Μισθός κάτω από 750 ευρώ για το 25% των εργαζομένων

Δραματική έξαρση της φτώχειας, επιδείνωση των οικονομικών ανισοτήτων, ληστρική αύξηση της φορολογίας εις βάρος των μισθωτών και συνταξιούχων, αυξημένη ανεργία, περαιτέρω απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων και σταδιακή μετατροπή των δημόσιων παροχών υγείας σε ιδιωτικές καταγράφει η έκθεση του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ- ΑΔΕΔΥ για την ελληνική οικονομία. Η έρευνα, την οποία παρουσίασε ο επιστημονικός διευθυντής του Ινστιτούτου κ. Σ. Ρομπόλης , καταγράφει τη σαφή επιδείνωση της θέσης των εργαζομένων, αλλά και την περαιτέρω επιβράδυνση της οικονομίας εξαιτίας των δυσμενών διεθνών εξελίξεων.

Δραματική έξαρση της φτώχειας, επιδείνωση των οικονομικών ανισοτήτων, ληστρική αύξηση της φορολογίας εις βάρος των μισθωτών και συνταξιούχων, αυξημένη ανεργία, περαιτέρω απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων και σταδιακή μετατροπή των δημόσιων παροχών υγείας σε ιδιωτικές καταγράφει η έκθεση του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ- ΑΔΕΔΥ για την ελληνική οικονομία. Η έρευνα, την οποία παρουσίασε ο επιστημονικός διευθυντής του Ινστιτούτου κ. Σ. Ρομπόλης , καταγράφει τη σαφή επιδείνωση της θέσης των εργαζομένων, αλλά και την περαιτέρω επιβράδυνση της οικονομίας εξαιτίας των δυσμενών διεθνών εξελίξεων. Περίπου 2,2 εκατομμύρια Ελληνες ζουν με εισοδήματα κάτω από το όριο της φτώχειας, ενώ η πραγματική ανεργία στη χώρα μας φθάνει κατά το Ινστιτούτο στο 15,5%. Το 25% των εργαζομένων λαμβάνει αποδοχές μικρότερες από 750 ευρώ, ενώ ο μέσος κατώτατος μισθός στην Ελλάδα φθάνει μόλις στο 60% των κατώτατων αμοιβών των ανεπτυγμένων ευρωπαϊκών χωρών. Οι μισθωτοί και συνταξιούχοι παραμένουν τα «φορολογικά υποζύγια» του συστήματος, ενώ η αδικία γίνεται φανερή από τη συνεχή αύξηση της σχέσης άμεσων- έμμεσων φόρων που από το 59,2% το 2004 έφθασε στο 61,5% το 2008, όταν στην ΕΕ των 15 χωρών φθάνει στο 51,5%. Εμφανές της φορολογικής ανισότητας είναι στοιχείο σύμφωνα με το οποίο τα κέρδη των επιχειρήσεων συμμετείχαν στη φορολόγηση το 2007 σε ποσοστό 15,9%, ενώ η εργασία με 35,5%. Πέραν τούτου ιδιαίτερη σημασία έχει το εύρημα της έρευνας για τις οικονομικές ανισότητες στη χώρα μας. Σύμφωνα με αυτό, το εισόδημα του 20% των περισσότερο εύπορων Ελλήνων είναι έξι φορές υψηλότερο από το εισόδημα του 20% των λιγότερο εύπορων Ελλήνων. Αναλυτικά στα συμπεράσματα της έκθεσης περιλαμβάνονται τα εξής: 1 Η πρόσφατη οικονομική κρίση έχει πλήξει την ελληνική οικονομία στην παραγωγική, δημοσιονομική και κοινωνική της πτυχή, δημιουργώντας έναν φαύλο κύκλο δημοσιονομικού και αναπτυξιακού αδιεξόδου για τη χώρα μας. Αναγκαία είναι η εφαρμογή μιας εναλλακτικής οικονομικής πολιτικής με διαρθρωτικές αλλαγές, οι οποίες όμως δεν θα αποσκοπούν στην απελευθέρωση και στην απορρύθμιση των αγορών αλλά στην εκ νέου ρύθμισή τους. Η νέα πολιτική θα πρέπει να συνδυάζει τη βελτίωση των συνθηκών του κόσμου της εργασίας και την αντιμετώπιση δύο κεντρικών διαρθρωτικών προβλημάτων: την τεχνολογική καθυστέρηση της παραγωγής και την ανισοκατανομή του εισοδήματος.

2 Η ελληνική οικονομία μετά την επιβράδυνση μιας τετραετίας (2005-2008) εισέρχεται σε ύφεση κατά το 2009. Σύμφωνα με τις προβλέψεις της Τράπεζας της Ελλάδας, κατά το 2009 το ΑΕΠ θα παραμείνει αμετάβλητο και δεν αποκλείεται να σημειωθούν και αρνητικοί ρυθμοί μεταβολής εντός του έτους.

3 Ο ρυθμός μεταβολής των τιμών σε μέση ετήσια βάση ανήλθε το 2008 σε 4,2% έναντι 3% το 2007. Εν τούτοις ως τον Δεκέμβριο είχε ήδη υποχωρήσει στο 2,0% και μειώθηκε περαιτέρω το πρώτο τρίμηνο του 2009.

4 Η πραγματική φορολογική επιβάρυνση της εργασίας στην Ελλάδα (35,5% το 2007) αντιστοιχεί στον μέσο όρο της ΕΕ των «25» (36,4% το 2006), ενώ η πραγματική φορολογική επιβάρυνση για τα κέρδη ανέρχεται σχεδόν στο ήμισυ του μέσου όρου της ΕΕ των «25» (15,9% στην Ελλάδα έναντι 33% στην ΕΕ).

5 Οι μέσες πραγματικές αποδοχές ανά απασχολούμενο στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 3,2% το 2008 έπειτα από αύξηση 5,8% το 2007 και μείωση 2,5% το 2006. Η αύξηση των μέσων πραγματικών αποδοχών ανά απασχολούμενο είχε ως αποτέλεσμα να συγκλίνουν περαιτέρω οι αμοιβές στην Ελλάδα έναντι του αντίστοιχου μέσου όρου των 15 πιο προηγμένων χωρών της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Η σύγκλιση, παρά τις κατά καιρούς ανακοπές της πορείας της, στη μακροχρόνια διάρκεια ακολουθεί ανοδική τάση της τάξεως του 0,7% ετησίως. 6 Η Ελλάδα διακρίνεται για την υψηλή οικονομική ανισότητα. Το εισόδημα των 20% περισσότερο εύπορων Ελλήνων είναι συστηματικά περίπου 6 φορές υψηλότερο από το εισόδημα των 20% λιγότερο εύπορων Ελλήνων, χωρίς να διακρίνεται καμία τάση μείωσης των εισοδηματικών ανισοτήτων. Μόνον η Ρουμανία, η Πορτογαλία και η Λετονία παρουσιάζουν δείκτες εισοδηματικής ανισότητας υψηλότερους από την Ελλάδα.

7 Οι μισθοί των εργαζομένων κατανέμονται ως εξής: Περίπου 25% των εν λόγω εργαζομένων δήλωσε καθαρές αποδοχές μικρότερες των 750 ευρώ μηνιαίως. Περίπου 30% δήλωσε ότι είχε αποδοχές μεταξύ 750 και 1.000 ευρώ. Ο μέσος καθαρός μισθός ανερχόταν σε 1.010 ευρώ, ενώ ο διάμεσος μισθός σε περίπου 980 ευρώ. Επομένως, το όριο για τους χαμηλόμισθους ήταν περίπου τα 650 ευρώ και το ποσοστό των χαμηλόμισθων μεταξύ των εργαζομένων ανερχόταν σε 18% του συνόλου των εργαζομένων στον ιδιωτικό και στον δημόσιο τομέα.

8 Ο κατώτατος μηνιαίος μισθός στην Ελλάδα συνεχίζει να υστερεί σημαντικά έναντι των κατώτατων μισθών των πλουσιότερων χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης και ανέρχεται περίπου στο 60% του αντίστοιχου κατώτατου μισθού της πρώτης κατηγορίας χωρών (Αγγλία, Γαλλία, Βέλγιο, Ολλανδία, Ιρλανδία και Λουξεμβούργο), ενώ βρίσκεται σε ευνοϊκότερη θέση έναντι του αντίστοιχου κατώτατου μισθού των χωρών της δεύτερης κατηγορίας χωρών (Πορτογαλία, Σλοβενία, Μάλτα κα Ισπανία).

9 Το ποσοστό ανεργίας το 2008, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ερευνας Εργατικού Δυναμικού (β΄ τριμήνου), διαμορφώθηκε στο 7,2% του εργατικού δυναμικού της χώρας και οι άνεργοι ανέρχονταν σε 357.000. Τον Απρίλιο του 2009 σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2008 η ανεργία διαμορφώθηκε στο επίπεδο του 9,4% (466.878 άτομα) από 7,7% του εργατικού δυναμικού (380.775 άτομα) σημειώνοντας αύξηση κατά 22,6%. Η μείωση της απασχόλησης κατά 90.576 άτομα και η αύξηση της ανεργίας κατά 86.100

άτομα σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2008 αποδεικνύουν την καθίζηση της οικονομικής δραστηριότητας και την επακόλουθη αύξηση των απολύσεων στη μεταποίηση, στις κατασκευές, στο εμπόριο και στον τουρισμό. Κατά τη χρονική περίοδο η αυξητική εξέλιξη της ανεργίας στην Ελλάδα συντελείται τόσο σε όλους τους κλάδους παραγωγής όσο και σε όλες τις γεωγραφικές περιφέρειες.

10 Η συνολική γυναικεία απασχόληση ως ποσοστό του γυναικείου πληθυσμού εργάσιμης ηλικίας ανήλθε σε 47,4% κατά το 2006 έναντι 38,1% το 1995. Το αντίστοιχο ποσοστό των ανδρών είχε σταθεροποιηθεί στο επίπεδο του 72%. Η απασχόληση των μεταναστών στη χώρα μας φθάνει στο 8% της συνολικής απασχόλησης και αφορά 366.800 άνδρες και γυναίκες, ενώ οι μετανάστριες αποτελούν το 1/3 των απασχολούμενων μεταναστών. Το 75% των μισθωτών μεταναστών δήλωσε ότι έχει καθαρό μηνιαίο εισόδημα που κυμαίνεται από 500 ως 1.000

ευρώ, ενώ ένα 15% έχει καθαρό μηνιαίο εισόδημα μεταξύ 1.001-1.250 ευρώ.

11 Οι μεταβολές της απασχόλησης το χρονικό διάστημα 2000-2008 θα μπορούσαν να χαρακτηρισθούν οριακά θετικές. Από το σύνολο των 59 κλάδων οι 41 εμφανίζουν αύξηση της απασχόλησης και οι υπόλοιποι 18 μείωση. Ανάμεσα στους κλάδους που εμφανίζουν αύξηση της απασχόλησης συγκαταλέγονται κλάδοι με ιδιαίτερα υψηλούς ρυθμούς αύξησης (ανακύκλωση 1057,6%, διαχείριση ακίνητης περιουσίας 1056,5%, ετερόδικοι οργανισμοί και όργανα 519,1%, ενοικίαση μηχανημάτων και είδη ατομικής και οικιακής χρήσης 201,6%, πληροφορική 138,0%, συναφή με ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς 124,4%, άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών 66,5%, παραγωγή βασικών μετάλλων 63,1%). 12 Οι κλάδοι που παρουσιάζουν μείωση της απασχόλησης, με εξαίρεση αυτόν της γεωργίας, είναι κλάδοι με ιδιαίτερα υψηλούς ρυθμούς μείωσης (παραγωγή προϊόντων καπνού -60,1%, κατασκευή μηχανών γραφείου-53,6%, κατασκευή ειδών ένδυσης και γουναρικών-45,6%, ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία-49,4%, κατασκευή ιατρικών οργάνων-32,9%, κατεργασία δέρματος-30,9%) γεγονός ιδιαίτερα ανησυχητικό για το μέλλον και τη βιωσιμότητα των συγκεκριμένων κλάδων. Είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι και οι δέκα κλάδοι που παρουσιάζουν τους υψηλότερους ρυθμούς αύξησης της απασχόλησης είναι κλάδοι των υπηρεσιών. Ανάμεσά τους δεν συγκαταλέγεται ούτε ένας κλάδος του δευτερογενούς τομέα. Στον αντίποδα οι οκτώ από τους δέκα κλάδους που εμφανίζουν τους υψηλότερους ρυθμούς μείωσης της απασχόλησης είναι κλάδοι της μεταποίησης. Στους κλάδους με υψηλούς ρυθμούς μείωσης της απασχόλησης συμπεριλαμβάνεται και η γεωργία- κτηνοτροφία, αλλά και ένας κλάδος των υπηρεσιών (ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία), η παρουσία του οποίου ανάμεσα στους κλάδους αυτούς δεν ερμηνεύεται με ευχέρεια.

13 Οι εργασιακές σχέσεις στην Ελλάδαακολουθούν τη γενικότερη πορεία απορρύθμισης της εργασίας και του κοινωνικού κράτους στον υπόλοιπο ευρωπαϊκό χώρο. Σε μια συγκυρία όπου στην Ευρώπη οι εργασιακές σχέσεις υπηρετούν τις πολιτικές ανταγωνιστικότητας και απασχόλησης με άξονα τη μείωση και τη συμπίεση του εργασιακού κόστους, στην Ελλάδα έχοντας από παράδοση υιοθετηθεί ένα παραγωγικό μοντέλο που στηρίζεται στο χαμηλό κόστος εργασίας (χαμηλές αμοιβές, παράνομη και νόμιμη ευελιξία) ενισχύεται αυτή η παράδοση η οποία οδηγεί στην περαιτέρω υποβάθμιση των εργασιακών σχέσεων.

14 Η αποτίμηση του νέου ασφαλιστικού νόμου 3655/08 ένα χρόνο μετά τη δημοσίευσή του συνηγορεί στη διαπίστωση ότι ακολουθήθηκε μια περίεργη και αντιφατική διαδικασία, αφού η επιδίωξη των ενοποιήσεων των ασφαλιστικών φορέων επιτεύχθηκε διά μέσου των διασπάσεων που προηγήθηκαν. Οδήγησε σε επικίνδυνους για την κοινωνική προστασία και την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων και των συνταξιούχων πειραματισμούς. Οι ρυθμίσεις για τους κλάδους υγείας αποπνέουν την πρόθεση του νομοθέτη να καταργήσει τις επί μέρους ρυθμίσεις των τομέων υγείας και να τις αντικαταστήσει από νέες συναφείς ρυθμίσεις ενιαίες για το σύνολο των ασφαλισμένων, αδιαφορώντας για τις διαφορές στο ύψος των καταβαλλόμενων εισφορών υγείας στα διάφορα Ταμεία και επικεντρώνοντας την προσοχή του μόνο στις υφιστάμενες αποκλίσεις στις παροχές εκάστου φορέα υγείας. Ταυτόχρονα αποδεικνύεται παραπλανητική η δημιουργία του ασφαλιστικού αποθεματικού (Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών).

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Οικονομία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk