ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΤΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣγια την εκπόνηση πρωτότυπων μελετών εντός του 2010 συλλέγει το Κοινωφελές Ιδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση. Τα γνωστικά πεδία στα οποία μπορούν να υποβάλουν προς έγκριση τις προτάσεις τους οι ενδιαφερόμενοι είναι οι κοινωνικές και οι ανθρωπιστικές επιστήμες, οι θετικές επιστήμες και οι επιστήμες της ζωής. Κάθε πρόταση πρέπει να υποβληθεί από ομάδα μελετητών με έναν συντονιστή και δεν πρέπει να αποτελεί μέρος διδακτορικής διατριβής ή διπλωματικής εργασίας μεταπτυχιακού προγράμματος, ούτε να αποτελεί μέρος μελετητικού έργου ή ερευνητικού προγράμματος που χρηματοδοτείται από άλλον φορέα.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ  ΜΕΛΕΤΩΝ | tovima.gr

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣγια την εκπόνηση πρωτότυπων μελετών εντός του 2010 συλλέγει το Κοινωφελές Ιδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση. Τα γνωστικά πεδία στα οποία μπορούν να υποβάλουν προς έγκριση τις προτάσεις τους οι ενδιαφερόμενοι είναι οι κοινωνικές και οι ανθρωπιστικές επιστήμες, οι θετικές επιστήμες και οι επιστήμες της ζωής. Κάθε πρόταση πρέπει να υποβληθεί από ομάδα μελετητών με έναν συντονιστή και δεν πρέπει να αποτελεί μέρος διδακτορικής διατριβής ή διπλωματικής εργασίας μεταπτυχιακού προγράμματος, ούτε να αποτελεί μέρος μελετητικού έργου ή ερευνητικού προγράμματος που χρηματοδοτείται από άλλον φορέα. Οι μελέτες πρέπει να εκπονηθούν το αργότερο εντός δώδεκα μηνών από την ημερομηνία γνωστοποίησης στην ομάδα των μελετητών ότι επελέγη η πρότασή τους από το ίδρυμα. Η χρηματοδότηση των μελετών θα γίνει επί τη βάσει αναλυτικού προϋπολογισμού που θα υποβληθεί μαζί με τα λοιπά στοιχεία της πρότασης.

Η χρηματοδότηση κάθε μελέτης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 12.000 ευρώ, ποσόν στο οποίο συμπεριλαμβάνονται κάθε είδους παρακρατήσεις. Χρόνος έναρξης για την υποβολή των προτάσεων είναι η 1η Σεπτεμβρίου και λήξης η 15η Σεπτεμβρίου 2009.

Η υποβολή θα γίνεται μόνο ηλεκτρονικά μέσω του online συστήματος υποβολής προτάσεων που είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του ιδρύματος (www. latsis-foundation. org). Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνει στις 16 Νοεμβρίου 2009.

Κοινωνία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk