας», το οποίο θα αποτελείται από τους 27 εθνικούς χρηματοπιστωτικούς επόπτες και από τρεις νέες ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές:

Μία για τις τράπεζες, μία για τους ασφαλιστικούς οργανισμούς και μία για τα χρηματιστήρια. Ειδικότερα, θα ιδρυθούν: μια ευρωπαϊκή αρχή τραπεζών, μια ευρωπαϊκή αρχή ασφαλίσεων και επαγγελματικών συντάξεων και μια ευρωπαϊκή αρχή κινητών αξιών και αγορών. Οι τρεις αυτές Αρχές θα μπορούν, κατά την Επιτροπή, να επιβάλλουν τη διαιτησία τους ανάμεσα στις εθνικές εποπτικές αρχές, σε περίπτωση διαφωνιών ανάμεσά τους.

Για τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ο πρόεδρός της Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο δήλωσε τα εξής: « Οι χρηματαγορές είναι ευρωπαϊκές και παγκόσμιες- όχι μόνον εθνικές. Και η εποπτεία τους επίσης πρέπει να είναι ευρωπαϊκή και παγκόσμια. Προτείνουμε σήμερα ένα νέο ευρωπαϊκό σύστημα εποπτείας, με την πολιτική υποστήριξη των κρατών-μελών. Σκοπός μας είναι να προστατεύσουμε τους ευρωπαίους φορολογουμένους από μια επάνοδο των σκοτεινών ημερών του φθινοπώρου του 2008, όταν οι κυβερνήσεις χρειάστηκε να διοχετεύσουν δισεκατομμύρια ευρώ στα ταμεία των τραπεζών. Το παρόν ευρωπαϊκό σύστημα μπορεί επίσης να αποτελέσει έμπνευση για ένα παγκόσμιο σύστημα- και αυτό θα υποστηρίξουμε στο Πίτσμπουργκ ».

Με την κεντρική ιδέα των προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής φέρονται να συμφωνούν προς το παρόν η Γαλλία, η Γερμανία και λίγο πολύ όλες οι χώρες της ζώνης του ευρώ. Αντιθέτως, αντιδράσεις αναμένονται από την πλευρά της Μεγάλης Βρετανίας, η οποία ευλόγως θεωρεί ότι με τα μέτρα αυτά θίγεται ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί επί δεκαετίες το «Σίτι» του Λονδίνου και συνεπώς διακυβεύεται η πρωτοκαθεδρία του στο χρηματοπιστωτικό στερέωμα της Ευρώπης.

Κατά τους «Financial Τimes», για αντιστάθμισμα οι Βρετανοί ίσως επιδιώξουν να έχει ηγετικό ρόλο στο ευρωπαϊκό συμβούλιο συστημικού κινδύνου ο πρόεδρος της Τράπεζας της Αγγλίας κ. Μέρβιν Κινγκ.

Από την άλλη πλευρά, τόσο στη Γαλλία όσο και στη Γερμανία πληθαίνουν οι πιέσεις για τη λήψη «μονομερώς» μέτρων, στο πλαίσιο της ζώνης του ευρώ, στην περίπτωση που οι Βρετανοί επιμείνουν στην αντίληψη περί «αυτονομίας» στον τρόπο λειτουργίας των χρηματοπιστωτικών οργανισμών που βρίσκονται στο έδαφός τους.

Ο αρμόδιος για την Εσωτερική Αγορά και τις Υπηρεσίες, επίτροπος Τσάρλι Μακ Κρίβι, δήλωσε ότι τα προτεινόμενα μέτρα « είναι το αποτέλεσμα της ταχείας και σθεναρής δράσης από πλευράς Επιτροπής, προκειμένου να αποκατασταθούν οι ελλείψεις της ευρωπαϊκής χρηματοπιστωτικής εποπτείας, θα συντελέσουν δε στην αποφυγή μελλοντικών χρηματοπιστωτικών κρίσεων. Υποβάλλω την παρούσα δέσμη μέτρων στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο για ταχεία έγκριση, ούτως ώστε οι νέες δομές να μπορέσουν να αρχίσουν τη λειτουργία τους το 2010 ».

Τέλος, ο αρμόδιος για τις Οικονομικές και Χρηματοδοτικές Υποθέσεις επίτροπος κ. Χοακίν Αλμούνια δήλωσε ότι « η δημιουργία του ευρωπαϊκού συμβουλίου συστημικού κινδύνου, με αποστολή να εντοπίζει και να αποτρέπει τους κινδύνους για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα στην ΕΕ,και οι νέες ρυθμίσεις,με σκοπό να βελτιωθεί η εποπτεία σε επίπεδο θεσμικών οργάνων,θα συμβάλουν αποφασιστικά ώστε να αντιμετωπιστούν οι ανισορροπίες στα χρηματοπιστωτικά συστήματά μας και να αποκατασταθούν οι αδυναμίες του συστήματός μας χρηματοπιστωτικής εποπτείας, οι οποίες είναι υπαίτιες, εν μέρει τουλάχιστον, για τη χρηματοπιστωτική κρίση ».

Οικονομία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
  • Αναβολές και… private clubs Το τεράστιο ροζ, γεμάτο καθρέφτες, δωμάτιο στη βίλα «Ορτανσία», σκαρφαλωμένη στις ψηλότερες και πλέον θεαματικές οροσειρές της Εκάλης, ήταν... ΣΙΒΥΛΛΑ |
Helios Kiosk