Σύντομα επιχειρηματικά

* SingularLogic: Στο 87,64% ανήλθε το ποσοστό της ΜΙG Τechnology στη SingularLogic, μετά και τη συναλλαγή που πραγματοποιήθηκε στις 10.9.09. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, τη 10η Σεπτεμβρίου 2009 η ΜΙG Τechnology απέκτησε μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών 42.511 μετοχές της SingularLogic που αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,1% επί του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της τελευταίας και κατά συνέπεια πλέον κατέχει συνολικά 38.143.112 μετοχές της SingularLogic που αντιστοιχούν σε ποσοστό 87,64% επί του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της τελευταίας.

Σύντομα επιχειρηματικά | tovima.gr

* SingularLogic: Στο 87,64% ανήλθε το ποσοστό της ΜΙG Τechnology στη SingularLogic, μετά και τη συναλλαγή που πραγματοποιήθηκε στις 10.9.09. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, τη 10η Σεπτεμβρίου 2009 η ΜΙG Τechnology απέκτησε μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών 42.511

μετοχές της SingularLogic που αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,1% επί του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της τελευταίας και κατά συνέπεια πλέον κατέχει συνολικά 38.143.112 μετοχές της SingularLogic που αντιστοιχούν σε ποσοστό 87,64% επί του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της τελευταίας. Η τιμή απόκτησης των παραπάνω 42.511 μετοχών ήταν 3,08 ευρώ ανά μετοχή, ήτοι 130.933,88 ευρώ συνολικά. Την 9η Σεπτεμβρίου 2009 η ΜΙG Τechnology κατείχε συνολικά 38.100.601 μετοχές της SingularLogic που αντιστοιχούν σε ποσοστό 87,54% επί του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της τελευταίας.

* Πυλώνες Ελλάς ΑΕ: Την ανάληψη έργου, αρχικού προϋπολογισμού 1,03 εκατ. ευρώ, που αφορά την εγκατάσταση και λειτουργία του ολοκληρωμένου πληροφορικού συστήματος επιχειρησιακού σχεδιασμού και διαχείρισης κρίσεων δασικών πυρκαϊών στον Νομό Μεσσηνίας, κατόπιν διαγωνισμού που διενεργήθηκε από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μεσσηνίας, ανακοίνωσε η εταιρεία. Ανάδοχος αναδείχθηκε ένωση εταιρειών στην οποία, εκτός από την Πυλώνες Ελλάς, μετέχουν και οι Satways Ltd. και Stratis ΕΠΕ. Το συγκεκριμένο έργο αποτελεί το πρώτο που πέρασε σε φάση υλοποίησης από μια σειρά ανάλογων έργων ενταγμένων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους. Το έργο θα ολοκληρωθεί πριν από το τέλος του 2009, ώστε να είναι έτοιμο να χρησιμοποιηθεί σε πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία από το ερχόμενο καλοκαίρι.

* Δίας ΑΕΕΧ: Σε αγορά 20.000

ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 0,65 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 13.000 ευρώ, προέβη η εταιρεία στις 10.09.2009, μέσω του μέλους του ΧΑ Εurobank ΕFG Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ.

* Space Ηellas: Αλλαγές πραγματοποιήθηκαν στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, το οποίο εξέλεξε τον κ. Σπ. Μανωλόπουλο ως μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Αν. Γκιόκα . Η εκλογή αυτή θα ανακοινωθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως επόμενη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας. Εν συνεχεία το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα: Ο κ. Δ. Μανωλόπουλος , πρόεδρος, εκτελεστικό μέλος, ο κ. Π. Δροσινός, διευθύνων σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος, ο κ. Χρ. Μπέλλος, αντιπρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος, ο κ. Γ. Λαγογιάννης, εκτελεστικό μέλος, ο κ. Σπ. Μανωλόπουλος, μη εκτελεστικό μέλος, ο κ. Δ. Χουχουλής, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, ο κ. Λ.Καπόπουλος , ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

Οικονομία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk