Ανέτοιμη η Ελλάδα για την απελευθέρωση των υπηρεσιών

Η Ελλάδα δεν θα είναι έτοιμη να εφαρμόσει από τις 28 Δεκεμβρίου 2009, όπως οφείλει, την κοινοτική οδηγία 2006/123/ΕΚ του Συμβουλίου Υπουργών και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου περί απελευθέρωσης των υπηρεσιών. Το μήνυμα αυτό θα μεταφέρει στους ομολόγους του ο έλληνας υπουργός που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 24 και 25 Σεπτεμβρίου στις Βρυξέλλες. Ετσι η Ελλάδα θα είναι το πρώτο κράτος-μέλος που θα δηλώσει επισήμως σε Συμβούλιο Υπουργών της ΕΕ αδυναμία υιοθέτησης της οδηγίας λόγω μη έγκαιρης προετοιμασίας.

Ανέτοιμη η Ελλάδα  για την απελευθέρωση  των υπηρεσιών | tovima.gr

Η Ελλάδα δεν θα είναι έτοιμη να εφαρμόσει από τις 28 Δεκεμβρίου 2009, όπως οφείλει, την κοινοτική οδηγία 2006/123/ΕΚ του Συμβουλίου Υπουργών και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου περί απελευθέρωσης των υπηρεσιών. Το μήνυμα αυτό θα μεταφέρει στους ομολόγους του ο έλληνας υπουργός που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 24 και 25 Σεπτεμβρίου στις Βρυξέλλες. Ετσι η Ελλάδα θα είναι το πρώτο κράτος-μέλος που θα δηλώσει επισήμως σε Συμβούλιο Υπουργών της ΕΕ αδυναμία υιοθέτησης της οδηγίας λόγω μη έγκαιρης προετοιμασίας. Πάντως στην τελευταία συνάντηση της Επιτροπής των Μονίμων Αντιπροσώπων στις 9 Σεπτεμβρίου ο βέλγος αντιπρόσωπος άφησε να εννοηθεί ότι υπάρχουν δυσκολίες έγκαιρης εφαρμογής της εν λόγω οδηγίας από τη χώρα του.

Εν τω μεταξύ η σουηδική προεδρία κάλεσε τα κράτημέλη της ΕΕ να την ενημερώσουν για το επίπεδο προσαρμογής από την άποψη των προετοιμασιών και να εκτιμήσουν ποια θα είναι τα κυριότερα οφέλη και οι θετικές συνέπειες από την εφαρμογή της οδηγίας. Επίσης ζήτησε να εκτιμήσουν τα κράτημέλη και τα οφέλη για τις επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες στο έδαφός τους. Η σουηδική προεδρία στο σημείωμά της αναφέρεται και στην αναγκαιότητα εφαρμογής της οδηγίας και ότι τα κράτη-μέλη πρέπει σύντομα να θέσουν σε εφαρμογή τους αναγκαίους νόμους, κανονισμούς και διοικητικές διατάξεις. Ταυτόχρονα θα πρέπει να υιοθετήσουν και άλλα μέτρα όπως η δημιουργία Κέντρων Ενιαίας Εξυπηρέτησης (ΚΕΕ) για τους παρόχους υπηρεσιών και να προωθήσουν τις ηλεκτρονικές διαδικασίες και τη διοικητική συνεργασία. Επίσης η σουηδική προεδρία καλεί τα κράτη-μέλη να προβούν σε αμοιβαίες αξιολογήσεις ως τις αρχές Δεκεμβρίου σχετικά με την επανεξέταση της εθνικής τους νομοθεσίας.

Οικονομία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk