Στα πράγματα

Οδηγός η εφετινή χρονιά για χάραξη τουριστικής πολιτικής

Κρίσιμη για τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων θεωρεί τη μείωση των συναλλαγματικών εισπράξεων, που εκτιμά ότι θα αγγίξει το 20%, ο γενικός διευθυντής του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων (ΙΤΕΠ), καθηγητής κ. Β. Πατσουράτης, ενώ σημειώνει ότι η εφετινή χρονιά θα πρέπει να γίνει οδηγός για τη χάραξη κατάλληλης τουριστικής πολιτικής με στόχο την αποτελεσματική αντιμετώπιση των κρίσεων στο μέλλον.

Κρίσιμη για τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων θεωρεί τη μείωση των συναλλαγματικών εισπράξεων, που εκτιμά ότι θα αγγίξει το 20%, ο γενικός διευθυντής του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων (ΙΤΕΠ), καθηγητής κ. Β. Πατσουράτης, ενώ σημειώνει ότι η εφετινή χρονιά θα πρέπει να γίνει οδηγός για τη χάραξη κατάλληλης τουριστικής πολιτικής με στόχο την αποτελεσματική αντιμετώπιση των κρίσεων στο μέλλον.

– Πώς κρίνετε τη μείωση στις αφίξεις τουριστών στη χώρα;

«Η πορεία των αφίξεων ξένων τουριστών στη χώρα μας επηρεάστηκε σημαντικά από τη διεθνή οικονομική κρίση.

Ευχή όλων μας είναι η μείωση που σημειώνεται να είναι όσο γίνεται μικρότερη. Εκτιμούμε ότι το τελικό ποσοστό μείωσης θα κυμανθεί γύρω στο 10%. Το ποσοστό αυτό θεωρείται πολύ υψηλό, αν λάβουμε υπόψη μας ότι απέχει σημαντικά από τη μακροχρόνια μέση τάση ανάπτυξης του ελληνικού τουρισμού, η οποία κυμαίνεται γύρω στο 5%-6%».

– Πώς αξιολογείτε τη σημαντική πτώση στις συναλλαγματικές εισπράξεις; «Η πορεία των συναλλαγματικών εισπράξεων από τον τουρισμό αποτελεί τον πιο σημαντικό δείκτη τόσο για τον τουρισμό όσο και για ολόκληρη την οικονομία. Εκτιμούμε ότι η μείωση των εσόδων για τον ξενοδοχειακό κλάδο θα ανέλθει στο 16%-20%, ποσοστό πολύ υψηλό και κρίσιμο για τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων, ιδιαίτερα αυτών που βρίσκονται σε οριακή θέση. Η μείωση αυτή οφείλεται σε τρεις βασικούς λόγους: Στις μειωμένες αφίξεις, στη μικρότερη διάρκεια διαμονής των ξένων τουριστών και στις χαμηλότερες τιμές που προσέφεραν τα ξενοδοχεία».

– Ποιες είναι οι επιπτώσεις στον εσωτερικό τουρισμό;

«Η βαθιά και παρατεταμένη οικονομική κρίση έχει επηρεάσει σημαντικά και τον εσωτερικό τουρισμό. Εκτιμούμε ότι οι διανυκτερεύσεις των ημεδαπών τουριστών καταγράφουν σημαντική μείωση που σε ορισμένες περιπτώσεις ξεπερνά το 20%. Ο έλληνας καταναλωτής, όπως και ο ξένος, κυριαρχείται από αίσθημα αγωνίας και ανασφάλειας για το μέλλον και αυτό τον κάνει πιο επιφυλακτικό στις δαπάνες του».

– Ποια είναι η γνώμη σας για τις επιδόσεις των ανταγωνιστριών χωρών;

«Οι αρνητικές επιπτώσεις της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης είναι εμφανείς τόσο στον ελληνικό τουρισμό όσο και στον τουρισμό των κυριότερων ανταγωνιστριών μας χωρών, αλλά και στον τουρισμό των άλλων μεσογειακών και βαλκανικών χωρών. Η μείωση των αφίξεων στις χώρες αυτές κινείται σε διψήφιους αριθμούς, όπως και οι συναλλαγματικές τους εισπράξεις. Η Τουρκία και η Κροατία είναι δύο χώρες στις οποίες ο τουρισμός κινείται με μικρότερους αρνητικούς ρυθμούς σε σχέση με τις άλλες χώρες. Θέλω να τονίσω ότι η εφετινή χρονιά πρέπει να αποτελέσει τον οδηγό για τη χάραξη της κατάλληλης τουριστικής πολιτικής για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των κρίσεων στο μέλλον».

Οικονομία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk