Προτάσεις για ανάκαμψη κατασκευών

Προτάσεις για την έξοδο του κατασκευαστικού κλάδου από την κρίση κάνει ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ανωνύμων, Περιορισμένης Ευθύνης και Προσωπικών Τεχνικών Εταιρειών (ΣΑΤΕ) με υπόμνημα που έστειλε προς τα κόμματα, στο οποίο τονίζεται ότι ο κλάδος βρίσκεται στη χειρότερη θέση των τελευταίων 12 τουλάχιστον ετών. Στο υπόμνημα υπογραμμίζεται ότι «ο κλάδος διανύει μια περίοδο ύφεσης η οποία δεν αποτελεί συνέπεια της διεθνούς κρίσης στον χρηματοπιστωτικό τομέα.Οφείλεται κυρίωςσε ενδογενείς παθογένειες της ελληνικής οικονομίας και σε εγγενείς αδυναμίες του θεσμικού πλαισίου παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων».

Προτάσεις  για ανάκαμψη  κατασκευών | tovima.gr

Προτάσεις για την έξοδο του κατασκευαστικού κλάδου από την κρίση κάνει ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ανωνύμων, Περιορισμένης Ευθύνης και Προσωπικών Τεχνικών Εταιρειών (ΣΑΤΕ) με υπόμνημα που έστειλε προς τα κόμματα, στο οποίο τονίζεται ότι ο κλάδος βρίσκεται στη χειρότερη θέση των τελευταίων 12 τουλάχιστον ετών. Στο υπόμνημα υπογραμμίζεται ότι «ο κλάδος διανύει μια περίοδο ύφεσης η οποία δεν αποτελεί συνέπεια της διεθνούς κρίσης στον χρηματοπιστωτικό τομέα.Οφείλεται κυρίωςσε ενδογενείς παθογένειες της ελληνικής οικονομίας και σε εγγενείς αδυναμίες του θεσμικού πλαισίου παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων». Ζητήματα που θέτει σε προτεραιότητα ο ΣΑΤΕ είναι:

Αμεση καθιέρωση του Δελτίου Ταυτότητας Εργων. Εκσυγχρονισμός- απλοποίηση- μηχανοργάνωση και διαφάνεια του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων. Αμεση θεσμοθέτηση του ΠΔ για το Μητρώο Κατασκευαστών Ιδιωτικών Εργων. Αμεση εξόφληση των οφειλομένων χρημάτων από το Δημόσιο προς τις εργοληπτικές επιχειρήσεις- δυνατότητα εξόφλησης με ομόλογα του Δημοσίου. Υιοθέτηση συστήματος αναλυτικής τιμολόγησης των εργασιών σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Επανεξέταση του συστήματος ανάθεσης έργων με τη μειοδοσία ως αποκλειστικό κριτήριο. Απλοποίηση- κωδικοποίηση νομοθεσίας. Παγιοποίηση του ΠΔΕ στο 6% του ΑΕΠ ετησίως. Αμεση ένταξη των τεχνικών εταιρειών στον αναπτυξιακό νόμο και λήψη μέτρων για τη χρηματοδοτική ανακούφιση των επιχειρήσεων. Αύξηση του πλήθους των δημοπρατούμενων έργων, ειδικά των μικρών και μεσαίων στην περιφέρεια.

Οικονομία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk