Τριγμοί από τα λουκέτα στον ασφαλιστικό κλάδο

Περί τους 840.000 είναι οι ασφαλισμένοι ΙΧήδες που βρίσκονται «στον αέρα» μετά την απόφαση της Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΕΠΕΙΑ) να ανακαλέσει χθες τις άδειες λειτουργίας πέντε ασφαλιστικών εταιρειών, οι δύο εκ των οποίων είναι από τις μεγαλύτερες της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς. Πρόκειται για τις εταιρείες Ασπίς Πρόνοια ΑΕΑΖ, Ασπίς Πρόνοια ΑΕΓΑ, General Union ΑΕΓΑ, General Union ΑΕΑΖ και Σκούρτης ΑΕΓΑ. Οι τέσσερις πρώτες ανήκουν στον όμιλο των εταιρειών του κ.

Περί τους 840.000 είναι οι ασφαλισμένοι ΙΧήδες που βρίσκονται «στον αέρα» μετά την απόφαση της Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΕΠΕΙΑ) να ανακαλέσει χθες τις άδειες λειτουργίας πέντε ασφαλιστικών εταιρειών, οι δύο εκ των οποίων είναι από τις μεγαλύτερες της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς. Πρόκειται για τις εταιρείες Ασπίς Πρόνοια ΑΕΑΖ, Ασπίς Πρόνοια ΑΕΓΑ, General Union ΑΕΓΑ, General Union ΑΕΑΖ και Σκούρτης ΑΕΓΑ. Οι τέσσερις πρώτες ανήκουν στον όμιλο των εταιρειών του κ. Π. Ψωμιάδη. Επίσης επισφαλής είναι η θέση και των 227.000 ασφαλισμένων στον Κλάδο Ζωής των εταιρειών του ομίλου του κ. Π. Ψωμιάδη. Στις εταιρείες του ομίλου Ασπίς εργάζονται περίπου 2.800 εργαζόμενοι, καθώς και 3.000 ασφαλιστές.

Σε σχετική ανακοίνωση της επιτροπής αναφέρεται ότι οι άδειες λειτουργίας ανακλήθηκαν «διότι οι εν λόγω εταιρείες δεν ανταποκρίθηκαν στις υποχρεώσεις τους προκειμένου να καλύψουν τα απαιτούμενα περιθώρια φερεγγυότητας». Από την πλευρά του, ο όμιλος σημειώνει ότι θα στραφεί «αμέσως με κάθε νόμιμο μέσο κατά της αποφάσεως αυτής».

Το σύνολο των ασφαλισμένων αυτοκινήτων στις πέντε εταιρείες ανέρχεται στα 837.965, από τα οποία η Ασπίς Πρόνοια ΑΕΑΖ έχει τα 310.420,

η Ασπίς Πρόνοια ΑΕΓΑΣ τα 4.715, η Σκούρτης ΑΕΓΑ τα 56.785, η General Union ΑΕΓΑ τα 368.417 και η General Τrust ΑΕΑΖ τα 97.628.

Οι ασφαλισμένοι ιδιοκτήτες αυτοκινήτων μετά τη χθεσινή απόφαση εντάσσονται σε δύο κατηγορίες:

1. Σ΄ αυτούς που έχουν εκκρεμή ζημιά, δηλαδή εμπλέκονται σε κάποιο ατύχημα. Αυτοί περνούν στη δικαιοδοσία του Επικουρικού Κεφαλαίου, το οποίο, εφόσον απαιτείται, θα πληρώσει τον ασφαλισμένο.

2. Σ΄ αυτούς που δεν έχουν καμία εκκρεμότητα, αλλά θα διακοπεί η ασφαλιστική τους κάλυψη και θα πρέπει να αναζητήσουν νέα εταιρεία.

Παράλληλά υπάρχουν, 227.000 κάτοχοι ασφαλιστικών συμβολαίων ζωής. Σ΄ αυτή την περίπτωση τα πράγματα είναι πιο σύνθετα. Σύμφωνα με τη νομοθεσία που ψηφίστηκε τον Ιούλιο του 2009, ο υπουργός Οικονομίας μπορεί να ορίσει «επόπτη χαρτοφυλακίων ζωής»- είναι διαφορετικό πρόσωπο από τον επόπτη εκκαθάρισηςο οποίος και καθίσταται αποκλειστικά υπεύθυνος για τη διοίκηση αυτών των χαρτοφυλακίων, τα οποία δεν τίθενται σε εκκαθάριση. Ο συγκεκριμένος επόπτης έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει σε μερική ή ολική μεταβίβαση αυτών των χαρτοφυλακίων, ύστερα από απόφαση του υπουργού Οικονομίας.

Ετσι, ύστερα από μήνες προσπαθειών για τη διάσωση των ασφαλιστικών εταιρειών του ομίλου Ψωμιάδη το ΔΣ της ΕΠΕΙΑ αποφασίστηκε χθες ομόφωνα η οριστική ανάκληση της άδειας λειτουργίας και των τεσσάρων εταιρειών του ομίλου- Ασπίς Πρόνοια ΑΕΓΑ, Ασπίς Πρόνοια ΑΕΑΖ, Γενική Ενωση ΑΕΕΓΑ (General Union), Γενική Πίστη ΑΕΕΓΑ (General Τrust). Οπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, «η ΕΠΕΙΑαπό μακρού χρόνουεξάντλησε όλα τα περιθώρια επίλυσης του προβλήματος δίνοντας επανειλημμένως την ευκαιρία να καλυφθούν τα απαραίτητα περιθώρια φερεγγυότητας. Παρά ταύτα, οι εν λόγω εταιρείες παρουσίαζαν αδυναμία να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους έναντι των ασφαλισμένων τους, αλλά και των εργαζομένων τους».

Και προσθέτει ότι «αντί να κατατεθούν τα οφειλόμενα ποσά στους συγκεκριμένους λογαριασμούς, στις 16 και στις 18 Σεπτεμβρίου 2009 εμφανίστηκε στην ΕΠΕΙΑ ο κ. Παύλος Ψωμιάδης (πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Ασπίς Πρόνοια) και προς κάλυψη των απαιτούμενων ποσών των τεσσάρων πρώτων εκ των προαναφερόμενων εταιρειών κατέθεσε εγγυητική επιστολή ύψους 550 εκατ. ευρώ της τράπεζας ΗSΒC, η οποία ύστερα από έλεγχο της Τράπεζας της Ελλάδος αποδείχθηκε ότι δεν είναι γνήσια. Το γεγονός αυτό μάς γνωστοποίησε η ΤτΕ με σχετικό έγγραφό της (αρ. πρ. ΙΔ/27 της 18/09/09) υποδεικνύοντας ταυτόχρονα και την άμεση ενημέρωση των εισαγγελικών αρχών, ενημέρωση στην οποία η ΕΠΕΙΑέχει ήδη προβεί από τις 18.09.09».

Στην ανακοίνωση της ΕΠΕΙΑ αναφέρεται ακόμη ότι ορίζει επόπτες ασφαλιστικής εκκαθάρισης και ζήτησε από τον υπουργό Οικονομίας να ορίσει επόπτη χαρτοφυλακίων ζωής. Και εξηγεί ότι για τον Κλάδο Αυτοκινήτων κάλυψη θα παρέχει το επικουρικό κεφάλαιο για 30 ημέρες, όπως προβλέπεται από τον νόμο.

Για τον Κλάδο Ζωής, με βάση πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση, ορίζεται από τον υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών επόπτης χαρτοφυλακίων ζωής, ο οποίος αναλαμβάνει τη λειτουργία της εταιρείας ώσπου να μεταβιβαστούν τα χαρτοφυλάκια ζωής σε άλλες ασφαλιστικές εταιρείες, καταβάλλοντας αποζημιώσεις σε ασφαλισμένους και δικαιούχους, καθώς και τους μισθούς στους εργαζομένους.

Και όπως τονίζεται, «όλοι οι ασφαλισμένοι στον Κλάδο Ζωήςδεν θα χάσουν τα δικαιώματά τους και τα χρήματα που έχουν αποταμιεύσει», όπως και «οι εργαζόμενοι στον Κλάδο Ζωής θα συνεχίζουν να εργάζονται ώσπου να μεταβιβαστούν τα χαρτοφυλάκια σε άλλες εταιρείες, στις οποίες αναμένεται να απορροφηθεί το μεγαλύτερο μέρος των εργαζομένων» .

Από την πλευρά του ο όμιλος Ψωμιάδη σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι «η απόφαση της ΕΠΕΙΑ για ανάκληση της άδειας λειτουργίας των εταιρειών του ομίλου εξεδόθη παρά το γεγονός ότι για την ολοκλήρωση της αυξήσεως κεφαλαίου και την εντεύθεν κεφαλαιακή ενίσχυση των εταιρειών είχε ζητηθεί ολιγοήμερη παράταση ως το τέλος Σεπτεμβρίου.

Ούτε η παράταση αυτή δόθηκε ούτε και οι απόψεις των εταιρειών για τον τρόπο προσδιορισμού της κεφαλαιακής τους επάρκειας εισακούστηκαν.Οι εταιρείες του ομίλου Ασπίς Πρόνοια θα στραφούν αμέσως με κάθε νόμιμο μέσο κατά της αποφάσεως αυτής, η οποία αποτελεί πλήγμα για τον όμιλο, αλλά και για τους εκατοντάδες χιλιάδες ασφαλισμένους που περιέβαλλαν πάντοτε τις εταιρείες του ομίλου Ασπίς Πρόνοια με την αμέριστη εμπιστοσύνη τους».

Οικονομία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
  • Αναβολές και… private clubs Το τεράστιο ροζ, γεμάτο καθρέφτες, δωμάτιο στη βίλα «Ορτανσία», σκαρφαλωμένη στις ψηλότερες και πλέον θεαματικές οροσειρές της Εκάλης, ήταν... ΣΙΒΥΛΛΑ |
Helios Kiosk