Σε παρατεταμένη ύφεση η ελληνική γεωργία

Υπόμνημα «για την κατάσταση της γεωργίας που θα παραλάβει ο νέος πρωθυπουργός της χώρας» αλλά και προτάσεις ανάπτυξης του πρωτογενούς τομέα υπέβαλε στον πρόεδρο του ΠαΣοΚ κ. Γ. Παπανδρέου ο πρόεδρος της αγροτοσυνεταιριστικής οργάνωσης ΠΑΣΕΓΕΣ κ. Τζ. Καραμίχας . Στο υπόμνημα αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι ο αγροτικός τομέας αντιμετωπίζει παρατεταμένη ύφεση και ότι στο διάστημα της πενταετίας 2004-2008 καταγράφεται συνεχής μείωση του αγροτικού εισοδήματος, πτώση των επενδύσεων στον πρωτογενή τομέα και μεγάλη μείωση της αγροτικής παραγωγής.

Υπόμνημα «για την κατάσταση της γεωργίας που θα παραλάβει ο νέος πρωθυπουργός της χώρας» αλλά και προτάσεις ανάπτυξης του πρωτογενούς τομέα υπέβαλε στον πρόεδρο του ΠαΣοΚ κ. Γ. Παπανδρέου ο πρόεδρος της αγροτοσυνεταιριστικής οργάνωσης ΠΑΣΕΓΕΣ κ. Τζ. Καραμίχας .

Στο υπόμνημα αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι ο αγροτικός τομέας αντιμετωπίζει παρατεταμένη ύφεση και ότι στο διάστημα της πενταετίας 2004-2008 καταγράφεται συνεχής μείωση του αγροτικού εισοδήματος, πτώση των επενδύσεων στον πρωτογενή τομέα και μεγάλη μείωση της αγροτικής παραγωγής. Σε επίπεδο μακροοικονομικών μεγεθών, διαπιστώνεται πτώση της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας της αγροτικής παραγωγής, σημαντική επιδείνωση του εμπορικού ισοζυγίου στα αγροτικά προϊόντα και καθοδική πορεία της απασχόλησης στη γεωργία, χωρίς βελτίωση του ρυθμού ανανέωσης των απασχολουμένων.

Η κατάσταση αυτή, προστίθεται στο υπόμνημα, επιδεινώθηκε από το 2008 με την κατάρρευση των τιμών παραγωγού σημαντικών αγροτικών προϊόντων (σιτηρά-καλαμπόκι, ελαιόλαδο, φρούτα, βαμβάκι). Εχει εξάλλου ήδη καταγραφεί- και συνεχίζεται μέχρι σήμερα- η εξαιρετικά μεγάλη πτώση των τιμών σε μια σειρά σημαντικών προϊόντων, όπως το ελαιόλαδο (-20%), τα φρούτα (μήλα:-48%, ροδάκινα:-43%), το αγελαδινό γάλα (-14%), γεγονός που αναμένεται να επιδεινώσει περαιτέρω το αγροτικό εισόδημα, επιβαρύνοντας τις λειτουργικές δαπάνες των συνεταιριστικών επιχειρήσεων, που καλούνται να διαχειριστούν το επιπλέον κόστος που δημιούργησεκαι συνεχίζει να δημιουργεί- η συσσώρευση αδιάθετης παραγωγής. Παράλληλα, η πρόσφατη χρηματοπιστωτική κρίση μεγεθύνει τους επιχειρηματικούς κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι αγρότες, αλλά και οι μικρομεσαίες συνεταιριστικές επιχειρήσεις του πρωτογενούς τομέα. Ειδικότερα:

η ΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ: Το αγροτικό εισόδημα, σύμφωνα με στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος (ΕΣΥΕ), παρουσιάζει συνεχή κάμψη, κυρίως εξαιτίας της περιορισμένης αύξησης των τιμών παραγωγού, σε σχέσει με την εξαιρετικά μεγάλη αύξηση του κόστους παραγωγής. Στο διάστημα 2004-2008 το κόστος παραγωγής αυξήθηκε αθροιστικά κατά 34 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ στο ίδιο διάστημα οι τιμές παραγωγού σημειώνουν αύξηση της τάξεως του 15% περίπου. Καταγράφεται συνεπώς ότι στο διάστημα της τελευταίας πενταετίας η άνοδος του κόστους παραγωγής στον αγροτικό τομέα κινήθηκε με υπερδιπλάσιο ρυθμό σε σχέση με τις τιμές διάθεσης των προϊόντων τους στην αγορά. Πρόκειται για μια πρωτοφανούς έκτασης μείωση του αγροτικού εισοδήματος, που αποτυπώνεται με ιδιαίτερα έντονο αρνητικό πρόσημο κατά το 2008 (-14,4%).

Σύμφωνα εξάλλου με τα πλέον πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία της ΕΣΥΕ (12.8.2009) στο διάστημα του τρέχοντος δωδεκαμήνου (Ιούλιος 2008- Ιούνιος 2009) σημειώνεται μείωση των τιμών παραγωγού κατά 4,5 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το προηγούμενο δωδεκάμηνο, όπως προκύπτει από την εξέλιξη του Γενικού Δείκτη Εκροών. Από την άλλη πλευρά, ο Γενικός Δείκτης Εισροών, που εκφράζει το κόστος παραγωγής, παρουσίασε στο ίδιο διάστημα και νέα αύξηση κατά 0,4%. Το άθροισμα των δύο αυτών δεικτών προσδιορίζει απώλεια στο αγροτικό εισόδημα της τάξεως των πέντε ποσοστιαίων μονάδων, τη στιγμή που ακόμη βρισκόμαστε στο μέσο της κρίσης. Για λόγους σύγκρισης και μόνο τονίζεται ότι στο διάστημα της ίδιας περιόδου το αγροτικό εισόδημα στην ΕΕ-27 αυξήθηκε κατά 9%.

η Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ: Στο διάστημα της τελευταίας πενταετίας (2004-2008) και ιδιαίτερα από το 2006 που άρχισε η εφαρμογή της νέας ΚΑΠ σημειώνεται σημαντική κάμψη στην παραγωγή των περισσότερων αγροτικών προϊόντων, με χαρακτηριστικότερες εκείνες του καπνού (-82%) και των τεύτλων (-59%), ως αποτέλεσμα των άστοχων διαπραγματεύσεων στις Βρυξέλλες. Εξαιρετικά σημαντική όμως ήταν η μείωση της παραγωγής και σε μια σειρά άλλων προϊόντωνπου κυρίως οφείλεται στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικράτησαν στη διετία 2006-2007, όπως στη σταφίδα (-63%), στο βαμβάκι (-47%), στο ελαιόλαδο (-31%), στο μέλι (-33%), στο σκληρό σιτάρι (-24%), στη βιομηχανική ντομάτα (-19%), στο κρασί (-15%).

Εξαιτίας των προηγούμενων εξελίξεων, η πτώση της αξίας της αγροτικής παραγωγής είναι συνεχής και διαρκής, όπως φαίνεται από την εξέλιξη της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας του αγροτικού τομέα, που αποτιμά το παραγόμενο προϊόν από την πλευρά της προσφοράς. Στο διάστημα της πενταετίας 2004-2008 συρρικνώθηκε, σε τρέχουσες τιμές, κατά 17 ποσοστιαίες μονάδες. Ετσι, αν εκτιμήσουμε σήμερα τη συμβολή του αγροτικού τομέα στην Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία της χώρας, θα δούμε ότι βρίσκεται κάτω του 3%, όταν το 2003 ήταν στο 5,09%. Σε απόλυτο μέγεθος, η πτώση αυτή αντιστοιχεί σε απώλεια 1,5 δισ. ευρώ περίπου από την αξία των αγροτικών μας προϊόντων.

η Η ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ: Η απασχόληση στον πρωτογενή τομέα βαίνει συνεχώς μειούμενη, με αποτέλεσμα να καλύπτει το 2008 το 11,4 % στο σύνολο των απασχολουμένων της χώρας. Το ποσοστό αυτό ήταν στο επίπεδο του 14,6% κατά το 2003. Η κρίση ωστόσο στην οικονομία έχει ήδη κάνει αισθητή την επίπτωσή της στην απασχόληση και στον αγροτικό ειδικότερα τομέα. Σύμφωνα με στοιχεία της Ερευνας Εργατικού Δυναμικού της ΕΣΥΕ, σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2008, ο αριθμός των ανέργων στις αγροτικές περιοχές κατά το πρώτο τρίμηνο του 2009 αυξήθηκε σημαντικά, από 72.300

άτομα σε 84.500 άτομα. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα αισθητή άνοδο της ανεργίας (+16,87%), εξέλιξη που αναμένεται να συνεχιστεί με περαιτέρω επιδείνωση.

η ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ: Επιδείνωση παρουσίασε το εμπορικό ισοζύγιο αγροτικών- διατροφικών προϊόντων το 2008 σε σχέση με το προηγούμενο έτος, πλησιάζοντας στο επίπεδο των 2,7 δισ. ευρώ (περίπου 3,5%). Η αρνητική αυτή εξέλιξη, που αποτελεί πλήγμα στη μειούμενη ανταγωνιστικότητα των αγροτικών προϊόντων, συνδέεται άμεσα με το έλλειμμα εξωστρέφειας του αγροτικού τομέα. Εξάλλου, στο υπόμνημα αναφέρεται ότι το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 παρουσιάζει εξαιρετικά σημαντική καθυστέρηση. η ΚΑΤΩΦΛΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ: Εξάλλου, προτείνεται το κατώφλι εγγύησης των ενισχύσεων να καθοριστεί στο ποσό των 200 ευρώ ανά δικαιούχο. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με στοιχεία της ΠΑΣΕΓΕΣ, που αναφέρονται στα δικαιώματα του έτους 2008, στην κατηγορία ενισχύσεων μέχρι 200 ευρώ περιλαμβάνονται 168.581 δικαιούχοι, εκ των οποίων 21.032 είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και 147.549 μη κατά κύριο επάγγελμα αγρότες. Η συνολική αξία δικαιωμάτων της κατηγορίας αυτής ανέρχεται σε 18.752.937 ευρώ Από τη συνολική αυτή αξία, ποσό ίσο με 2.442.000 ευρώ ανήκει στους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, ενώ το υπόλοιπο των 16.410.000 ευρώ ανήκει στους μη κατά κύριο επάγγελμα αγρότες.

η ΥΔΑΤΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ: Στην άρδευση διατίθεται το 70% περίπου της ανθρώπινης κατανάλωσης νερού. Από αυτή την ποσότητα, πάνω από τα 2/3 περίπου χάνεται προτού φθάσει στο χωράφι ή χρησιμοποιείται σπάταλα, χωρίς οικονομική λογική, αφού φθάσει. Η εικόνα είναι αισθητά χειρότερη στην περίπτωση της Ελλάδας, το 35% της επιφανείας της οποίας απειλείται με ερημοσποίηση ή έχει ήδη ερημοποιηθεί και το 49% αντιμετωπίζει μέτριο κίνδυνο. Μια πιθανή αντικατάσταση του 75% των καλλιεργούμενων σήμερα εκτάσεων βαμβακιού (2.975.000 στρέμματα, επίσημα στοιχεία 2008) με σιτάρι- μαλακό ή σκληρό-, θα είχε ως αποτέλεσμα την εξοικονόμηση ετήσιας ποσότητας νερού ίσης με τη συνολική ετήσια κατανάλωση πόσιμου νερού σε ολόκληρη τη χώρα, και σχεδόν διπλάσιας ποσότητας νερού από τη συνολική ετήσια κατανάλωση νερού (όλων των χρήσεων) στο λεκανοπέδιο της Αττικής.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Οικονομία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk