123 δράσεις από τη νέα κυβέρνηση

Υποδείξεις και προτάσεις προς τη νέα κυβέρνηση που θα προκύψει από τις εκλογές της 4ης Οκτωβρίου 2009 υπέβαλαν χθες οι πρόεδροι των πέντε μεγαλύτερων διμερών επιμελητηρίων της Ελλάδας (Ελληνοαμερικανικό, Ελληνογερμανικό, Ελληνοβρετανικό, Ελληνογαλλικό και Ελληνοϊταλικό). Ουσιαστικά πρόκειται για 123 δράσεις οι οποίες περιλαμβάνονται σε 10 άξονες που αφορούν το χρηματοπιστωτικό σύστημα, τον δημοσιονομικό εξορθολογισμό και την περιστολή δαπανών και την αύξηση των εσόδων, τον επαναπροσδιορισμό του ρόλου του κράτους, την αποτελεσματική Παιδεία, την ευελιξία του εργατικού δυναμικού, τη ναυτιλία, τη γεωργία, το περιβάλλον, τον τουρισμό και τη διείσδυση στη ΝΑ Ευρώπη.

Υποδείξεις και προτάσεις προς τη νέα κυβέρνηση που θα προκύψει από τις εκλογές της 4ης Οκτωβρίου 2009 υπέβαλαν χθες οι πρόεδροι των πέντε μεγαλύτερων διμερών επιμελητηρίων της Ελλάδας (Ελληνοαμερικανικό, Ελληνογερμανικό, Ελληνοβρετανικό, Ελληνογαλλικό και Ελληνοϊταλικό). Ουσιαστικά πρόκειται για 123 δράσεις οι οποίες περιλαμβάνονται σε 10 άξονες που αφορούν το χρηματοπιστωτικό σύστημα, τον δημοσιονομικό εξορθολογισμό και την περιστολή δαπανών και την αύξηση των εσόδων, τον επαναπροσδιορισμό του ρόλου του κράτους, την αποτελεσματική Παιδεία, την ευελιξία του εργατικού δυναμικού, τη ναυτιλία, τη γεωργία, το περιβάλλον, τον τουρισμό και τη διείσδυση στη ΝΑ Ευρώπη.

Οπως δήλωσε ο πρόεδρος του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου κ. Ι.Γραμματίδης, «πρόκειται για μια ολοκληρωμένη πρόταση και ένα εργαλείο δουλειάς προς την πολιτική ηγεσία. Είναιπαράλληλα και το νέο όραμα που έχει ανάγκη ο τόπος».

Ορισμένες από τις προτάσεις χαρακτηρίζονται καινοτόμες για τα ελληνικά δεδομένα, όπως:

– Απογραφή (καταγραφή όλων ανεξαιρέτως των δημοσιονομικών μεγεθών και της διαχρονικής εξέλιξής τους), συμπεριλαμβανομένης της οικονομικής κατάστασης των ΔΕΚΟ, ΟΤΑ, δημόσιων νοσοκομείων, ασφαλιστικών ταμείων και γενικά όπου ξοδεύονται χρήματα των φορολογουμένων. ▅ Μείωση στα επόμενα δύο χρόνια του συνολικού μισθολογικού κόστους στο Δημόσιο.

▅ Καθιέρωση της πληρωμής των αμοιβών στο Δημόσιο από μία και μόνον Αρχή.

▅ Ενοποίηση εισπρακτικών μηχανισμών και υιοθέτηση των αρχών και μεθόδων του ΟΟΣΑ για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής.

Στο σχέδιο που εκπονήθηκε από τον επιστημονικό διευθυντή του ΙΟΒΕ και Ι. Στουρνάρα και τον κ. Ν. Βρεττό , διευθύνοντα σύμβουλο της Τhe Βoston Consulting Group, μετά τον κύκλο συζητήσεων που διοργάνωσαν τα πέντε επιμελητήρια με τους πολιτικούς όλων των κομμάτων που διετέλεσαν υπουργοί από το 1992 ως σήμερα, περιλαμβάνει ουσιώδεις, αλλά και σκληρές προτάσεις για την ανόρθωση της οικονομίας.

Ειδικά για το ασφαλιστικό ζήτημα προτείνεται ο διαχωρισμός των υπηρεσιών συντάξεων και Υγείας.

▅ Ανοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων, ίδρυση και λειτουργία κέντρων εξυπηρέτησης επιχειρήσεων.

▅ Σταδιακή εξομοίωση της εργατικής νομοθεσίας των ΔΕΚΟ με αυτή που ισχύει στον ιδιωτικό τομέα.

▅ Αξιολόγηση όλων των νέων νόμων και ρυθμίσεων με κριτήριο τις επιπτώσεις τους στην ανταγωνιστικότητα.

▅ Στα 13 ασφαλιστικά ταμεία το ποσοστό μεταβολής της μέσης σύνταξης να υπολείπεται του ποσοστού μεταβολής του μέσου μισθού τουλάχιστον κατά 1,5%.

▅ Μετατροπή της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος (ΕΣΥΕ) σε νομικό πρόσωπο (αντί της Γενικής Γραμματείας του υπουργείου Οικονομίας που είναι τώρα).

▅ Συνένωση υπουργείων και αναδιάταξή τους. Προτείνεται να υπάρχουν 10 υπουργεία.

▅ Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να γίνει ανεξάρτητη αρχή και να λειτουρ γήσουν οι τράπεζες με περισσότερα ίδια κεφάλαια.

Επίσης προτείνονται: η σταδιακή αύξηση της χρηματοδότησης της Παιδείας κοντά στο 5% του ΑΕΠ, η ενίσχυση των δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών, ο εκσυγχρονισμός της διδακτέας ύλης, η καθιέρωση ευέλικτης οργάνωσης του χρόνου εργασίας, η μείωση του κόστους υπερωριών, η δημιουργία αυτοτελούς υπουργείου Περιβάλλοντος, η απελευθέρωση των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών, η διασύνδεση της ηπειρωτικής Ελλάδας με την Τουρκία, κτλ.

Οπως δήλωσε ο πρόεδρος του ΙΟΒΕ κ. Ι. Στουρνάρας: «Η παρούσα κρίση έθεσε υπό αμφισβήτηση το αναπτυξιακό πρότυπο της ελληνικής οικονομίας. Εάν δεν προχωρήσουμε άμεσα σε ριζικές τομές, που αφορούν τους θεσμούς, τη δημοσιονομική διαχείριση, την αναπτυξιακή στρατηγική, τη λειτουργία του ανταγωνισμού, το τρίγωνο της γνώσης (Παιδεία- έρευνα- καινοτομία) και το Ασφαλιστικό, η ελληνική οικονομία είναι πολύ πιθανό να εγκλωβιστεί σε έναν φαύλο κύκλο χαμηλών ρυθμών οικονομικής ανάπτυξης και αύξησης του δημοσίου χρέους».

Εξάλλου σημείωσε ότι «η ελληνική οικονομία βρίσκεται σήμερα στην κόψη του ξυραφιού. Εάν η κοινωνία και το πολιτικό σύστημα εφησυχάσουν και η οικονομία συνεχίσει να κινείται μόνο με τη δύναμη της αδράνειας, θα εγκλωβιστεί στον φαύλο κύκλο της υπερχρέωσης».

Ο κ. Βρεττός υποστήριξε ότι « τα τελευταία 30 χρόνια και μέχρι σήμερα η πολιτική σε γενικές γραμμές χαρακτηρίζεται από μικροδιαχείριση με βραχυπρόθεσμο ορίζονταπαρά από μια μακροπρόθεσμη και σταθερή μεταρρυθμιστική προσπάθεια, από τη φοβία του πολιτικού κόστους, των συντεχνιακών πιέσεων και πελατειακών σχέσεων που εμποδίζουν την υλοποίηση νέων ιδεών ».

Προτάσεις για λιγότερα υπουργεία
Ευρεία αναδιάταξη στο Δημόσιο, αλλά και συνενώσεις των υπουργείων προτείνουν τα πέντε επιμελητήρια ως εξής:

1. Υπουργείο Οικονομικών με υφυπουργεία για τη διαχείριση του χρέους, των εισροών από την ΕΕ, των εσόδων και τον συντονισμό της περιστολής των δαπανών.

2. Υπουργείο Συντονισμού Οικονομικής Πολιτικής με υφυπουργεία στους διαφόρους τομείς και κλάδους της οικονομικής δραστηριότητας (βιομηχανία, γεωργία πλην δασών, τουρισμό, μεταποίηση, εμπόριο κτλ.).

3. Υπουργείο Υποδομών (δημόσια έργα, επικοινωνίες, ενέργεια, μεταφορές), με αντίστοιχα υφυπουργεία και σε συνδυασμό με ισχυρές και ανεξάρτητες ρυθμιστικές αρχές για τους τελευταίους τρεις τομείς σε μια απελευθερωμένη αγορά.

4. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Υδάτινων Πόρων. 5. Υπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας με υφυπουργεία στους τομείς της Υγείας, Ασφάλισης και Εργασίας.

6. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. 7. Υπουργείο Εξωτερικών. 8. Υπουργείο Εθνικής Αμυνας. 9. Υπουργείο Εσωτερικών και Δημόσιας Τάξης (Αστυνομία, Λιμενικό, Πυροσβεστική κτλ.).

10. Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Οικονομία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk