ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΝ ΚΙΝΔΥΝΩ

Εκθέτουν την Ελλάδα τα απόβλητα

Τις κακές πρακτικές που ακολουθεί η χώρα μας στη διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων επέκρινε χθες το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Ειδικότερα, με απόφασή του έκρινε ότι η Ελλάδα παραβίασε την κοινοτική νομοθεσία καθώς δεν έχει καταρτίσει και θεσπίσει εντός εύλογης προθεσμίας σχέδιο διαχείρισης των επικίνδυνων αποβλήτων. Ακόμη, δεν έχει δημιουργήσει ενιαίο και κατάλληλο δίκτυο εγκαταστάσεων διάθεσης των επικίνδυνων αποβλήτων, όπου θα εφαρμόζονται οι πλέον κατάλληλες μέθοδοι για την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας.

Εκθέτουν την Ελλάδα τα απόβλητα | tovima.gr

Τις κακές πρακτικές που ακολουθεί η χώρα μας στη διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων επέκρινε χθες το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Ειδικότερα, με απόφασή του έκρινε ότι η Ελλάδα παραβίασε την κοινοτική νομοθεσία καθώς δεν έχει καταρτίσει και θεσπίσει εντός εύλογης προθεσμίας σχέδιο διαχείρισης των επικίνδυνων αποβλήτων. Ακόμη, δεν έχει δημιουργήσει ενιαίο και κατάλληλο δίκτυο εγκαταστάσεων διάθεσης των επικίνδυνων αποβλήτων, όπου θα εφαρμόζονται οι πλέον κατάλληλες μέθοδοι για την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας. Σύμφωνα με το Δικαστήριο, οι ελληνικές αρχές δεν αμφισβήτησαν ότι το εθνικό σχέδιο διαχείρισης δεν περιλαμβάνει όλα τα είδη επικίνδυνων αποβλήτων ούτε ότι η απογραφή τους δεν είναι πλήρης. Το εθνικό σχέδιο διαχείρισης δεν περιλαμβάνει ούτε χάρτες με τους χώρους και τις εγκαταστάσεις διάθεσης επικίνδυνων αποβλήτων. Κατά το Δικαστήριο, τα κριτήρια χωροθέτησης των χώρων και των εγκαταστάσεων διάθεσης επικίνδυνων αποβλήτων δεν είναι αρκούντως σαφή ώστε η αρμόδια αρχή να διαπιστώσει αν ένας χώρος ή μια εγκατάσταση λειτουργεί εντός του πλαισίου διαχείρισης που προβλέπει το εθνικό σχέδιο διαχείρισης.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία είχε κινήσει τη διαδικασία κατά της Ελλάδας το 2003, υποστήριξε ότι η διαχείριση αποβλήτων στην Ελλάδα γίνεται κυρίως με τη μέθοδο της «προσωρινής αποθήκευσης», η οποία, στην πράξη, καθίσταται μόνιμη, λόγω της ανανέωσης των αδειών αποθήκευσης. Σύμφωνα με το Δικαστήριο, η Ελλάδα δεν αμφισβητεί ότι, ελλείψει ενιαίου και κατάλληλου δικτύου εγκαταστάσεων διάθεσης, τα επικίνδυνα απόβλητα – περί τους 600.000 τόνουςσυσσωρεύονται στους χώρους παραγωγής, όπου αποθηκεύονται επί μακρόν.

Σχόλιο του ΥΠΕΧΩΔΕ
Το ΥΠΕΧΩΔΕ αντιμετωπίζει με ολοκληρωμένο τρόπο τη διαχείριση όλων των αποβλήτων με την εκπόνηση του Νέου Σχεδιασμού Διαχείρισης και διερωτάται γιατί αυτή η σπουδή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να παραπέμψει το θέμα στο δικαστήριο. Αυτό ανακοινώθηκε αργά χθες βράδυ από το ΥΠΕΧΩΔΕ. Το ΥΠΕΧΩΔΕ, αναφέρει η ανακοίνωση, εναρμόνισε πλήρως την εθνική με την κοινοτική νομοθεσία και ολοκλήρωσε το νομικό πλαίσιο της διαχείρισης των επικίνδυνων αποβλήτων, ενώ γίνεται ενσωμάτωση στο Εθνικό μας Δίκαιο της νέας οδηγίας 98/2008 για τα απόβλητα.

Για τους ΧΥΤΑ
Την τοποθέτηση των κομμάτων ως προς το θέμα των « ανεπιθύμητων » Χώρων Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) στη Λευκίμμη της Κέρκυρας, το Γραμματικό, την Κερατέα και το Καρβουνάρι, ζήτησαν χθες σε συνέντευξη Τύπου οι επικεφαλής των συντονιστικών επιτροπών αγώνα των εν λόγω περιοχών. Με κύριο αίτημα έναν νέο εθνικό σχεδιασμό, που θα δίδει έμφαση στην ανακύκλωση, δήμαρχοι και φορείς παρουσίασαν στοιχεία παραβίασης της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας ως προς τα σημεία στα οποία έχουν χωροθετηθεί οι ΧΥΤΑ.

Κοινωνία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk