Σύντομα

* Μarfin Εgnatia Βank: Στην έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου αόριστης διάρκειας προχώρησε τη Δευτέρα η τράπεζα, συνολικού ύψους 300 εκατ. ευρώ. Το ετήσιο σταθερό συμβατικό επιτόκιο του ομολογιακού είναι ίσο προς 7%. Σημειώνεται ότι η έκδοση καλύφθηκε εξ ολοκλήρου από τη Μarfin Ρopular Βank. * Πέτρος Πετρόπουλος: Την υπογραφή σύμβασης με τη ΔΕΗ, αξίας 12 εκατ. ευρώ, για την προμήθεια πεντακοσίων εξήντα έξι (566) ελαφρών φορτηγών για τις ανάγκες του επιχειρησιακού της προγράμματος ανακοίνωσε χθες η εταιρεία.

Σύντομα | tovima.gr

* Μarfin Εgnatia Βank: Στην έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου αόριστης διάρκειας προχώρησε τη Δευτέρα η τράπεζα, συνολικού ύψους 300 εκατ. ευρώ. Το ετήσιο σταθερό συμβατικό επιτόκιο του ομολογιακού είναι ίσο προς 7%. Σημειώνεται ότι η έκδοση καλύφθηκε εξ ολοκλήρου από τη Μarfin Ρopular Βank.

* Πέτρος Πετρόπουλος: Την υπογραφή σύμβασης με τη ΔΕΗ, αξίας 12 εκατ. ευρώ, για την προμήθεια πεντακοσίων εξήντα έξι (566) ελαφρών φορτηγών για τις ανάγκες του επιχειρησιακού της προγράμματος ανακοίνωσε χθες η εταιρεία. Η επιλογή των ελαφρών οχημάτων έγινε κατόπιν μειοδοτικού διαγωνισμού. Σημαντικό κριτήριο για την ανάθεση ήταν το χαμηλότερο κόστος λειτουργίας, επισκευής και συντήρησής τους. Η σύμβαση προβλέπει, πέραν της παράδοσης των οχημάτων, και πενταετές συμβόλαιο τεχνικής υποστήριξης. Οπως επισημαίνει η διοίκηση, η σύμβαση αναμένεται να εκτελεσθεί μέσα στο 2009, επηρεάζοντας θετικά τις πωλήσεις και τα αποτελέσματα της εταιρείας.

* Ξυλεμπορία: Τη συγχώνευση με απορρόφηση της Ιντεργούντ ΑΕΕ Ξυλείας από την εταιρεία θα κληθεί να εγκρίνει η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων που έχει προγραμματισθεί να γίνει στις 15.10.2009, ημέρα Πέμπτη, στα γραφεία της, στον Κοκκινόπυργο-Καλιμπάκι, στην Ελευσίνα. Η συνέλευση θα κληθεί ακόμη να εγκρίνει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, λόγω της απορρόφησης της Ιντεργούντ και της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, συνεπεία απόσβεσης λόγω σύγχυσης της αξίωσης λήψης μετοχών με την ακύρωση των κοινών μετοχών της που κατέχει η απορροφώμενη.

* Ιλυδα Πληροφορική: Στην υπογραφή μνημονίου-συμφωνίας πλαισίου για την εξαγορά του 55% της Ρrosvasis ΑΕΒΕ Εκδόσεων και Προϊόντων Πληροφορικής, αντί συνολικού τιμήματος περίπου 1,2 εκατ. ευρώ, προχώρησε η εταιρεία. Η Ρrosvasis ΑΕΒΕ είναι μια εταιρεία η οποία έχει συσταθεί και λειτουργεί από το 2001 και δραστηριοποιείται με την ανάπτυξη και διάθεση εξειδικευμένου λογισμικού για λογιστές, λογιστικά γραφεία και οικονομικούς διευθυντές επιχειρήσεων, την έκδοση του εβδομαδιαίου περιοδικού «Λογιστική Ρrosvasis» που αναφέρεται σε οικονομικά και νομικά θέματα που αφορούν κυρίως τους οικονομολόγους και λογιστές, την έκδοση βιβλίων λογιστικού, φοροτεχνικού και νομικού ενδιαφέροντος και βραχυχρόνια και μακροχρόνια σεμινάρια επιμόρφωσης σε λογιστές-φοροτεχνικούς και οικονομικούς διευθυντές επιχειρήσεων.

* Redeplan Consultants: Την παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου και γενικού συντονισμού του έργου «Ανάπτυξη ΒΙΠΑ Ασπροπύργου/ Νότιος Τομέας» ανέλαβε η εταιρεία. Το έργο αφορά την ανάπτυξη ενός βιομηχανικού πάρκου σε έκταση περίπου 2.000 στρεμμάτων, στη Βιομηχανική Περιοχή του Ασπροπύργου, όπου είναι συγκεντρωμένο μεγάλο πλήθος βιομηχανικών εγκαταστάσεων, πολλές εκ των οποίων συνιστούν νευραλγικές επιχειρήσεις για την ελληνική οικονομία.

Οικονομία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk