Εurobank: €500 εκατ. για χρηματοδότησή της

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε από τη Εurobank ΕFG χθες σε διάστημα μόλις δύο ωρών η έκδοση και διάθεση ομολόγου ονομαστικής αξίας 500 εκατ. ευρώ σε ελληνικά και διεθνή θεσμικά χαρτοφυλάκια. Τα κεφάλαια που θα μπουν στα ταμεία της τράπεζας θα χρησιμοποιηθούν για τη γενικότερη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων της. Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η τράπεζα επισημαίνεται ότι η έκδοση είναι σε ευρώ, χωρίς την εγγύηση του Δημοσίου, διαρκείας 18 μηνών, με τοκομερίδιο ίσο με το τρίμηνο Εuribor πλέον 125 μονάδων βάσης.

Εurobank: €500 εκατ. για χρηματοδότησή της | tovima.gr

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε από τη Εurobank ΕFG χθες σε διάστημα μόλις δύο ωρών η έκδοση και διάθεση ομολόγου ονομαστικής αξίας 500 εκατ. ευρώ σε ελληνικά και διεθνή θεσμικά χαρτοφυλάκια. Τα κεφάλαια που θα μπουν στα ταμεία της τράπεζας θα χρησιμοποιηθούν για τη γενικότερη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων της. Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η τράπεζα επισημαίνεται ότι η έκδοση είναι σε ευρώ, χωρίς την εγγύηση του Δημοσίου, διαρκείας 18 μηνών, με τοκομερίδιο ίσο με το τρίμηνο Εuribor πλέον 125 μονάδων βάσης.

Οι τίτλοι εκδόθηκαν μέσω της ΕFG Ηellas ΡLC, θυγατρικής της ΕFG Εurobank Εrgasias, θα φέρουν την εγγύηση της τράπεζας ΕFG Εurobank Εrgasias και θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου. Στην ανακοίνωση της τράπεζας τονίζεται ότι οι τίτλοι αυτοί εντάσσονται στο πρόγραμμα ΕΜΤΝ για την άντληση μεσοπρόθεσμων κεφαλαίων που προορίζονται για την ευρύτερη χρηματοδότηση της τράπεζας. Κύριοι ανάδοχοι της έκδοσης ήταν οι τράπεζες Deutsche Βank, Goldman Sachs Ιnternational και J.Ρ. Μorgan.

Οικονομία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk