ΕΣΠΑ

Οι τράπεζες αναζητούν και φλερτάρουν τις μικρομεσαίες

Στο «κυνήγι» των υγιών μικρομεσαίων επιχειρήσεων που θέλουν να αναπτύξουν τις δραστηριότητές τους με τη βοήθεια του ΕΣΠΑ βρίσκονται από τις αρχές Σεπτεμβρίου οι τράπεζες. Ως και τις 9 Νοεμβρίου επιχειρηματίες και ελεύθεροι επαγγελματίες έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν τους φακέλους τους στα πιστωτικά ιδρύματα προκειμένου να λάβουν χρηματοδότηση από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους, η οποία μπορεί να φτάσει ως και το 65% του προτεινόμενου προϋπολογισμού. Τραπεζικοί σημειώνουν …

Στο «κυνήγι» των υγιών μικρομεσαίων επιχειρήσεων που θέλουν να αναπτύξουν τις δραστηριότητές τους με τη βοήθεια του ΕΣΠΑ βρίσκονται από τις αρχές Σεπτεμβρίου οι τράπεζες. Ως και τις 9 Νοεμβρίου επιχειρηματίες και ελεύθεροι επαγγελματίες έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν τους φακέλους τους στα πιστωτικά ιδρύματα προκειμένου να λάβουν χρηματοδότηση από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους, η οποία μπορεί να φτάσει ως και το 65% του προτεινόμενου προϋπολογισμού.

Τραπεζικοί σημειώνουν ότι μπορεί η κρίση να έχει οδηγήσει σε λουκέτο χιλιάδες επιχειρήσεις και να δυσκολεύει πολλές από αυτές που καταφέρνουν ως σήμερα να επιβιώνουν, ωστόσο υπάρχουν μικρές εταιρείες που μπορούν ακόμη και υπ΄ αυτές τις συνθήκες να λειτουργούν ανταγωνιστικά σε σχέση με τα μεγάλα σχήματα του εμπορίου και έχουν αυξημένες ανάγκες χρηματοδότησης.

Σε καμία περίπτωση τα παραπάνω δεν μεταφράζονται σε ελαστικοποίηση των κριτηρίων αξιολόγησης των αιτήσεων για δανεισμό που δέχονται οι τράπεζες. Τα πιστωτικά ιδρύματα αυτή την εποχή δανειοδοτούν τους πελάτες τους κυρίως μέσω του ΤΕΜΠΜΕ, η δεύτερη φάση του οποίου βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ δρομολογούνται και οι χορηγήσεις σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), οι οποίες εκτιμάται ότι εφέτος θα ξεπεράσουν το 1,6 δισ. ευρώ.

Το πλεονέκτημα με τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ) στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ που βρίσκονται σε εξέλιξη και αφορούν τους τομείς του εμπορίου, της μεταποίησης, του τουρισμού και των υπηρεσιών είναι ότι οι τράπεζες με τα δικαιολογητικά που παίρνουν στα χέρια τους από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορούν να αξιολογήσουν ποιες από αυτές θα λάβουν τελικά επιδότηση.

Ετσι, μπορούν είτε να προεξοφλήσουν το ποσό, χορηγώντας δάνειο στην επιχείρηση χωρίς ουσιαστικά να έχουν ρίσκο, ή και να δανειοδοτήσουν ένα μέρος του προϋπολογισμού, κάτι που είναι και το πλέον σύνηθες σε τέτοιες περιπτώσεις.

Νέα δάνεια
Με δεδομένο ότι η τραπεζική χρηματοδότηση μπορεί να φτάσει ως και το 25% του ύψους του συγκεκριμένου προγράμματος, υπολογίζεται ότι οι τράπεζες έχουν τη δυνατότητα να χορηγήσουν τους επόμενους μήνες δάνεια συνολικού ύψους περί τα 500 εκατ. ευρώ, ενώ αν συμπεριληφθεί η προεξόφληση της επιδότησης, δυνητικά οι χορηγήσεις μπορεί να ανέλθουν ως και το 1,5 δισ. ευρώ. Τους πρώτους μήνες του 2009 οι τράπεζες προχώρησαν σε επιλεκτικές αναχρηματοδοτήσεις δανειακών υποχρεώσεων, για τις οποίες η ζήτηση είναι τεράστια.

Δεν είναι τυχαίο ότι την περίοδο Ιανουαρίου- Ιουλίου 2009 υπάρχει αύξηση των χορηγούμενων νέων επιχειρηματικών δανείων σε σχέση με το 2008, την ίδια στιγμή που οι ρυθμοί ανάπτυξης των υπολοίπων της κατηγορίας έχουν υποχωρήσει κάτω από το μισό σε σχέση με πέρυσι.

Συγκεκριμένα, ενώ οι νέες χορηγήσεις ανήλθαν σε 22,16 δισ. ευρώ το εξεταζόμενο διάστημα, η καθαρή ροή χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις ανήλθε σε μόλις 3,15 δισ. ευρώ, στοιχείο που δείχνει ότι στη μεγάλη τους πλειονότητα τα νέα δάνεια κατευθύνθηκαν στην εξόφληση παλαιών χρεών.

Παράλληλα, σε πολύ χαμηλά επίπεδα, που θυμίζουν στεγαστικά δάνεια των καλών εποχών, έχουν πέσει τα επιτόκια στην επιχειρηματική πίστη, λόγω της ραγδαίας αποκλιμάκωσης των διατραπεζικών επιτοκίων Εuribor, τα οποία για ορισμένες περιπτώσεις διάρκειας βρίσκονται κάτω από το 1%. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, τον Ιούλιο το μέσο σταθερό ή κυμαινόμενο επιτόκιο για νέες χορηγήσεις χαμηλότερες του 1 εκατ. ευρώ είχε διαμορφωθεί περί το 4,33%, το οποίο και αποτελεί ιστορικό χαμηλό στην εποχή του ευρώ.

Πέρυσι τέτοια εποχή το αντίστοιχο επιτόκιο βρισκόταν στο 7%. Ακόμη χαμηλότερα είναι τα επιτόκια των δανείων άνω του 1 εκατ. ευρώ, τα οποία περιλαμβάνουν χορηγήσεις μεγαλύτερων επιχειρήσεων. Σε αυτά, το μέσο κυμαινόμενο επιτόκιο έπεσε τον περασμένο Ιούλιο στο 3,44% από 6% πέρυσι.

Οι χρηματοδοτήσεις
Με τη δημοσίευση της προκήρυξης του σχετικού προγράμματος, οι υφιστάμενες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις μπορούν να χρηματοδοτήσουν τα σχέδια ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού τους με δράσεις του ΕΣΠΑ, συνολικού προϋπολογισμού πάνω από 1 δισ. ευρώ.

Μέσα από τα ΠΕΠ θα χρηματοδοτηθούν επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους κλάδους του εμπορίου, των υπηρεσιών, του τουρισμού και της μεταποίησης.

Οι κοινοτικές αυτές ενισχύσεις θα διοχετευθούν στην ελληνική αγορά μέσω των τραπεζών, αποτελώντας μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για τις τελευταίες να προσελκύσουν τους σωστούς επαγγελματίες, τους αποκαλούμενους και «νοικοκυραίους».

Οπως επισημαίνουν τραπεζικοί, είναι πολύ σημαντική η έναρξη συνεργασίας μέσω των προγραμμάτων αυτών, καθώς πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις υπάρχει η ανάγκη για επιπλέον ρευστότητα, η οποία καλύπτεται με τραπεζική χρηματοδότηση.

«Εναν πελάτη που τον έχεις βοηθήσει να λάβει την επιδότηση δύσκολα τον χάνεις» σημείωσε σχετικά στέλεχος που ειδικεύεται στις χορηγήσεις μικρών επιχειρήσεων. Σε κάθε περίπτωση πάντως τα νέα προγράμματα τα οποία θα λανσαριστούν το επόμενο διάστημα θα είναι προσαρμοσμένα στις νέες συνθήκες που έχει δημιουργήσει η κρίση. Για τον λόγο αυτόν τα δάνεια αυτά έχουν σε αρκετές περιπτώσεις πολύ χαμηλά επιτόκια για τα πρώτα χρόνια αποπληρωμής ή μεγάλη περίοδο χάριτος.

Νέες επιχειρήσεις
Πρόκειται κυρίως για χρηματοδοτήσεις επιχειρήσεων που προχωρούν σε νέες επενδύσεις και επιδιώκουν να περιορίσουν τις ταμειακές εκροές το πρώτο διάστημα εφαρμογής του πλάνου τους. Επιπλέον, αναμένεται τυποποίηση προϊόντων που ως σήμερα απευθύνονταν σε μεγαλύτερα σχήματα, ώστε να μπορούν να προωθηθούν και σε μικρότερες επιχειρήσεις, κυρίως από τον κλάδο του χονδρικού εμπορίου.

Για παράδειγμα, για την εξασφάλιση ρευστότητας είναι δυνατή η προεξόφληση μελλοντικών απαιτήσεων των επιχειρήσεων από αξιόπιστους πελάτες, σε μια περίοδο όπου ο χρόνος των πιστώσεων βαίνει αυξανόμενος. Τέλος, επιδιώκεται η διάδοση της έννοιας της ασφάλισης έναντι όλων των κινδύνων με τους οποίους μπορεί να έλθει αντιμέτωπη μια επιχείρηση (π.χ. συναλλαγματικός, πιστωτικός, εμπορικός). Δημιουργούνται μάλιστα πακέτα που εξασφαλίζουν ακόμη και την πλήρη κάλυψη της επιχείρησης.

Τα παράδοξα του ΕΣΠΑ
Μπορεί τα κοινοτικά προγράμματα στήριξης των επιχειρήσεων να έχουν στόχο την ενίσχυση ακόμη και επιχειρηματιών οι οποίοι δεν έχουν απεριόριστα κεφάλαια για να κάνουν πράξη τις ιδέες τους, ωστόσο τα πράγματα είναι διαφορετικά. Εν τέλει, για να μπορέσει κάποιος να πραγματοποιήσει την επένδυση που έχει προγραμματίσει και να λάβει την επιδότηση θα πρέπει προηγουμένως να την έχει χρηματοδοτήσει εξ ολοκλήρου ο ίδιος είτε με ίδια κεφάλαια μόνο ή και με τη βοήθεια του τραπεζικού δανεισμού. Αυτό συμβαίνει διότι για την είσπραξη της επιδότησης θα πρέπει τα τιμολόγια αγορών να έχουν προηγουμένως εξοφληθεί. Αξίζει να σημειωθεί πάντως ότι πρόκειται για γενικότερη φιλοσοφία της κοινοτικής νομοθεσίας και όχι για ελληνικό παράδοξο. Κάτι ανάλογο συνέβη και στην πρώτη φάση του προγράμματος επιδότησης επιτοκίου του ΤΕΜΠΜΕ, μέσω του οποίου ενισχύθηκαν οι επιχειρήσεις που ουσιαστικά δεν αντιμετώπιζαν πρόβλημα.

Από την άλλη πλευρά, για δαπάνες μεγαλύτερες των 15.000 ευρώ για την είσπραξη της επιδότησης το τιμολόγιο θα πρέπει να έχει εξοφληθεί είτε με μεταφορά χρημάτων από λογαριασμό του πελάτη στον λογαριασμό του προμηθευτή ή με δίγραμμη επιταγή. Αν προτιμηθεί η τελευταία, και εφόσον όπως συμβαίνει στην πλειονότητα των περιπτώσεων είναι μεταχρονολογημένη, θεωρητικά ο προμηθευτής πιστώνει τον επενδυτή με το ποσό της, αφού δεν μπορεί να τη μεταβιβάσει ο ίδιος στους προμηθευτές του. Πάντως και σε αυτή την περίπτωση η πράξη καταργεί τους νόμους, καθώς δίγραμμες επιταγές κυκλοφορούν στην αγορά από χέρι σε χέρι.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Οικονομία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk