Ξένα κεφάλαια ύψους €3,47 δισ. για επενδύσεις ήρθαν στην Ελλάδα το 2008

Ξένα κεφάλαια ύψους 3,47 δισ. ευρώ για άμεσες επενδύσεις ήρθαν στην Ελλάδα το 2008. Οπως ανακοίνωσε ο οργανισμός Ιnvest in Greece ΑΕ το 2008, προτού ξεσπάσει η οικονομική κρίση που επηρέασε δυσμενώς το επενδυτικό κλίμα σε όλον τον κόσμο, από την Τράπεζα της Ελλάδος καταγράφηκε αύξηση των συνολικών εισροών ξένων κεφαλαίων στη χώρα μας κατά 40,5% και των καθαρών εισροών κατά 147,8% σε σύγκριση με το 2007, που ήταν μια ισχνή επενδυτικά χρονιά. Ωστόσο η χώρα μας παραμένει πολύ χαμηλά στην κατάταξη του ΟΗΕ ως προς την προσέλκυση ξένων κεφαλαίων.

Ξένα κεφάλαια ύψους 3,47 δισ. ευρώ για άμεσες επενδύσεις ήρθαν στην Ελλάδα το 2008. Οπως ανακοίνωσε ο οργανισμός Ιnvest in Greece ΑΕ το 2008, προτού ξεσπάσει η οικονομική κρίση που επηρέασε δυσμενώς το επενδυτικό κλίμα σε όλον τον κόσμο, από την Τράπεζα της Ελλάδος καταγράφηκε αύξηση των συνολικών εισροών ξένων κεφαλαίων στη χώρα μας κατά 40,5% και των καθαρών εισροών κατά 147,8% σε σύγκριση με το 2007, που ήταν μια ισχνή επενδυτικά χρονιά.

Ωστόσο η χώρα μας παραμένει πολύ χαμηλά στην κατάταξη του ΟΗΕ ως προς την προσέλκυση ξένων κεφαλαίων. Η έκθεση του Οργανισμού θα ανακοινωθεί σήμερα.

Σύμφωνα με την ανάλυση των στοιχείων από την Ιnvest in Greece ΑΕ και το Παρατηρητήριο Ξένων Επενδύσεων, συνολικά η καθαρή κίνηση εισροών ξένων κεφαλαίων στην Ελλάδα, δηλαδή εισροές μείον εκροές, το έτος 2008 ανήλθε σε 3,47 δισ. ευρώ έναντι 1,40 δισ. ευρώ το προηγούμενο έτος και οι συνολικές εισροές για τη χώρα μας ανήλθαν σε 6,48 δισ. ευρώ έναντι 4,61 δισ. ευρώ το 2007 σημειώνοντας άνοδο κατά 40,5%.

Κατά την περίοδο 2006-2008 οι ακαθάριστες εισροές ΞΑΕ ανήλθαν στα 18,10 δισ. ευρώ, ενώ οι καθαρές εισροές διαμορφώθηκαν επίσης σε υψηλά επίπεδα ξεπερνώντας τα 9,15 δισ. ευρώ. Αντίστοιχα οι εκροές κεφαλαίων από ξένους επενδυτές εγκατεστημένους στην Ελλάδα ανήλθαν σε 8,93 δισ. ευρώ. Ενα σημαντικό ποσοστό από τις εκροές αυτές δαπανήθηκε από τις μητρικές εταιρείες στην Ελλάδα ως κεφάλαιο επέκτασης ή και κίνησης σε θυγατρικές εταιρείες που αυτές διατηρούν στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, γεγονός που αυξάνει την εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας.

Σύμφωνα με τον Οργανισμό, οι πρόσφατες πρωτοβουλίες της Ελλάδας στη Ρωσία και στην Ανατολική Ευρώπη, στη Μέση Ανατολή και στην Ασία προοιωνίζονται ευοίωνες στο άμεσο μέλλον για προσέλκυση ΞΑΕ από τις περιοχές αυτές, οι οποίες δείχνουν έντονο ενδιαφέρον για τους τομείς της ενέργειας, των τηλεπικοινωνιών, του τουρισμού, των μεταφορών και της βιομηχανίας.

Οικονομία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk