ΕΚΛΟΓΕΣ 2009 Το πρόγραμμα των πρώτων 100 ημερών

Επειτα από μακρά επεξεργασία και διαβούλευση το ΠαΣοΚ και ο πρόεδρός του κ. Γ. Παπανδρέου, αναγνωρίζοντας την κρισιμότητα και τη συνθετότητα των οικονομικών και κοινωνικών συνθηκών, έχουν καταλήξει σε ένα συνδυασμένο και ολοκληρωμένο- όπως το περιγράφουν οι συμμετέχοντες στην κατάρτισή του- σχέδιο διακυβέρνησης, το οποίο θα ξεδιπλωθεί στις πρώτες 100 ημέρες από τις εκλογές. Οι βασικές γραμμές του σχεδίου, που θα υποστηρίζεται από δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα, θα περιγραφούν σήμερα το βράδυ από τον πρόεδρο του ΠαΣοΚ ενώπιον των εκπροσώπων παραγωγικών φορέων και κοινωνικών οργανώσεων στο πλαίσιο της Διεθνούς Εκθεσης Θεσσαλονίκης.

Επειτα από μακρά επεξεργασία και διαβούλευση το ΠαΣοΚ και ο πρόεδρός του κ. Γ. Παπανδρέου, αναγνωρίζοντας την κρισιμότητα και τη συνθετότητα των οικονομικών και κοινωνικών συνθηκών, έχουν καταλήξει σε ένα συνδυασμένο και ολοκληρωμένο- όπως το περιγράφουν οι συμμετέχοντες στην κατάρτισή του- σχέδιο διακυβέρνησης, το οποίο θα ξεδιπλωθεί στις πρώτες 100 ημέρες από τις εκλογές.

Οι βασικές γραμμές του σχεδίου, που θα υποστηρίζεται από δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα, θα περιγραφούν σήμερα το βράδυ από τον πρόεδρο του ΠαΣοΚ ενώπιον των εκπροσώπων παραγωγικών φορέων και κοινωνικών οργανώσεων στο πλαίσιο της Διεθνούς Εκθεσης Θεσσαλονίκης.

Φιλοδοξία του κ. Παπανδρέου και των επιτελών του είναι να παρουσιάσουν πλήρες και ρεαλιστικό σχέδιο αντιμετώπισης της πολυσήμαντης κρίσης, που απειλεί την οικονομία και τη χώρα. Ουσιαστικά το ΠαΣοΚ προσέρχεται στη Διεθνή Εκθεση της Θεσσαλονίκης με τη διάθεση να καλύψει τις προσδοκίες των πολιτών για την επόμενη ημέρα, γι΄ αυτό ο σχεδιασμός φαντάζει ολοκληρωμένος και ορίζεται από τη λογική των βημάτων και των σταδίων. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, τα πρώτα μέτρα και οι πολιτικές θα κατατείνουν στην αλλαγή του κλίματος στην οικονομία, ώστε ταυτόχρονα να ελεγχθεί ο δημοσιονομικός εκτροχιασμός και να ανασχεθεί ο αναπτυξιακός κατήφορος. Ακολούθως στη βάση ελέγχου των δυσμενών οικονομικών συνθηκών θα πατήσουν και θα αναπτυχθούν άλλες πολιτικές, ικανές να διαμορφώσουν πεδία αντιστροφής των τάσεων στην οικονομία.

Σύμφωνα λοιπόν με το σχέδιο και το χρονοδιάγραμμα των 100 ημερών, πρώτη ζώνη επέμβασης αναγνωρίζεται αυτή των δημοσίων οικονομικών, η οποία θεωρείται από τις πλέον απειλητικές. Εκτιμάται ότι θα πρέπει να ελεγχθεί πρώτη, ώστε να αποφευχθούν τυχόν αμφισβητήσεις από τις διεθνείς αγορές, οι οποίες είναι ικανές να προσθέσουν προβλήματα και να αφαιρέσουν δυνατότητες από τη νέα κυβέρνηση Παπανδρέου. Ετσι, η κατάρτιση του προϋπολογισμού για το 2010 θα είναι στις πρώτες προτεραιότητες της νέας κυβέρνησης και περιλαμβάνει φορολογικά μέτρα ενίσχυσης των εσόδων και μέτρα περιστολής των δαπανών. Ταυτοχρόνως με βάση τον νέο προϋπολογισμό θα καταρτισθεί νέο τριετές πρόγραμμα σταθερότητας, το οποίο και θα παρουσιασθεί στις Βρυξέλλες.

Προς υποστήριξη και επιβεβαίωση των προβλέψεων του προϋπολογισμού και του Προγράμματος Σταθερότητας θα ακολουθήσει αμέσως μετά παρουσίαση αναλυτικού φορολογικού νομοσχεδίου, το οποίο θα μεταβάλει ριζικά το φορολογικό καθεστώς και θα το προσαρμόζει στις παρούσες δημοσιονομικές συνθήκες. Σχεδόν ταυτόχρονα και με σκοπό τον έλεγχο και τον περιορισμό των συνεπειών της ύφεσης στον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας θα κατατεθούν στη Βουλή νομοσχέδια που θα προβλέπουν μέτρα και ρυθμίσεις ενίσχυσης των δανειοληπτών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Θα πρόκειται για πιστωτικά μέτρα ανακούφισης των υπερχρεωμένων νοικοκυριών και μεγάλων τμημάτων της παραγωγής που σήμερα αντιμετωπίζουν συνθήκες πιστωτικής ασφυξίας.

Σ τη βάση των μέτρων άρσης των συνεπειών ύφεσης θα προβλεφθεί και έτερο νομοσχέδιο με ειδικές ρυθμίσεις και παρεμβάσεις για περιοχές και κλάδους που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα οξυμμένα προβλήματα και αντιμετωπίζουν κινδύνους κοινωνικής αποδιάρθρωσης. Ως παράδειγμα επέμβασης και ανασυγκρότησης περιγράφεται εκείνη του Λαυρίου που αναπτύχθηκε μετά το 1993, όταν η περιοχή κινδύνευσε με απόλυτη φτώχεια και απαξίωση.

Παραλλήλως το σχέδιο του κ. Παπανδρέου προβλέπει κατάθεση στη Βουλή ειδικού νομοσχεδίου για την απασχόληση, το οποίο θα προβλέπει μειωμένες ασφαλιστικές εισφορές για τους νεοεισερχομένους στην αγορά εργασίας, την καθιέρωση του θεσμού της κοινωνικής εργασίας και τη θωράκιση των εργαζομένων από φαινόμενα εκμετάλλευσης με πρόσχημα την κρίση. Ειδικώς στο τελευταίο ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ αποδίδει εξαιρετική σημασία, καθώς θεωρεί απαράδεκτες τις μεσαιωνικές συνθήκες εργασίας που τείνουν να διαμορφωθούν σε κρίσιμους χώρους και κλάδους.

Κατά τον κ. Παπανδρέου και σύμφωνα με όσα υποστηρίζουν οι υπερασπιστές του σχεδίου διακυβέρνησης του ΠαΣοΚ, τα παραπάνω θα αλλάξουν σε πρώτη φάση το κλίμα, θα μεταβάλουν την ατμόσφαιρα, θα δημιουργήσουν πεδία αισιοδοξίας και ανάσχεσης των συνθηκών κατάρρευσης της οικονομίας. Και βεβαίως θα ευνοήσουν τις επόμενες προβλέψεις του σχεδίου, που είναι κατά βάση αναπτυξιακές.

Σ ύμφωνα με αυτές, σε επόμενη φάση θα αναπτυχθεί σειρά μέτρων και πολιτικών που θα δημιουργούν περιβάλλον νέας ανάπτυξης. Η επιστημονική και εμπειρική παρατήρηση των οικονομικών συνθηκών στην Ελλάδα δείχνει ότι η ανάπτυξη έρχεται κατά κύματα, ως αποτέλεσμα νέων καταστάσεων και συνθηκών. Το 1993 ήταν το όραμα του ευρώ που την έφερε, μετά το 1998 ήταν το ίδιο το ευρώ και ακολούθως η πιστωτική απελευθέρωση και έκρηξη. Στην παρούσα συγκυρία το νέο αναπτυξιακό κύμα μπορεί να προέλθει από έναν συνδυασμό νέων επενδύσεων και απελευθέρωσης. Στη βάση αυτής της συλλογιστικής το σχέδιο διακυβέρνησης του κ. Παπανδρέου προβλέπει κίνητρα και πόρους για την προώθηση της πράσινης ανάπτυξης και μαζί πολιτικές εναντίον των καρτέλ, τομές στην Παιδεία, άνοιγμα των επαγγελμάτων και περαιτέρω απελευθέρωση της οικονομίας, και βεβαίως νέο Ασφαλιστικό καθώς το πρόβλημα διογκώνεται και τείνει να εξελιχθεί σε ωρολογιακή βόμβα.

Σύνθετη συνταγή, όπως και η εποχή μας
Τα μέτρα που περιλαμβάνονται στο σχέδιο του κ. Γ. Παπανδρέου εκτιμάται ότι θα δημιουργήσουν ευκαιρίες αναγέννησης της οικονομίας και ανάπτυξης νέων δραστηριοτήτων. Κατά το σχέδιο του κ. Παπανδρέου, σε ένα τέτοιο περιβάλλον αλλαγών θα μπορούν να προωθηθούν τομές στο κράτος και μέτρα υπέρ της διαφάνειας στην πολιτική. Ακόμη και η αλλαγή του εκλογικού νόμου με βάση το γερμανικό μοντέλο της μικρής περιφέρειας μπορεί να προβλεφθεί, ως μια προσπάθεια απεμπλοκής της πολιτικής και των εκπροσώπων από την εξάρτηση των ΜΜΕ.

Ουσιαστικά, όπως όλα δείχνουν, ο κ. Παπανδρέου έχει καταλήξει και θα παρουσιάσει στη Θεσσαλονίκη ένα ολοκληρωμένο σχέδιο παρεμβάσεων στη δημόσια και ιδιωτική οικονομία, συνοδευόμενο από αλλαγές και τομές σε κρίσιμους κοινωνικούς τομείς και στην ίδια την πολιτική. Τα στοιχεία και οι πληροφορίες βεβαιώνουν ότι συγκροτήθηκε στη βάση μιας ρεαλιστικής σύλληψης, έχει συνοχή, δείχνει εσωτερικά συνεπές και μοιάζει να ανταποκρίνεται στην κρισιμότητα και στη συνθετότητα των συνθηκών. Επιπλέον δεν ορίζεται από δόγματα και ιδεοληψίες. Ενσωματώνει μέτρα κεϊνσιανά και φιλελεύθερα μαζί, δίνει και παίρνει, δεν σοκάρει, καλύπτει προβληματικές ζώνες, ανοίγει άλλες δεσμευμένες, γενικώς φαίνεται να ορίζεται από μια συνταγή σύνθετη, όπως είναι και η εποχή μας. Αν μη τι άλλο, φαντάζει ελπιδοφόρο.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Πολιτική
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk